Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ympäristöalan ja valtion välinen sopimus edistää öljyjätteen keräystä ja kierrätystä

7.3.2019

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ja ympäristöministeriö solmivat tänään Green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimus liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyjätteen kierrätystä. Öljyjäte on vaarallista jätettä, joka voi ympäristöön päästessään aiheuttaa maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. Öljyjätteen laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan haitallisia aineita ja yhdisteitä sekä pienhiukkasia.

"Valtion ja ympäristöalan välisellä sopimuksella tähdätään siihen, että mahdollisimman suuri osa syntyvästä öljyjätteestä saataisiin kerättyä ja ohjattua ensisijaisesti kierrätettäväksi. Näin ennaltaehkäistään ja vähennetään terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Öljyjätteen kierrätyksen lisääminen on myös tärkeä keino edistää kiertotaloutta", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Vuosien 2010-2016 aikana öljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa. Samaan aikaan kierrätyksen osuus käsittelystä on ollut keskimäärin 74 prosenttia. Sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja että kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 prosenttia vuodesta 2020 alkaen.

"Sopimus tarkoittaa öljyjätteiden kierrätyksen edistämistä markkinaehtoisin keinoin. Se korvaa aiemman, yksinoikeussopimukseen perustuneen järjestelmän. Vastuullisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta on myönteistä, että valtiovalta on halukas tarttumaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin normien ja säädösten vaihtoehtona", toimitusjohtaja Otto Lehtipuu toteaa.

Öljyjätettä muodostuu käytöstä poistetuista voiteluaineista esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaamoissa, maataloudessa, teollisuudessa, aluksilla ja kotitalouksissa. Erilaisten öljyjätteiden pitäminen erillään ja puhdistaminen mahdollistavat öljyn hyödyntämisen yhä uudelleen voiteluaineiden raaka-aineena. Green deal -sopimuksella tähdätään siihen, että syntyvät öljyjätteet kerätään talteen ja toimitetaan ensisijaisesti kierrätettäväksi. Öljyjätteen hyödyntämistä energiana pyritään vähentämään.

Yritykset ja muut yhdistykset mukaan

Yksittäiset yritykset ja yhdistykset voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolla. Sitoumuksella yritykset ja yhdistykset sitoutuvat edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Sitoumuksessaan yritykset määrittelevät toimialaansa ja toimintaansa sopivat öljyjätehuollon kehittämistoimet, jotka ne toteuttavat. Yhdistykset puolestaan sitoutuvat edistämään öljyjätehuollon kehittämistä omalla toimialallaan.

"Toivomme, että eri alojen yritykset ja yhdistykset tulevat mukaan sopimukseen. Öljyjätehuollon kehittämiseksi tarvitaan laajaa osallistumista ja yhteistyötä", Tiilikainen toteaa.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen. YTP myös lisää tietoisuutta kestävästä öljyjätehuollosta. Valtio kehittää öljyjätehuollon seurantaa ja viestii öljyjätehuollon valvonnasta viranomaisille. Valmisteilla on myös määräaikainen valtiontukiohjelma öljyjätteen keräyksen tukemiseksi. Sopimusosapuolet seuraavat sitoumuksia ja tavoitteiden saavuttamista yhdessä ja kehittävät sopimusta edelleen. Tekeillä on myös yhteinen tiedotuskampanja.

"Sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on olennaista, että mahdollisimman moni yritys ja yhdistys tekee sitoumuksen omasta osallistumisestaan öljyjätehuollon kehittämiseen. YTP tulee neuvomaan ja kannustamaan yrityksiä siihen. Jo nyt useampi YTP:n jäsenyritys on ilmoittanut tekevänsä sitoumuksen", Lehtipuu kertoo.

Lisää green deal -sopimuksista:

Green deal -sopimukset (ympäristöministeriö)

(Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry)

» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi