Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työskentely helteellä

Työn tekemiseen korkeissa lämpötiloissa liittyy työsuojelullisia ja muita työn tekemispaikan olosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Tärkeimpänä kysymyksenä työsuojelupiiri näkee kuumassa työskentelyn terveysvaikutukset.

Työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että työnantaja on selvillä työn aiheuttamista terveysvaaroista ja että se ottaa ne riittävästi huomion työtä teetettäessä. Työnantajan on suoritettava kokonaisarviointi työskentelyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttamista terveys- ja tapaturmavaaroista.

Korkeat ilman lämpötilat sekä lämpö ja auringon säteily yhdessä lisäävät ihmisen lämpökuormaa. Kun työympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi, ihmisen lämpötasapaino saattaa järkkyä sisäelinten lämpötilan noustessa liiallisesti.

Myös sydän lyö kuumassa nopeammin kuin normaalissa huoneenlämmössä ja veri ohjautuu iholle sen viilentämiseksi. Tästä seuraa lihasten väsymistä ja niiden suorituskyvyn alenemista. Runsas hien tuotanto vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Jos nestevajausta ei korvata, sisäelinten lämpötilojen nousu kiihtyy ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Kuumuus kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä heikentää lihasvoimaa lisäten siten työn kuormittavuutta. Vajaakuntoisilla, joilla suorituskyky on jo alentunut, kuuman aiheuttamat ongelmat voivat ilmetä vaikeampina kuin terveillä.

 

Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslaissa on työn tauotusta koskeva säännös. Sen mukaan työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus taukoihin erityisesti silloin, kun työ on yhtäjaksoisesti kuormittavaa tai yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa. Tällöin tulee sallia myös lyhytaikainen poistuminen työpisteestä.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia teknisin toimenpitein siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28º C ulkoilman lämpötilan ollessa alle 25 C. Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää +28º C helteen vuoksi, on työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistusaikaa lämpörasituksessa.

Altistusajoiksi ovat kevyissä ja keskiraskaissa, pakkotahtisissa töissä vakiintuneet 50 min/h alle +33º C:n lämpötilassa ja 45 min/h yli +33º C:n lämpötilassa. Työtä siis tauotetaan 10 - 15 min/h.

                 

         Ilman lämpötilasuositus:

         kevyt istumatyö    21-25ºC
         muu kevyt työ      19-23ºC
         keskiraskas työ    17-21ºC
         raskas työ            12-17ºC

 

Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Tällaisia ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen. Ensisijaisia ovat ilmanvaihtoon ja lämpölähteiden eristämiseen liittyvät tekniset ratkaisut.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen.

 

Vaatetus

Työvaatetus pitää suunnitella työhön sopivaksi. Kuumalla ilmalla vaatetuksella voidaan keventää lämpökuormitusta. Työnantajalla on kuitenkin oikeus vaatia työntekijältä työpaikan olosuhteet huomioon ottavaa pukeutumista. Työturvallisuus on otettava huomioon asusteita valittaessa. Eri työvaiheet saattavat edellyttää suojaavan vaatetuksen käyttöä, esimerkiksi kemikaali- ym. altistukselta tulee suojautua oikeilla henkilökohtaisilla suojavälineillä ja -vaatetuksella, ja kypärät ja turvajalkineet ovat taas rakennustyössä välttämättömiä. Muutoinkin vaatetuksen valinnan ratkaisee viime kädessä työn luonne. Esimerkiksi työnantajan toimiala (poliisi, armeija ym.) tai yritysimago saattaa vaatia työntekijöiltä yhtenäisen työpuvun käyttämistä tai muutoin huolellista pukeutumista.

 

Lopuksi

Kuumatyöskentelyä onkin tarkasteltava kokonaisuutena ottaen huomioon mm. työskentelyolosuhteet, työn kuormittavuus, työntekijän ikä, terveydentila, todetut sairaudet sekä mahdollisuudet tauottamiseen.

 

 

(Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri)

 

 

Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri on sosiaali- ja terveysministeriön alainen työsuojelusäännösten noudattamista valvova ja työpaikkojen omaa työsuojelua tukeva aluehallintoviranomainen.Toimialueena Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnat
 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi