Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Uusi työaikalaki vaikuttaa työaikaa koskeviin poikkeuslupiin

5.9.2019

Uusi työaikalaki tuo muutoksia työsuojeluviranomaisen myöntämiin poikkeuslupiin ja jo myönnettyjen poikkeuslupien voimassaoloon. Muutoksia tulee työvuoroluetteloita, yötyötä, jaksotyötä ja säännöllistä työaikaa koskeviin poikkeuslupiin. Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020.

Määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat luvat

Vanhan työaikalain nojalla myönnetyt määräaikaiset poikkeusluvat ovat voimassa määräajan päättymiseen asti. Valtaosa työsuojeluviranomaisen poikkeusluvista on määräaikaisia ja myönnetty enintään kahdeksi vuodeksi.

Toistaiseksi voimassa olevat poikkeusluvat lakkaavat olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta, eli viimeinen päivä, jolloin toistaiseksi myönnetyt poikkeusluvat ovat voimassa on 31.12.2020.

Poikkeusluvan soveltamisen jatkamisesta sopiminen

Vanhan työaikalain nojalla myönnetyn työvuoroluettelon laatimista koskevan poikkeusluvan jatkosta ovat osapuolet voineet sopia määräajan loputtua, mikäli olosuhteet eivät ole luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti. Näiden sopimusten voimassaolo jatkuu edelleen. Uusi työaikalaki ei muuta niitä edellytyksiä, joilla työvuoroluettelon laatimisesta voidaan vapauttaa.

Uusi työaikalaki laajentaa määräaikaisen poikkeusluvan jatkosta sopimisen alaa kaikkiin työsuojeluviranomaisen myöntämiin lupiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan lain aikana myönnettyjen poikkeuslupien osalta osapuolet voivat sopia luvan soveltamisesta määräajan jälkeenkin, mikäli luvan myöntämisen kriteerit eivät ole muuttuneet olennaisesti.

Jaksotyön ja yötyön teettäminen

Jaksotyön ja yötyön sääntely muuttuu uuden työaikalain myötä. Jaksotyön ja säännöllisen yötyön teettäminen on uuden työaikalain voimaan tultua mahdollista aikaisempaa useammissa tehtävissä ilman poikkeuslupaa.

Tilapäinen yötyö sallitaan suoraan lain nojalla, kun työnantajalla on satunnainen tarve teettää työtä yöaikana.

(Aluehallintovirasto. Työsuojelun vastuualue)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi