Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Monella työuupuneella on myös fyysisiä sairauksia

Helsinki, 5.7.2006     Työterveyslaitoksen tiedote
 

Naisilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja miehillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet ovat selvästi yhteydessä työuupumukseen. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, joka on juuri julkaistu kansainvälisessä Journal of Psychosomatic Research -lehdessä. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen kanssa Terveys 2000 -aineiston pohjalta.

 

Vakavalla työuupumuksella ja ruumiillisilla sairauksilla on yhteys

Työuupumus on pitkittynyt stressioireyhtymä, johon voi liittyä uupumusasteista väsymystä, kyynistyneisyyttä ja alentunut ammatillisen aikaansaamisen tunne. Työuupumuksen yhteys masennukseen ja muuhun psyykkiseen pahoinvointiin on ollut tutkijoiden ja työterveyshuollon henkilöstön kiinnostuksen kohteena pitkään. Työuupumuksen yhteys ruumiillisiin sairauksiin on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle eikä sitä ole juuri tutkittu. Tässä tutkimuksessa työuupumuksen ja fyysisten sairauksien välillä todettiin selvä yhteys. Ruumiilliset sairaudet olivat sitä yleisempiä, mitä vakavammasta työuupumuksesta oli kysymys. Vakavasti työuupuneista yli 70 % kärsi jostain lääkärin toteamasta fyysisestä sairaudesta.

 

Työuupuneet miehet ja naiset kärsivät eri sairauksista

Miehillä työuupumus on yhteydessä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin, naisilla taas tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Vaikka nämä molemmat sairausryhmät ovat usein yhteydessä myös mielialaan, työuupumuksen yhteys niihin ei selittynyt masennusoireilla.

Altistavatko ruumiilliset sairaudet työuupumukselle vai johtaako työuupumus sairas-tumiseen?

Ruumiilliset sairaudet voivat heikentää työntekijän toimintakykyä ja aiheuttaa väsymystä, jolloin työntekijä ei pysty tekemään työtään vähentyneiden voimavarojen vuoksi totutulla tavalla. Tämä voi altistaa työuupumuksen kehittymiselle.

Tämän poikkileikkaustutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, altistavatko tuki- ja liikuntaelinten tai sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet työuupumukselle vai johtaako työuupumus jatkuvan työstressin seurauksena sairastumiseen. Viimeksi mainittua vaihtoehtoa tukevat aikaisemmat, työstressin ja sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinongelmien yhteyksiä selvittäneet tutkimukset.

 

Työolot sopeutettava työntekijän voimavaroihin

Työuupumusta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ehkäisevät työn kohtuulliset vaatimukset, riittävät voimavarat työssä ja jatkuva työyhteisön kehittäminen. Työssä käyvien sairastavuus on Terveys 2000 -aineiston mukaan melko yleistä. Kaikki sairaudet eivät kuitenkaan rajoita työkykyä. Jotta voitaisiin saavuttaa kansallinen tavoite työuran pidentämisestä ja jotta työuupumusta voitaisiin ehkäistä, tulisi työtä tarvittaessa sopeuttaa työntekijän voimavarojen mukaiseksi.

  
Tutkimus perustuu Terveys 2000 -aineistoon

Tutkimuksessa käytettiin Kansanterveyslaitoksen keräämää koko suomalaista aikuisväestöä edustavaa Terveys 2000 -aineistoa. Tässä osahankkeessa tutkittiin 3368 30–64 -vuotiasta työntekijää. Tiedot fyysisistä sairauksista kerättiin lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen perusteella ja tiedot työuupumuksesta kyselylomakkeella. Vuosina 2000–2001 vakava-asteisesta työuupumuksesta kärsi 2,5 % ja lieväasteisesta 25 % työssä käyvistä suomalaisista.

 

Artikkeli: Honkonen T, Ahola K, Pertovaara M, Isometsä E, Kalimo R, Nykyri E, Aromaa A & Lönnqvist J. The association between burnout and physical illness in the general population - results from the Finnish Health 2000 Study. Journal of Psychosomatic Research 2006;61:59-66.

 

>> Journal of Psychosomatic Research

>> Linkki artikkeliin» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi