Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Päästövaatimukset koskemaan myös ruohonleikkureita ja moottorisahoja 1.1.2019

18.12.2018

Vuodenvaihteen jälkeen moottoreiden päästövaatimukset koskevat lähes kaikkia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät.

Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajenee koskemaan lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tavoitteena on vähentää työkoneiden terveydelle haitallisia päästöjä.

"Uusilla päästöraja-arvoilla pyritään vähentämään polttomoottoreiden käytössä syntyviä ilman epäpuhtauksia. Tavoitteena on ilmanlaadun parantaminen ja EU:n ilmansuojelutavoitteiden saavuttaminen", kertoo Trafin ylitarkastaja Henri Takkinen.

Moottoreista löydyttävä EU-tyyppihyväksyntämerkintä

Polttomoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019, josta alkaen moottoreiden on oltava pakokaasupäästöjen osalta EU-tyyppihyväksyttyjä. Poikkeuksena ovat ns. siirtymävaiheen moottorit sekä 56-130 kW moottorit, joilla vaatimukset tulevat voimaan vasta vuoden kuluttua.

Tyyppihyväksynnän hakeminen on moottorin valmistajan tai valmistajan edustajan vastuulla - esimerkiksi jälleenmyyjä ei voi hakea tyyppihyväksyntää.

Hyväksyntäprosessissa varmistutaan, että tyyppihyväksyntää varten testatun moottorin lisäksi myös tuotannosta tulevat moottorit täyttävät päästörajat. Tyyppihyväksyntätodistuksen antaa EU-jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Todistus oikeuttaa kiinnittämään tyyppihyväksyntämerkinnän moottoriin.

Varastoon valmistetuilla moottoreilla siirtymäaika

Siirtymävaiheen moottoreilla sekä 56-130 kW moottoreilla päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2020.

"Siirtymävaiheen moottoreita koskevan poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa myös varastoon valmistettujen moottoreiden markkinoille saattaminen lain voimaantulon jälkeen", selventää Takkinen.

Moottori katsotaan siirtymävaiheen moottoriksi, jos se on valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää tällöin voimassa olleet vaatimukset. Moottorissa on oltava valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä.

Markkinoille saattamisella ei tarkoiteta myyntipäivämäärää loppukäyttäjälle. Mikäli laite on jo esimerkiksi jälleenmyyjän varastossa EU-alueella, ei laitteen varsinaisella myyntipäivämäärällä ole takarajaa. Markkinoille saattamisella ei myöskään tarkoiteta kyseisen laitemallin vaan nimenomaan kyseisen laiteyksilön markkinoille saattamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) toimii 1.1.2019 voimaan tulevan päästöasetuksen mukaisten työkonemoottorien markkinavalvontaviranomaisena.

(Trafi)

» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi