Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Uusi ohjeistus auttaa hallitsemaan turvallisuusriskejä sosiaalihuollossa

1.3.2017

Käytännönläheinen ohjeistus "Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen" auttaa sosiaalihuollon palveluissa toimivia tunnistamaan fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, ehkäisemään niitä ja selviämään ongelmista ja häiriötilanteista. Ohjeistus on tarkoitettu esimerkiksi vanhustenhuollon, kotihoidon tai vammaispalvelujen toimintayksiköissä toimiville sekä toimitiloja suunnitteleville ja ylläpitäville henkilöille.

Ohjeistus korostaa varautumisen merkitystä ja toimintayksikön johdon vastuuta hyvän turvallisuuskulttuurin rakentamiseksi osana toimintaa. Sen tarkoituksena on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen pohja sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden suunnittelulle ja riskienhallinnalle. Tämän perustana on sosiaali- ja terveysministeriössä fyysisten riskien hallintaan kehitetty malli. Sen avulla toimintayksiköt voivat laatia turvallisuussuunnitelman osaksi omavalvontasuunnitelmaansa. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan toimintaan, henkilöstöön, toimitiloihin ja asiakkaiden kotiin annettaviin palveluihin kohdistuvia riskejä sekä niiden ehkäisemiseen ja hallintaan liittyviä toimintamalleja.

Turvallisuussuunnitelman olennainen osa on riskikartta, johon kirjataan sosiaalihuollon tyypillisimpiä fyysisiä riskejä. Näitä ovat muun muassa

  • työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät riskit (ylikuormitus, ergonomia, tapaturmat, onnettomuudet, väkivalta- ja uhkatilanteet)
  • asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit (ruokahuolto, hygienia, laiminlyönnit, tapaturmat, kaatumiset, esteettömyys, apuvälineet, päihteet, asiakkaan katoaminen)
  • laiteturvallisuuteen liittyvät riskit (laitteiden toiminta ja käyttö, rikkoutuminen ja hävittäminen)
  • toimitilojen turvallisuuteen liittyvät riskit (tulipalot, kiinteistön toimivuus, lämmön, veden ja sähkön saatavuus, sisäilmasto, ilkivalta, murrot)
  • tietoturvallisuuteen ja viestintään liittyvät riskit (tietoturvallisuus, tietosuojaongelmat, väärinkäytökset, viestintäjärjestelmät ja niiden häiriöt).

Ohjeistuksen yhtenä tarkoituksena on kannustaa sosiaalihuollon toimijoita lisäämään entisestään yhteistyötä terveystoimen, pelastustoimen sekä poliisin kanssa sosiaalihuollon turvallisuuden näkökulmasta. Myös turvallisuuskoulutuksen lisääminen on yksi ohjeistuksen mainitsemista tärkeistä kehittämiskohteista.

Ohjeistuksen "Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen" ovat toimittaneet Olli Saarsalmi ja Riitta Koivula.

» Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen (Ohjaus nro 19/2016) 

(STM)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi