Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ammattitautien aiheuttajille altistutaan monella alalla edelleen

17.3.2021

Ammattitautien määrä jatkaa laskuaan. Silti työssä altistutaan edelleen esimerkiksi kemikaaleille. Juuri valmistuneessa vuoden 2017 tilastossa työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit ovat meluvamma, allerginen kosketusihottuma ja ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti ja ammattiastma. Työikäisten ammattitaudeista 70 prosenttia todetaan miehillä, ja sukupuolten ammattitautikirjot poikkeavat toisistaan. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin vuosijulkaisusta, jonka aineistoon voi tutustua myös Työelämätieto-palvelussa.

Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin vuonna 2017 yhteensä 3 375 ammattitauti- tai ammattitautiepäilytapausta, mikä oli 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vahvistettuja ammattitautitapauksia oli 1 055, ja niiden lukumäärä väheni vuodessa 29 %.

Vahvistettujen ammattitautitapausten keski-ikä oli aineistossa 56 vuotta, ja vajaa kolmasosa tapauksista todetaan työuran jälkeen. Työikäisillä yleisin vahvistettu ammattitauti on meluvamma, ja yli 65-vuotiailla asbestiplakkitauti ja meluvamma.

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kirsi Koskela ja erityisasiantuntija Johanna Lehtimäki kertovat, että tapausten lasku selittyy erityisesti perinteisten ammattitautien eli meluvammojen ja asbestisairauksien vähentymisellä. Vielä ei ole näyttöä siitä, että esimerkiksi hengitystieoireita ja ihotauteja aiheuttavien altisteiden käyttö työpaikoilla olisi vähenemässä.

Työikäisillä seuraavaksi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit meluvamman jälkeen olivat allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti ja ammattiastma vuoden 2016 tapaan. Kemialliset tekijät aiheuttivat 44 % työikäisten ammattitautitapauksista.

Pinnoituskemikaali epoksi on ammatti-ihotautien merkittävin aiheuttaja. Epoksille altistavia työtehtäviä rakennusalalla ovat esimerkiksi lattian pinnoitus, putkien sukitus ja ruiskumaalaus.
- Epoksiallergia ei ole ohimenevä, vaan se voi vaarantaa työskentelyn alalla. Siksi epoksityöntekijän ihottuma on tärkeä tunnistaa ja ohjata työntekijä asianmukaisiin tutkimuksiin. Ihon huolellinen suojaaminen työssä esimerkiksi oikein valituilla suojakäsineillä tulee ottaa vakavasti, sanoo apulaisylilääkäri Maria Pesonen Työterveyslaitokselta.

Maaviljelijöillä todettiin eniten ammattitauteja

Työikäisten vahvistettuja ammattitauteja todettiin sekä lukumääräisesti että työllisten määrään suhteutettuna eniten toimialalla 'kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut'.

Ammateittain työikäisten vahvistettuja ammattitautitapauksia oli eniten: 1. maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla ym.; 2. rakennustyöntekijöillä ym. (pois lukien sähköasentajat); 3. konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla. Työllisten määrään suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein upseereilla sekä maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla.

- Tilastojen tulkinnassa on tärkeää huomioida, että ammattitauti voidaan todeta vain, jos työntekijä on vakuutettu. Esimerkiksi kaikilla kampaamo- ja kauneusalan yrittäjillä ei ole vakuutuksia. Lisäksi tutkimuksiin hakeutumisen kynnys voi olla korkea epätyypillisissä työsuhteissa, kuten kausitöissä ja vuokratyössä, eivätkä ulkomaalaiset työntekijät aina tunne järjestelmäämme. Välttämättä kaikki ammattitaudit eivät valitettavasti tule diagnosoitua, sanoo ylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitoksesta.

Suuret erot naisten ja miesten ammattitautien kirjossa ja määrässä
Työikäisten vahvistetuista ammattitautitapauksista kirjattiin miehille 70 prosenttia ja naisille 30 prosenttia. Myös ammattitautien kirjo poikkeaa selvästi sukupuolen mukaan.

Työikäisillä miehillä yleisin vahvistettu ammattitauti on meluvamma. Allerginen kosketusihottuma nousi toiseksi yleisimmäksi ohittaen asbestiplakkitaudin.

Työikäisillä naisilla yleisin vahvistettu ammattitauti on ärsytyskosketusihottuma, jonka tapausmäärä ylitti niukasti allergisen kosketusihottuman. Kolmanneksi yleisimpänä ammattitautina on edelleen ammattiastma. Huomionarvoista on, että työikäisten naisten tautitapauksesta noin joka neljäs (24 %) todetaan alle 30-vuotiailla, kun miehillä vastaava luku on 8 %.

- Naisten tautitapaukset kertovat enemmän suuntauksesta, mihin olemme menossa ammattitautien osalta, kun meluvammat ja asbestisairaudet vähenevät, sanoo Kirsi Koskela.

(Työterveyslaitos)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi