Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan

29.10.2020

Työntekijöiden suojelua työhön liittyvien biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta ajanmukaistetaan ja tehostetaan kahdella säädösmuutoksella. Valtioneuvosto antoi tänään 29.10.2020 asetuksen, jolla muutettiin työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua valtioneuvoston asetusta. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö antoi uuden asetuksen biologisten tekijöiden luokituksesta.

Valtioneuvoston asetus täsmentää työnantajan velvollisuuksia


Asetuksella on selvennetty, miten asetuksen eri pykäliä sovelletaan erilaisilla työpaikoilla. Muutos selventää työnantajan velvollisuuksia erityisesti sellaisilla työpaikoilla, joihin ei liity tarkoituksellista biologisten tekijöiden käyttöä tai niillä työskentelyä.

Käytännössä muutos selventää asetuksen soveltamista esimerkiksi rakennusten korjaus- ja purkutöissä tai tartuntatautiepidemiatilanteessa lähikontaktissa tapahtuvassa työssä palvelu- tai kuljetusalalla.

Asetuksella on tarkennettu työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työssä esiintyvät biologiset vaarat. Selvitys ja arviointi on tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille.

Työnantajan on myös säilytettävä vaarojen arviointi ja sen perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava tiedot työsuojeluviranomaiselle.

Asetuksessa on tarkennettu, mitä tietoja työnantajan tulee merkitä luetteloon biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä.

Asetuksella on lisäksi päivitetty liitteitä II ja III, joissa säädetään eristystoimenpiteistä tartuntavaaran vähentämiseksi sekä biologisen tekijän vaaraluokan suuruuden perusteella määräytyvistä eristyksen tasoista laboratorioille, eläintiloille ja teollisuudelle.

Biologisten tekijöiden luokitus ajan tasalle

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus sisältää luettelon biologisista tekijöistä, joiden tiedetään aiheuttavan tartunnan ihmisiin luokiteltuna vaaraluokkiin 2, 3 ja 4. Luettelossa on myös tietoja tekijöiden myrkky- ja allergisista vaikutuksista ja siitä, onko tehokas rokote saatavilla.

Luettelo sisältää noin 150 uutta biologista tekijää ja noin 30 muutosta entiseen luetteloon. Uutena tekijänä luettelossa on SARS-CoV-2-virus, joka on luokiteltu ryhmään 3 kuuluvaksi virukseksi.

Asetuksen luokittelu vaaraluokkiin vaikuttaa käytännössä työnantajan velvollisuuksiin. Luokittelu on otettava huomioon vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Lisäksi tietyt erikseen säädetyt torjuntatoimenpiteet ja menettelytavat määräytyvät vaaraluokituksen perusteella.

Asetukset tulevat voimaan 15.11.2020.

Säädösmuutoksilla pannaan Suomessa täytäntöön komission direktiivit 2019/1833 ja 2020/739, joilla muutettiin biologisia tekijöitä koskevaa direktiiviä 2000/54/EY.

(Sosiaali- ja terveysministeriö)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi