Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työpaikan kielenkäyttö vaikuttaa työhyvinvointiin

29.12.2017

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus osoittaa, että kielenkäytöllä voidaan rakentaa työyhteisöjen toimivuutta ja hyvinvointia. Avoin, salliva ja toista kunnioittava kieli tukee kaikkien hyvinvointia. Sen sijaan yksipuolisesti tiedolla johtamiseen nojaava kieli luo kuiluja esimiesten ja työntekijöiden välille.

KTT Kristiina Niemi-Kaija on selvittänyt kielen merkitystä työhyvinvoinnissa ja johtamisessa. Hän haastatteli erään kunnan vanhuspalvelun yksikön työntekijöitä sekä kahta esimiestä. Kulttuuria ja moninaisuutta organisaatioissa ja johtamisessa tarkastelevan Cadom-tutkimusryhmän hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Teemahaastatteluilla Niemi-Kaija tutki, kuinka kielen normatiivisuus eli ohjeellisuus ilmenee vanhustyöntekijöiden kertomuksissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten kielen käytön tavat ohjaavat eri sukupolvien sekä esimiesten ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.

Kunnioittava puhetapa tukee yhteisöä

Kielelliset käytännöt vahvistavat työntekijöiden kykyä ja halua toimia, kun kielessä ja puheessa otetaan huomioon yhteisön sosiaaliseen dynamiikkaan liittyvät tarpeet.

- Haastattelemani ikääntyvät työntekijät olivat esimerkiksi taitavia muuntamaan omat ja muiden negatiiviset kokemukset siten, että ne eivät värittäneet työyhteisön toimintaa jatkossa. Heille oli muodostunut vuosikymmenten aikana ymmärrys siitä, mikä tuntuu hyvältä ja mitä on syytä välttää vuorovaikutustilanteissa, Niemi-Kaija kertoo.

Omalla esimerkillään ja auktoriteetillaan ikääntyvät työntekijät välittivät käytäntöjään nuoremmalle sukupolvelle, joka puolestaan sisäisti sen osaksi omaa toimintaansa.

- Kyseessä ei ollut tiukkoihin sääntöihin pohjautuva ohjeistus vaan pikemmin suositus siitä, että avoin, salliva ja toista kunnioittava kieli tukee kaikkien hyvinvointia, Niemi-Kaija sanoo.

Esimiehen empaattinen ilmaisu rohkaisee

Tutkimuksessa nousi esiin myös esimiesten tärkeä rooli, kun luodaan avointa ja inhimillistä toimintakulttuuria, joka tukee jokaisen rohkeutta toimia. Haastateltujen esimiesten mukaan yksipuolisesti tiedolla johtamiseen painottuva puhe synnyttää kuilun työntekijöiden ja esimiehen välille.

- Esimies saavuttaa työntekijöiden luottamuksen, jos hän hyödyntää teknisen osaamisen rinnalla sensitiivistä vuorovaikutusta. Kyseessä on kyky ymmärtää, kuinka toiset ihmiset kokevat tilanteet sekä kyky muokata omaa ilmaisuaan sen pohjalta.

Hankkeen tuloksien pohjalta Niemi-Kaija kannustaa työpaikoilla vahvistamaan sellaista kieltä ja puhetta, joka vastaa sosiaaliseen dynamiikkaan liittyviin tarpeisiin, esimerkiksi tuen tarpeeseen epäonnistumisen hetkellä. 

(Jyväskylän yliopisto)

Kielenkäytöllä rakennetaan työyhteisöjen toimivuutta. 


 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi