Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvien haittojen vähentäminen sai uudet suuntaviivat

9.4.2021

Uusi päihde- ja riippuvuusstrategia julkistettiin 9. huhtikuuta. Siinä linjataan yhteinen kehittämistyö, tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Strategian ydinajatus on, että päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa nykyistä paremmin. Työssä onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja tehokkaita toimia eri aloilla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lisäksi päihteet ja riippuvuudet näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa, ja siten myös muiden ministeriöiden ja niiden alaisten laitosten työssä.

"Päihde- ja riippuvuushaitat ja -ongelmat kuormittavat laajalti yhteiskuntaa ja lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Olen tyytyväinen siitä, että koronaepidemiasta huolimatta suuri joukko alan toimijoita on voinut osallistua strategian valmisteluun. Samaa yhdessä tekemistä tarvitaan myös strategian toimeenpanossa", sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru strategian julkistamistilaisuudessa.

Ensimmäinen päihteitä ja riippuvuuksia kokonaisvaltaisesti käsittelevä strategia

Strategia on Suomessa ensimmäinen, johon koottu laajasti yhteen päihteitä ja riippuvuuksia. Se pitää sisällään kokonaisuuden ennaltaehkäisevistä, koko väestöön kohdentuvista toimista ja haittojen vähentämisestä aina yksilöiden päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon ja kuntoutukseen. Strategiassa on otettu huomioon myös digipelaaminen, päihtymiseen käytettävät lääkkeet ja muut aineet.

Päihde- ja riippuvuushaitat koskevat sekä käyttäjiä että heidän läheisiään. Ne myös lisäävät eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja ihmisten välillä. Siksi strategian lähtökohtana on turvata perus- ja ihmisoikeudet, tunnistaa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvien ilmiöiden yhtymäkohdat ja edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ihmisarvon kunnioittamisen ja yhdenvertaisuuden lisäksi päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvien haittojen ehkäiseminen on taloudellisesti järkevää.

Strategian viisi painopistettä valikoituivat sidosryhmiä kuullen

Strategian valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Painopisteet, tavoitteet ja toimet päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämiseksi on valittu eri sidosryhmien kuulemisissa esiin tulleiden asioiden ja näkemysten perusteella.

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on viisi painopistettä:

1. Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista

2. Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa

3. Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini, huumausaine- ja rahapelipoliittisia toimia

4. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu, saavutettavuus ja saatavuus

5. Varmistetaan päihde- ja riippuvuusasiantuntemus ja yhteistyövaltioneuvostotasolla

Päihde- ja riippuvuusstrategian tavoitteiden toteutumista arvioidaan eri seurantamittareilla kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käyttöä sekä rahapelaamista ja niistä aiheutuvia haittoja seurataan erillisten indikaattoreiden avulla.

Strategia on tehty osana pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

(Sosiaali- ja terveysministeriö)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi