Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!

3T Ratkaisut Oy - LuotettavaToimintaohjeet työuupumuksen hoitoon tuotettu tutkimushankkeessa

17.5.2017

Työterveyslaitos on koonnut verkkosivuilleen toimintaohjeet työuupumukseen hoitoon. Ohjeet on suunnattu niin työpaikalle, työterveyshuollolle kuin työstä uupuneelle työntekijälle itselleen.
Lisäksi on laadittu työuupumuksen hoidosta koulutusmateriaali sekä työterveyshuolloille että työsuojelukoulutuksiin.

Toimintaohjeet ja koulutusmateriaali tuotettiin tutkimushankkeessa, jossa tehtiin systemaattinen katsaus työuupumusinterventioihin.

Hankkeen tulokset eivät täysin vastanneet toiveita. Työuupumusinterventioiden arviointitutkimukset oli toteutettu kovin vaihtelevasti ja yhteismitattomasti, ja niiden tulokset olivat keskenään ristiriitaisia. Näyttöön perustuvaa hoitosuositusta ei pystytty luomaan. Suosituksia laadittiin sen sijaan laadullisten tutkimusten tulosten perusteella.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Oireita neljänneksellä työssäkäyvistä

Työuupumuksella tarkoitetaan työntekijän psyykkisten voimavarojen ehtymistä pitkittyneen työstressin seurauksena. Tutkimusten mukaan siitä aiheutuu haittaa työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle.

Työssäkäyvillä suomalaisilla työuupumuksen oireita esiintyi vuonna 2011 noin neljänneksellä, ja vakavia eli viikoittaisia ne olivat 2-3 prosentilla.

Vaikka työuupumusta on tutkittu runsaasti, työuupumuksen käsittelemiseksi ei ole ollut yhteisesti hyväksyttyä toimintamallia työterveyshuolloille ja työpaikoille. Työuupumuksen ehkäisemisen keinoista ja niiden vaikutuksista on koottu yhteenvetoja mutta vastaavaa ei ollut tehty työuupumuksen hoidosta.

Hankkeen tavoitteena oli koota systemaattisen katsauksen keinoin tiedot työuupuneisiin kohdistettujen interventioiden sisällöstä ja vaikutuksista työuupumuksen oireisiin ja työssä jatkamiseen.

Lisäksi haluttiin tehdä johtopäätös interventioiden vaikuttavuudesta meta-analyysin avulla, koota laadullisten tutkimusten anti toipumisesta sekä laatia toimintaohjeita työuupumuksen käsittelemiseksi työterveyshuollossa ja työpaikoilla.

Tutkimuksia vähän, tulokset ristiriitaisia

Systemaattiseen katsauksen valittiin tieteelliset, vertaisarvioidut ja kontrolloidut alkuperäistutkimukset, jotka oli julkaistu aiemmin kuin 24. helmikuuta 2015.

Tutkimukset käsittelivät työuupumusinterventioiden vaikutuksia oireiden vähenemiseen ja työssä jatkamiseen niillä työntekijöillä, joilla oli koettu tai todettu työuupumus.

Systemaattiseen katsaukseen valikoitui ensin 4 430 mahdollista abstraktia ja lopulta niistä 14 tutkimusta, joissa arvioitiin 18:aa interventiota. Tutkimuksista viisi oli tehty Ruotsissa, neljä Hollannissa, kaksi Suomessa sekä Kuubassa, Portugalissa ja Turkissa yksi kussakin.

Interventioista 14 oli yksilöön suuntautuneita, ja neljässä oli yhdistetty yksilöön ja työhön suuntautuvia menetelmiä. Sisällöltään interventiot olivat hyvin erilaisia. Myös arviointitutkimukset oli toteutettu ja raportoitu hyvin vaihtelevasti.

Yksittäisten tutkimusten tulokset olivat keskenään ristiriitaisia: Jotkut interventiot onnistuivat vähentämään työuupumuksen oireita tai nopeuttamaan työhön paluuta, mutta toisissa oireet vähenivät ja työhön paluu onnistui sekä koe- että kontrolliryhmässä.

Tukea vaiheittaiseen toipumiseen

Meta-analyysiin valikoitui kaikkiaan vain neljä tutkimusta. Tulosten perusteella yksilöön kohdistuva interventio ei takaa työuupumuksen oireiden lievittymistä. Yhdistettyjen interventioiden vaikutuksista ja interventioiden vaikutuksista työhön paluuseen ei saatu tarpeeksi tuloksia yhteenvedon muodostamiseksi.

Systemaattisessa katsauksessa mukaan valikoituneiden artikkelien ja keskeisten työuupumusjulkaisujen lähdeluetteloista etsittiin laadullisia tutkimuksia työuupumuksesta toipumisesta ja työhön paluuta edistävistä tekijöistä.

Laadullisten tutkimusten tuloksista koottiin yhteenveto tekijöistä, joiden on todettu edistävän työuupumuksesta toipumista ja työhön paluuta.

Tulosten perusteella työuupumuksesta toipuminen tapahtuu vaiheittain. Työterveyshuollon henkilöstö voi edistää työntekijän toipumista tukemalla työntekijän siirtymistä vaiheesta toiseen. Työntekijän näkökulmasta havaittiin tärkeäksi, että hän ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Lähiesimiehellä on keskeinen rooli työssä jatkamiselle. Etenkin käytännöllinen ja konkreettinen tuki oli havaittu tärkeäksi.

Tutkimushankkeesta on kirjoitettu kansainvälinen tieteellinen artikkeli Burnout Research -lehteen. Hankkeen tuloksia esitellään kansainvälisesti myös Work, Stress and Health 2017 -kongressissa kesäkuussa 2017 Minneapolisissa Yhdysvalloissa.

» TTL:n sivut: Työuupumuksen hoito

(Työsuojelurahasto)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.3tonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


HSEQ Online - Kattava, ketterä ja kehittyvä pilvipalvelu

Palvelun tarjoaa: 3T Ratkaisut Oy - Ratkaisevasti parempi työpäivä


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 010 2310 340 | Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava | www.3tratkaisut.fi
010-yritysnumeroiden puheluhinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis.alv 24 %))