Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Yli 7000 ihmistä menehtyy päivittäin työssään

3.9.2017

Työssä käyminen on monille maailman ihmisille hengenvaarallista. Uusien päivitettyjen maailmanlaajuisten laskelmien mukaan työstä johtuvia kuolemia sattuu vuosittain 2,8 miljoonaa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin lähes 7700 ihmistä menehtyy joko työtapaturman tai työhön liittyvien sairauksien vuoksi. Vuonna 2014 vastaavaksi luvuksi arvioitiin 2,3 miljoonaan tapausta. Muutos johtuu tarkennetuista laskelmista, pidentyneestä eliniästä ja uusista tiedoista, joita on hyödynnetty laskelmissa.

Työtapaturmista ja työstä johtuvista kuolemantapauksista aiheutuvat kustannukset ovat 3,9 % koko maailman bruttokansantuotteesta. ILO arvioi jo 2000-luvun alussa näiksi kustannuksiksi 4% bruttokansantuotteesta ja tarkemman laskelmat osoittavat arvion oikeaksi.

Luvut ilmenee Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n uusista päivityksistä, jotka julkaistiin sunnuntaina 3.9. ILO Safety and Health at Work maailmankongressissa. Luvut julkistettiin nyt viidettä kertaa. Myös tälläkin kertaa laskelmat on tehty Suomessa. Nyt laskelmat on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä ja ne on tarkastettu Singaporessa Work Safety and Health Instituutissa ja International Commission on Occupational Health (ICOH). Aikaisemmat laskelmat on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa ja VTT:llä.

Maailmanlaajuisesti kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattuu vuosittain 380 000. Euroopassa niitä tapahtuu 11 000. Suomen osuus on tästä noin 30 työtapaturmasta aiheutuvaa kuolemaa vuodessa. Vähintään neljän päivän poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia sattuu maailmalla vuosittain noin 370 miljoonaan, joista Euroopassa 11 miljoonaan ja Suomessa 42 000. Euroopassa ja Suomessa työtapaturmien määrät ovat vähentyneet 2000-luvun alusta lähtien.

Maailmanlaajuisesti kuolemat, jotka ovat aiheutuneet työn liittyvistä sairauksista, ovat huomattavasti isompi ryhmä kuin työtapaturmien aiheuttamat kuolemat. Verenkiertoelimistön sairaudet aiheuttavat 31%, työhön liittyvät syövät 27% ja hengityselimistön sairaudet 17 % kuolemista. Työtapaturmat ovat neljänneksi suurin ryhmä 14 %. Suomessa arvioidaan tapahtuvan noin 2 200 kuolemaa työhön liittyvien sairauksien johdosta.

Työsuojelulle on tarvetta Aasiassa

Maailmanlaajuisten laskelmien mukaan Aasiassa tapahtuu suurin osa työstä johtuvista kuolemantapauksista. Tätä selittää se, että sinne on viimeisten vuosikymmenien aikana sekä syntynyt että siirtynyt yhä enemmän teollista tuotantoa. Varsinkin työtapaturmien osuus Aasiassa on kasvanut, kun taas Euroopassa työtapaturmien kokonaismäärät ovat laskeneet. Teollinen tuotanto vaikuttaa paljon työtapaturmien määrään. Sen sijaan Euroopassa työhön liittyvien sairauksien osuudet ovat kasvamassa. Erityisesti työperäiset syövät aiheuttavat kuolemia eurooppalaisen väestön keskuudessa.

Ensimmäistä kertaa näiden laskelmien yhteydessä julkaistiin myös maailmanlaajuiset kustannusarviot maittain kuoleman johtaneiden työtapaturmien ja työhön liittyvien sairauksien vuoksi. Näiden arvioiden pohjatietona on ILO:n laskelmat kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja työhön liittyvistä sairauksista. Kustannuslakekelmat on pääosaltaan tuotettu myös Suomessa Työterveyslaitoksella.

» ILO:tiedote laskelmista

 

(Sosiaali- ja terveysministeriö STM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen työjärjestö ILO ja International Social Security Association ISSA järjestävät joka kolmas vuosi Työsuojelun maailmankongressin. Kongressi on suurin työsuojelun alan kongressi, johon osallistuu yli 3 000 kansainvälistä työsuojelualan toimijaa yli 100 eri maasta. Kongresseja on järjestetty vuodesta 1955.
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi