Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Epävarmuus rassaa sairaala- ja terveydenhuollon henkilöstöä

1.2.2018

Epävarmuuden tunne koettelee sote-alan työntekijöitä, he eivät koe pääsevänsä vaikuttamaan omaa työtään koskeviin muutoksiin riittävästi. Myös pelko työmäärän kasvusta on nousussa. Lähes 40 prosenttia sairaala- ja terveydenhuollon henkilöstöstä pelkää työmääränsä kasvavan yli sietokyvyn. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 29 prosenttia. Muutos näkyi sekä lääkäreillä että muulla hoitohenkilöstöllä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta, johon osallistui yli 9 000 työntekijää syksyllä 2017.

- Kuntasektoriin kohdistuu paljon muutospaineita. Tutkimuksestamme selvisi, että yhä useampi työntekijä kokee työssä tapahtuvien muutosten tulevan yllättäen ilman, että heillä on mahdollisuutta vaikuttaa niihin, kertoo tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta.

Vuonna 2017 näin koki 45 prosenttia työntekijöistä. Kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli 6 prosenttiyksikköä. Muutos raportoitiin eri ammattiryhmissä sairaala-apulaisia ja siivoojia myötä.

- On selvää, että Sote-muutos ja siihen liittyvä työnantajan vaihtuminen voivat lisätä epävarmuuden tunnetta. Vastauksiin saattoi kuitenkin vaikuttaa myös sotesta riippumattomat muutokset työssä, sanoo Kivimäki.

Myös työntekijöiden uniongelmat lisääntyivät. Alle 50-vuotiaista joka neljäs raportoi uniongelmia, kun vuonna 2012 näin teki joka viides. Yli 50-vuotiailla muutokset olivat pienempiä,- uniongelmia oli nyt 30 prosentilla ja viisi vuotta sitten 27 prosentilla.

- Työhön liittyvät kuormitustekijät tutkitusti lisäävät univaikeuksia, joskaan näistä kyselytuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä suorasta syy-seuraussuhteesta, toteaa erikoistutkija Paula Salo Työterveyslaitoksesta.

Johtaminen parantunut

Kyselyssä ilmeni myös myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi arviot johtamisen oikeudenmukaisuudesta paranivat 7 - 8 prosenttia kaikissa ikäryhmissä.

- Tämä on tärkeää, koska oikeudenmukaiseksi koettu johtamisen on tutkimusten mukaan yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Myös vuonna 2016 tehdyn Kunta10-tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset, sanoo Kivimäki.

- Sen sijaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien väheneminen muutosten suunnittelussa oli tässä tutkimuksessa selvempi kuin muissa kunta-alaa koskevissa selvityksissä, jatkaa Kivimäki.

Työterveyslaitoksen syksyllä 2017 tekemään henkilöstön hyvinvointikyselyyn vastasi yli 9 000 työntekijää Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireistä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta. Kyselylomakkeen saaneista 74 % vastasi siihen. Tutkimus on osa Työterveyslaitoksen Kuntasektorin seurantatutkimusta, joka on aloitettu vuonna 1997 ja johon kuluu myös Kunta10-tutkimus.

(Työterveyslaitos)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi