Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työsuojeluhenkilöstö antoi yhteistoiminnalle tyydyttävän arvosanan

23.5.2017

Työsuojeluhenkilöstö antoi kohtuullisen hyvän yleisarvosanan työsuojelun yhteistoiminnasta, keskiarvo oli kouluarvosana-asteikolla 7,7. Toimivaksi arvioitiin työsuojelutoiminnan järjestelmällisyys sekä yhteistyö ja yhteinen keskustelu henkilöstön kanssa. Kehitettävää on tiedottamisessa, johdon sitoutumisessa ja ennakoivassa toiminnassa. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Henkilöstöllä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työsuojeluasioihin

Tuore Työsuojelupaneeli antaa positiivisen kuvan työpaikkojen yhteistoiminnan tilasta. Kyselyssä haettiin vastauksia työpaikan johdon, esimiesten, henkilöstön ja työsuojelutoimijoiden tehtävien toteutumiseen.

Ilahduttavaa on, että työsuojeluasiat ovat monella työpaikalla esillä henkilöstötilaisuuksissa ja osasto- tai viikkopalavereissa.
- Jatkossa olisikin kiinnostavaa päästä tutkimaan, mitä asioita palavereissa käsitellään ja miten vuorovaikutteista käsittely on, toteaa tutkija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Paneelissa ilmeni myös, että monilla työpaikoilla henkilöstö tekee aktiivisesti ilmoituksia epäkohdista sekä ideoi ja esittää parannusehdotuksia.

Esimiesten työsuojeluaktiivisuus puolestaan vaihtelee työpaikoittain. Avovastauksissa usea vastaaja oli maininnut, että osa esimiehistä toimii hyvin esimerkillisesti ja osa taas on passiivisia työsuojeluasioissa. Työsuojeluhenkilöstöstä vajaa puolet arvioi, että esimiehet eivät käsittele työsuojeluun liittyviä asioita säännöllisesti alaistensa kanssa.

- Tämä on huolestuttavaa, koska turvalliset työtavat ja työhyvinvointi tulevat todeksi työtä tehdessä omassa työpisteessä ja työyhteisössä, arvioi tutkija Uusitalo.

Ajan puute sekä riittämätön tiedonkulku haasteena työsuojelun yhteistoiminnassa

Menestyksekäs, ennakoiva ja suunnitelmallinen työsuojelutyö edellyttää aikaa ja resursseja, joita kaikilta työpaikoilta ei tunnu löytyvän. 41 % työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työsuojelutoiminta on lähinnä poikkeamiin ja ongelmiin reagointia. Reilu viidennes vastasi, että ei ole aikaa perehtyä tuoreeseen työsuojelutietoon tai suunnitella työsuojelua riittävästi.

Joillakin työpaikoilla haasteena oli lisäksi riittämätön keskustelu ja tiedonkulun toimimattomuus eri osapuolten välillä. Esimerkiksi työsuojelutoimikunnan kokouksissa esille nousseet asiat eivät välttämättä siirtyneet muiden tietoon, samoin johdon ja työsuojeluväen välillä tieto ei aina kulkenut. Esimerkiksi yli neljännes työsuojeluvaltuutetuista ei osannut sanoa, käsitelläänkö työsuojeluasioita johtoryhmän kokouksissa vai ei.

Kuitenkin työsuojeluhenkilöstö arvioi johdon toteuttavan varsin hyvin työnantajan huolehtimisvelvoitetta, ja johdon katsottiin kaikkiaan olevan kohtuullisen hyvin sitoutunut työsuojeluun.

Työsuojelu on yhteinen asia - vai onko?

Ilahduttavaa on myös havaita, että työpaikoilla on yhteinen ymmärrys työsuojelusta ja että johto ja henkilöstö ovat yhdessä sopineet työsuojelun tavoitteista. Lisäksi tavoitteet näyttävät liittyvän monilla työpaikoilla työpaikan liiketoimintastrategiaan. Toisaalta vastauksissa ilmeni ero työsuojelupäälliköiden ja valtuutettujen välillä. Esimerkiksi valtuutetuista joka viides ei tiedä, käsitelläänkö työsuojeluasioita johtoryhmän kokouksissa. Päälliköistä tämä on epäselvää joka kymmenennelle.

- Kertovatko positiiviset tulokset siitä, että lakisääteinen edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta sujuu useilla työpaikoilla hyvin, mutta yhteys johtamisjärjestelmiin on vielä hakemassa muotoaan? aprikoi asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 1- 2 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin maalis-huhtikuussa 2017. Kysely lähetettiin Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 514. Kyselyn vastausprosentti oli n. 16 %. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä.

(Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus)

Työsuojeluasiat ovat monella työpaikalla esillä esimerkiksi viikkopalavereissa.


 

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi