Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suojele naapurit, pihat ja talousvesikaivot ruiskutustyössäsi

9.6.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa nyt paljon kyselyjä kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuudesta, kun ruiskutuskausi on käynnissä. Kyselijät ovat erityisesti huolestuneita siitä, miten viereisellä pellolla tehty ruiskutus vaikuttaa ihmisten ja lemmikkien turvallisuuteen, juomaveteen kaivoissa sekä oman pihan ja puutarhan syötäviin kasveihin. Tukes muistuttaa kasvinsuojeluaineiden ruiskuttajia: lukekaa valmisteiden käyttöohjeet ja käyttäkää levityksessä tuulikulkeumaa alentavia suuttimia, niin kemikaalit leviävät mahdollisimman vähän tuulen mukana.

Ruiskuttajan vastuulla on, että kasvinsuojeluainetta ei joudu naapurin pihaan, puutarhaan eikä kaivoihin. Kasvinsuojeluaineen leviämistä naapurin puolelle voi ehkäistä, kun käyttää tuulikulkeumaa alentavia suuttimia. Ruiskutustyössä tulee aina ottaa huomioon tuuliolosuhteet ja muut paikalliset olot.

Useissa Tukesiin tulleissa puheluissa nousee esille se, että soittaja on ollut jo yhteydessä ruiskuttajaan. Voit ruiskuttajana varmistaa ruiskutuksen turvallisuuden naapureille, kun noudatat myyntipäällyksen ohjeita ja suosituksia erityisen tarkasti naapuruston pihojen ja kaivojen läheisyydessä. Alla olevista ohjeista saat myös tukea siihen, mitä voit vastata huolestuneelle naapurille.

Näin otat naapuruston huomioon ruiskutustyössä


Kasvinsuojeluaineen käytöstä ei saa aiheutua riskiä sivulliselle, kuten naapuruston asukkaille ja ohikulkijoille. Tukes tekee valmisteille terveysriskien arvioinnin, jolla on tärkeä rooli naapureiden ja muiden sivullisten suojelussa kasvinsuojeluaineiden mahdollisilta haitoilta. Sivullisen riski altistua kasvinsuojeluaineelle ruiskutuksen aikana arvioidaan aina ennen valmisteen hyväksymistä. Vain sellaiset valmisteet hyväksytään käyttöön, joiden käytöstä ei aiheudu riskiä sivullisille.

Jotta ruiskuttaja voi suojella juomavettä mahdollisimman hyvin kasvinsuojeluaineilta, hänen pitää selvittää, sijaitseeko pellolla tai sen läheisyydessä talousvesikaivoja. Kasvinsuojeluaineissa on valmisteita, joilla on riski kulkeutua pohjavesiin. Näille valmisteille on annettu pohjavesirajoitus. Niitä ei saa käyttää 30-100 metriä lähempänä talousvesikaivoja eikä pohjavesialueilla. Muille kasvinsuojeluaineille ei ole asetettu metrimääräistä suojaetäisyyttä kaivoihin, mutta vältä myös niiden ruiskuttamista juomavesikaivojen välittömässä läheisyydessä.

Jotkut kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua tuulen mukana naapuriin ja vioittaa piha- ja puutarhakasveja. Näiden valmisteiden myyntipäällyksessä on suositus, jossa on kerrottu suojaetäisyydet ruiskutettavan alueen ulkopuolisten viljely- ja luonnonkasvien suojelemiseksi. Suosituksessa annettuja suojaetäisyyksiä kannattaa noudattaa erityisesti naapureiden pihojen ja kasvimaiden läheisyydessä.

Ruiskuttaja: lue ohjeet myyntipäällyksestä

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksessä ja Tukesin itseopiskelumateriaalissa on ohjeet valmisteen turvalliseen käyttöön. Kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain myyntipäällyksessä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi pitää noudattaa myyntipäällyksen valmistekohtaisia käyttömääriä ja käytön rajoituksia, joita ovat mm.:

• Vesistörajoitus
• Pohjavesirajoitus
• Peräkkäisen käytön rajoitus
• Ohjeet pölyttäjien suojeluun
• Ohjeet kasvinsuojeluainejätteiden käsittelyyn

Esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä ei saa ruiskuttaa myyntipäällyksessä mainittua suojaetäisyyttä lähempänä vesistöä. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua myös pintavaluntana vesistöön. Joillakin valmisteilla on annettu suositus suojaetäisyydestä pintavalunnan ehkäisemiseksi.

Käytä vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita


Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät Tukesin verkkosivuilta.

On myös hyvä tarkistaa, onko tuttu kasvinsuojeluaine edelleen hyväksytty, vai onko valmiste poistettu tai poistumassa kasvinsuojeluainerekisteristä.

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi