Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työssään syöpäsairauden vaaralle altistuvien rekisteröinti tarkentuu

11.6.2020

Syyskuun alussa tulee voimaan uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä.

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä rekisteriä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantaja ilmoittaa nämä henkilöt myös Työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun ASA-rekisteriin.

Laissa säädetään jatkossa myös tietojen luovuttamisesta ASA-rekisteristä sekä tietojen säilyttämisajoista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lisäksi lakiin on sisällytetty määritelmät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista, joita lain velvoitteet koskevat. Määritelmät on yhdenmukaistettu EU-lainsäädännön kanssa. Luetteloitavat aineet määritellään EU:n niin kutsutun CLP-asetuksessa (Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus).

Tasavallan presidentti vahvisti lain 11.6.2020. Lailla kumottiin aiempi vastaava laki.

(Sosiaali- ja terveysministeriö)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi