Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kuntien ehkäisevä päihdetyö tarvitsee rakenteet ja riittävät resurssit

29.9.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot toteuttivat maalis-toukokuussa 2020 kyselyn kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille tai kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä vastaaville.

Kyselyssä kartoitettiin kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta ja rakenteita. Erityisesti kysyttiin, ovatko kunnat nimenneet lakisääteisen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen, toimiiko kunnassa tai alueella ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva monialainen työryhmä, koordinoiko ehkäisevää päihdetyötä nimetty yhdyshenkilö sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien toiminnan suunnittelua.

Tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen eli Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta vuonna 2020 (vastausprosentti 100, n=44).

Saatuja tuloksia verrataan vuoteen 2016 ja tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen.

Tilanne 17 kunnan Satakunnassa

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty 94,1 prosentissa (n=16) kunnista. Yhdyshenkilökattavuus oli 100 prosenttia ja vain yhdessä kunnassa (5,9 %) toimi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jota ei ole nimetty virallisesti. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin ja/tai toimielimen valtuuttama työryhmä oli nimetty 82,3 prosentissa (n=14) kunnista ja ehkäisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä toimi kaikissa kunnissa (100 %, n=17). Vuonna 2020 lähes kaikissa Satakunnan kunnissa (94,1 %, n=16) oli laadittu ehkäisevän päihdetyön sisältävä toimintasuunnitelma.

Tilanne 27 kunnan Varsinais-Suomessa

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty 77,8 prosentissa (n=21) kunnista. Yhdyshenkilökattavuus oli 96,3 prosenttia (n= 26). Viidessä kunnassa (18,5 %) toimi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jota ei ole nimetty virallisesti ja vain yhdessä kunnassa yhdyshenkilöä ei ole nimetty ollenkaan. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin ja/tai toimielimen valtuuttama työryhmä oli nimetty 70,4 prosentissa (n=19) kunnista ja ehkäisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä toimi 70,4 prosentissa (n=19) kunnista. Vuonna 2020 Varsinais-Suomen kunnista 92,6 prosentissa (n=25) oli laadittu ehkäisevän päihdetyön sisältävä toimintasuunnitelma.

Yhteenveto maakuntien tilanteesta

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat kehittyneet monilta osin myönteiseen suuntaan vuosien 2016 ja 2020 välisenä aikana. Myönteistä muutosta on tapahtunut molemmissa maakunnissa ja kaikissa rakenteissa. Siitä huolimatta molemmissa maakunnissa on vielä kehitettävää, jotta kaikissa kunnissa päästään lain edellyttämälle tasolle niin rakenteiden kuin myös ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja laadun osalta. Mikäli sote-maakuntien toiminta käynnistyy suunnitellusti, tulee kuntien päivittää ehkäisevän päihdetyön rakenteet sekä varmistaa niiden ajantasaisuus ja se, että yhdyspinnat toimivat sote-maakuntiin.

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä.

Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

(Aluehallintovirasto. Lounais-Suomi.)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi