Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työ on muuttunut sekä mielekkäämmäksi että kuormittavammaksi

11.12.2019

Tilastokeskus: Robotit eivät ole ainakaan vielä vieneet työpaikkoja enemmän kuin luoneet.

Työntekijät kokevat työnsä aiempaa mielekkäämmäksi mutta samalla myös kuormittavammaksi, käy ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksesta. Tutkimuksen perusteella ei ole selvää, johtuvatko osin ristiriitaiset tulokset päällekkäisistä kehityssuunnista työelämässä vai työpaikkojen eriytymisestä hyviin ja huonoihin.

Työn mielekkyys näkyy muun muassa kokemuksena, että työn innostavuus ja työnaikainen tarmokkuus ovat lisääntyneet. Työ koetaan myös aiempaa merkityksellisemmäksi.

Työpaikkojen ilmapiirikin on parantunut. Vastaajat kokevat työnantajien kohtelevan naisia, ulkomaalaistaustaisia ja vanhempia työntekijöitä aiempaa tasa-arvoisemmin.

Samalla työ koetaan yhä kiireisemmäksi ja kuormittavammaksi. Erityisen rankaksi työnsä kokevat kunnissa työskentelevät naiset esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla.

- Kuntasektorilla työ on ollut erityisen kuormittavaa jo pitkään, ja viimeisten viiden vuoden aikana haittaavan kiireen kokemus on kasvanut erityisen paljon, kertoo erikoistutkija Anne Pärnänen Tilastokeskuksesta STT:lle.

Erilaiset psyykkiset ja fyysiset oireet ovat yleistyneet erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä palkansaajilla. Kun aiemmin esimerkiksi hartia- tai niskasäryistä kärsivät lähinnä vanhemmat työntekijät, nyt niitä saavat lähes yhtä usein myös nuoret.

Väsymystä ja univaikeuksia

Erityisen huolestuttavaa oli palkansaajien psyykkinen oireilu. Heistä kaksi viidestä kertoi kokevansa väsymystä tai univaikeuksia viikoittain ja jopa kolme viidestä vakavan työuupumuksen vaaraa. Kaikkia näitä koettiin viime vuonna merkittävästä enemmän kuin vuonna 2013, jolloin tutkimus edellisen kerran tehtiin.

Muisti- ja keskittymisvaikeuksista kertoi noin joka neljäs vastaaja.
Ero työn ja vapaa-ajan välillä on muuttunut epäselvemmäksi.

Kolmannes vastaajista kertoi lukevansa työsähköposteja lomalla vähintään viikoittain. Perusteina olivat useimmin halu pysyä ajan tasalla työasioista ja pyrkimys hallita työkuormaa.

Robotit yleistyvät kovaa vauhtia

Suomalaisista työntekijöistä seitsemän prosenttia oli viime vuonna työssään tekemisissä robotin kanssa. Muutoksen nopeutta kuvaa se, että joka kuudes vastaaja kertoo, että hänen työpaikallaan on suunniteltu robotiikan tai keinoälyn käyttöönottoa lähiaikoina.

Tutkimuksen mukaan pelot siitä, että robotit veisivät työpaikat, eivät ole ainakaan vielä toteutuneet. Kaikista palkansaajista viisi prosenttia sanoi työpaikkansa työntekijöiden määrän vähentyneen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana digitalisaation tai robotisaation vuoksi. Toisaalta kuusi prosenttia kertoi työpaikan henkilömäärän kasvaneen samasta syystä.

Noin 90 prosenttia palkansaajista käyttää työssään digitaalisia sovelluksia. Naiset kokivat digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta ja nopeatempoisuutta useammin kuin miehet. Miehet taas katsoivat uuden tekniikan lisänneen työn tehokkuutta ja mahdollisuutta käyttää luovuutta työssä yleisemmin kuin naiset.
- Kunta-alan työssä digitalisaation vaikutukset koetaan kuormittavampina kuin muilla sektoreilla ja harvemmin työn tehokkuutta lisäävänä, erikoistutkija Pärnänen kertoo.

Melkein puolet vastaajista koki digitalisaation lisänneen työntekoa koskevaa valvontaa. Kuntasektorin palkansaajilla kokemus digisovellusten käyttöönotosta oli kielteisempi kuin muilla.


(STT)

» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi