Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Tutkimus: Nuoret kokevat etätyön vieraannuttaneen työyhteisöjä

8.10.2020

Vastuullisuudessa menestyivät tänä vuonna yritykset, joissa työ tehdään työpaikalla

Suomalaisnuoret kokevat etätöiden hankaloittaneen heidän menneen kesän kesätyösuhteitaan. He sanovat työyhteisön jääneen etätöissä aiempaa hajanaisemmaksi ja työkaverien etäisemmiksi. Etätöissä työarjen kontaktit rajoittuvat monella videopalavereihin ja niissä puhutaan yleensä vain työasioista. 14-29-vuotiaiden suomalaisten kesätyökokemuksia selvitti Oikotie Vastuullinen kesäduuni -kampanjassaan. Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksessa menestyneistä yrityksistä useimmissa työt tehdään työpaikalla. Kesätyösuhteilla on tärkeä yhteiskunnallista merkitystä, sillä nuorten kokemukset ovat yksi työkulttuurin peili. Oikotien tutkimuksen arvosteluasteikko oli 1-4. Suomalaistyönantajien kokonaispistekeskiarvo vastuullisuudessa on 3,59, mikä on hieman korkeampi kuin viime vuonna ja ylipäätään samalla tasolla viime vuosien kanssa. Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimukseen vastasi 6404 kesätyöntekijää.

Nuoret kokevat koronapandemian aiheuttamien etätöiden hankaloittaneen heidän menneen kesän kesätyösuhteitaan. He sanovat työyhteisön jääneen etätöissä aiempaa hajanaisemmaksi ja työkaverien etäisemmiksi. 14-29-vuotiaiden suomalaisten kesätyökokemuksia selvitti Oikotie Vastuullinen kesäduuni -kampanjassaan.

- Etätöissä työarjen kontaktit rajoittuvat monella videopalavereihin ja niissä puhutaan yleensä vain työasioista. Se nuorten tuntemuksissa näkyy. Spontaani yhteys työkavereihin on etänä hankalampaa kuin samassa tilassa. Siksi kesätyöntekijät kokivat tänä vuonna, että kollegoihin tutustuminen oli aiempaa hankalampaa. Tuttu tunne monelle muullekin koronapoikkeusajan etätyöläiselle, Oikotien kampanjajohtaja Päivi Salminen-Kultanen kommentoi.

Etätyön koetaan hankaloittavan myös omien ajatusten ja ideoiden esiin tuomista. Se on harmillista erityisesti korkeakoulutaustaisten, joilla on kunnianhimoiset tavoitteet, mielestä.

- On kuitenkin ilahduttavinta ja yllättävääkin, että suomalaisnuorten kokonaistyytyväisyys kesätyökokemukseensa ei kärsinyt koronan aiheuttamien poikkeusten vuoksi. Kokonaistyytyväisyys on samalla tasolla kuin viime vuosinakin. Eli asteikolla 1-4 lukemassa 3,59. Viime vuoden lukema oli 3,57 ja toissa vuoden 3,60, Salminen-Kultanen luettelee.

Luvut selviävät Oikotien maanlaajuisesta Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksesta, jossa näkemyksiään kertoivat 6404 päättyneen kesän kesätyöntekijää. He ovat 14-29-vuotiaita. Vastaajista 58 prosenttia oli naisia ja 38 prosenttia miehiä. Kolme prosenttia ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan.

Nuorille kesätyö osa urasuunnitelmaa

Tämän vuoden Vastuullisin kesäduuni -työnantaja-rankingissa on nähtävissä, että useimmat kilpailussa pärjänneet ovat yrityksiä, joiden kesätyöt tehdään työpaikalla. Se heijastaa sitä näkemystä, kuinka tärkeä työyhteisö on nuorelle sekä viihtymisen että oppimisen kannalta.

- Moni nuori suhtautuu kesätyöhönsä erittäin kunnianhimoisesti. He haluavat selkeät tavoitteet ja keinot päästä tavoitteisiinsa. Halutaan oppia ja kehittyä. Moni nuori suunnittelee nykypäivänä tulevaisuuttaan hyvin systemaattisesti, ja kesätyöpestit ovat niissä suunnitelmissa askelia eteenpäin. Tämä mentaliteetti työnantajien on hyvä huomioida. Nuoret asettavat odotuksia kesätyönantajia kohtaan, Salminen-Kultanen kertoo.

