Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Siirtyminen kiertotalouteen käynnistää jäte- ja tuotetietojärjestelmän uudistamisen

13.4.2021

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa tietoa jätteistä ja tuotteista. Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä.

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä palvelee valtionhallintoa, viranomaisia, kuntia, yrityksiä, tutkijoita ja kansalaisia. Järjestelmään kerätään tietoa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta sekä esimerkiksi tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista, kuten pakkauksista. Tietoa hyödynnetään muun muassa ympäristövalvonnassa, tilastojen tuottamisessa, tutkimuksessa, jätehuollon kehittämisessä, kiertotalouden edistämisessä ja EU-raportoinnissa.

Päivitettävän tietojärjestelmän ansiosta Suomi voi paremmin seurata kierrätystavoitteiden toteutumista sekä täyttää EU:n uudet raportointi- ja seurantavelvoitteet. Raportointitietojen keräämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön valmistellaan uusia kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia toiminnanharjoittajille.

Hankkeessa kehitetään jo käytössä olevia tietojärjestelmiä ja perustetaan tarvittavat uudet osat. Keskeinen kehitettävä järjestelmä on ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä (YLVA), jonka kautta yritykset toimittavat tietoja valvontaa varten. Muita kehitettäviä järjestelmiä ovat ympäristöasioiden lupapalvelu, tuottajarekisteri, jätehuoltorekisteri, maaperän tilan tietojärjestelmä, kansainväliset jätesiirrot -järjestelmä sekä Materiaalitori. Uutena osana toteutetaan rekisteri Suomen sisäisissä jätesiirroissa käytettävien siirtoasiakirjojen tiedoille.

Tuleva jäte- ja tuotetietojärjestelmä helpottaa tietojen viemistä järjestelmään, kun järjestelmien käytettävyyttä parannetaan ja sähköiseen tiedonsiirtoon panostetaan. Tavoitteena on, että tietty tieto toimitetaan järjestelmään vain kerran. Yrityksille rakennetaan mahdollisuuksia hyödyntää omia raportointitietojaan, viranomaisten mahdollisuuksia tietojen tarkasteluun parannetaan ja tietoa julkaistaan mahdollisuuksien mukaan.

Kehittämistyöhön voi vaikuttaa seurantaryhmässä

Jäte- ja tuotetietojärjestelmän käyttäjät ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat seurata hanketta ja vaikuttaa kehittämiseen hankkeen seurantaryhmän tilaisuuksissa. Ensimmäinen tilaisuus pidetään 11.5. klo 13.00-15.00 etäyhteyksien välityksellä. Hankkeen edetessä järjestelmän käyttäjiä kutsutaan todennäköisesti myös mukaan testaamaan järjestelmän uusia osia ja toimintoja.

(Ympäristöministeriö)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi