Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!

3T Ratkaisut Oy - LuotettavaPuuttuminen vähentää kiusaamista

17.5.2017

Epäasiallista kohtelua ja vastuutonta työkäyttäytymistä voidaan työpaikoilla vähentää sopivien interventioiden eli puuttumisen avulla. Tämä ilmeni Työterveyslaitoksen toteuttamassa Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto.

Hankkeeseen osallistui viisi organisaatiota eri toimialoilta: seurakunta, ravitsemispalveluita tuottava yritys, koneenrakennusalan konsernin valmistus- ja logistiikkayksikkö ja yksi tytäryhtiö sekä kaksi sairaanhoitopiiriä.

Hankkeessa kerättiin sekä määrällistä kyselyaineistoa että laadullista haastatteluaineistoa ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen.

Miksi kiusaamisesta vaietaan?

Kiusaamisen taustalla olevat tekijät liittyvät usein psykososiaaliseen työympäristöön ja työyhteisön toimivuuteen ja johtamiseen. Taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi rooliristiriidat ja -epäselvyydet sekä työn organisoinnin ongelmat.

Kiusaamiseen puuttumisessa on tähän mennessä käytetty etenkin esimieskoulutusta ja toimintamallien luomista, mutta niiden vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Aiheesta on myös toistaiseksi saatavilla melko vähän tutkimustietoa.

Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeessa kohdistettiin organisaation eri tasoille interventioita, joilla haluttiin vahvistaa kiusaamisen nollatoleranssia ja organisaatiokulttuuria, jossa epäasialliseen käytökseen puututaan. Lähtökohtana oli organisaatiossa vallitseva toimintakulttuuri.

Mukana organisaation kaikki tasot

Hankkeen tutkijat työskentelivät kolmella eri tasolla: työyksiköissä, esimiesten ja johdon parissa sekä koko organisaation tasolla. Tilannetta kartoittaviin alku- ja seurantakyselyihin pääsi vastaamaan organisaatioiden koko henkilöstö. Esimiehet, työntekijät sekä työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet osallistuivat ryhmähaastatteluihin, joita järjestettiin alkuvaiheessa 24 ja seurantavaiheessa 20.

Esimiesinterventio sisälsi kaksi puolen päivän valmennuskokonaisuutta. Yksikköinterventioita toteutettiin kymmenessä työyksikössä, yksikön toiminnan ja työjärjestelyjen mukaan. Tulokset osoittivat, että kiusaaminen oli yhteydessä työntekijöiden keskinäiseen arvostukseen ja luottamukseen, koettuun arvostukseen ja luottamukseen esimiehen taholta, sovituista toimintatavoista kiinni pitämiseen työpaikalla sekä kokemukseen töiden tasapuolisesta jakautumisesta.
Hankkeen aikana työntekijät alkoivat arvostaa toisiaan enemmän ja ryhmätyöskentely ja yhteisesti sovituista toimintatavoista kiinni pitäminen paranivat interventioyksiköissä. Havainnot kiusaamisestä vähenivät. Esimies- ja työyhteisöinterventioista seurantakyselyihin kului 7-10 kuukautta.

Vastuuton työkäyttäytyminen yleistä

Tutkijoiden mukaan vastuuton työkäyttäytyminen on työpaikoilla vähintään yhtä yleistä kuin epäasiallinen kohtelu. Osassa interventioyksiköitä epäasiallinen kohtelu alettiin ottaa puheeksi aiempaa yleisemmin. Epäasiallisesti kohdellulta voi esimerkiksi kysyä, miten häntä voi auttaa. Keskeistä on luopua ajatuksesta, että kiusaaminen ja siihen puuttuminen eivät kuulu itselle tai että osapuolten pitäisi selvittää tilanne keskenään. Puuttuminen epäasialliseen kohteluun ja vastuuttomaan työkäyttäytymiseen on taito, jonka voi oppia.

Epäasiallinen käytös hyväksytään usein työpaikoilla ja sitä selitellään esimerkiksi ihmisten persoonalla tai asemalla.

Eväitä kiusaamista vastaan

Hankkeen ja sen tulosten pohjalta syntyi kuuden askeleen malli ja työkirja, joiden avulla jokainen suomalainen työyhteisö voi työskennellä epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi ja myönteisen, työn suuntaisen käyttäytymisen edistämiseksi.

Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi ehkäisee vakavia kiusatuksi joutumisen tilanteita ja edistää kaikkien työntekijöiden hyvinvointia.
Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeen pidempi nimi oli SOPUISA - Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla. 

(Työsuojelurahasto)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.3tonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


HSEQ Online - Kattava, ketterä ja kehittyvä pilvipalvelu

Palvelun tarjoaa: 3T Ratkaisut Oy - Ratkaisevasti parempi työpäivä


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 010 2310 340 | Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava | www.3tratkaisut.fi
010-yritysnumeroiden puheluhinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis.alv 24 %))