Kesätyöntekijöille ovat tärkeitä työkaverit, hyvä työilmapiiri ja verkostoituminen organisaatiossa. Siksi koronan pakottama etätyö aiheutti penseyttä. Täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä nuori oppii kollegoilta ja saa sparrausta sekä pääsee kertomaan omia ideoitaan.

Työn mielekkyyttä kysyttäessä alle 18-vuotiaiden arviot olivat täysi-ikäisiä myönteisempiä.

- Nuoret olisivat kaivanneet enemmän valmiuksia itsensä ja oman työskentelynsä johtamiseen, koska se korostuu etätöissä. Myöskin työskentelytavoista etätyön aikana olisi haluttu saada enemmän tietoa. Mutta on huomioitava, että koronatilanne oli uusi kaikille, mukaan lukien työnantajat, Salminen-Kultanen toteaa.

Oikotie kannustaa vastuullisempaan työelämään

Vastuullinen kesäduuni -kampanjallaan Oikotie kannustaa kotimaisia työnantajia yhä vastuullisempaan työelämään. Samalla maan johtavan rekrytointipalvelun halu on aktivoida suomalaisia työmarkkinoita.

- Kesätöiden yhteiskunnallista merkitystä on syytä korostaa. Nuoret ovat luonnollisesti työmarkkinoiden tulevaisuus, joten työkulttuurin tulee luoda heihin uskoa ja kyetä sitouttamaan heitä. Kesätyöt ovat myös sikäli yksi työkulttuurin peili, että ne pestit ovat aina lyhyitä ja työtehtävät miltei aina konkreettisimmalla suorittavalla tasolla. Jos huomioimme työpaikoilla kesätyöntekijät hyvin, työkulttuurimme on jo aika terveellä pohjalla, Salminen-Kultanen sanoo.

Asteikko 1-4, suomalaisfirmojen pistekeskiarvo 3,59

Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksessa arvosteluasteikko oli 1-4. Työnantajat jaettiin kolmeen kategoriaan: pienet alle 50 työntekijän ja keskisuuret 50-250 työntekijän yritykset, suuret 250-1000 työntekijän yritykset sekä yli 1000 työntekijän 1000plus-yritykset. Pienten ja keskisuurten pistekeskiarvo on 3,66, suurten pistekeskiarvo 3,66 ja yli 1000 työntekijän yritysten keskiaro 3,57. Suomalaisten työnantajien kokonaispistekeskiarvo vastuullisuudessa on 3,59.

- Kokonaisuutena Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimus osoittaa, että suomalaisten yritysten vastuullisuus työntekijöitä kohtaan on korkealla tasolla. Kuluva vuosihan on ollut äärivaikea. Silti nuorten arviot ovat perusasioista kuten oikeudenmukaisuudesta, tasapuolisuudesta, perehdytyksestä ja ohjaamisesta oikein myönteisiä. Ja koronatilanteestakin kesätyöntekijät sanovat saaneensa melko hyvin tietoa työsuhteen eri vaiheissa, Salminen-Kultanen päättää.

Suomen vastuullisimmiksi kesätyöpaikoiksi nuoret arvostivat Pohjois-Karjalan Osuuskaupan, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Alfa Laval Aalborg Oy:n. Alfa Laval Aalborg voitti pienten ja keskisuurten yritysten kategorian, Varma suurten kategorian ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa yli 1000 työntekijän 1000plus-kategorian. Pohjois-Karjalan Osuuskaupan tulos on 3,78, Varman tulos 3,80 ja Alfa Laval Aalborg Oy:n 3,88.

Oikotie teetti Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksen tutkimusyhtiö IROResearchilla. Tutkimukseen vastaaminen toteutettiin verkkokyselynä kesä-elokuussa 2020. Kesätyönantajien tulos perustuu kuuden tutkimusosion väittämien kokonaiskeskiarvoon.

(Oikotie / Rianno)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi