Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ulkomaalaiset kokevat saavansa hyvää kohtelua työpaikoilla

Helsinki 14.1.2016

Valtaosa ulkomaalaistaustaisista palkansaajista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikoilla.

Asia selvää Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen toteuttamasta tutkimuksesta. 78 prosenttia vastaajista kokee, että heitä kohdellaan hyvin työpaikoilla.

Työtovereilta saadun tuen ulkomaalaistaustaiset arvioivat vähäisemmäksi kuin suomenkieliset. 66 prosenttia vastaajista arvioi saavansa hyvin tai melko paljon tukea työtovereiltaan. Suomenkielisillä palkansaajilla osuus on 82 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan esimiehillä on tärkeä rooli ulkomaalaisten työntekijöiden sopeuttamisessa. Vastaajista 63 prosenttia koki saavansa esimiehiltään hyvin tukea.

Suomen työpaikoilla työskentelee vajaat 150 000 15–64-vuotiasta ulkomaalaistaustaista työntekijää.

 

(STT)

 

» Katso esimerkki 3T Opetusmultimedioista: Monikulttuurinen työyhteisö

Saat kasvavan työhyvinvointi- ja työturvallisuusaiheisten multimedioiden valikoiman ja muita työkaluja helposti käyttöösi jo tänään:

» Tutustu 3T Kouluttajalisenssiin!

(3T Ratkaisut Oy)


Ulkomaalaistaustaiset kokevat saavansa pääosin hyvää ja tasapuolista kohtelua työpaikalla

14.1.2016

Maahanmuuttajien kotouttamisessa työpaikan saaminen ja työhön sopeutuminen ovat maahanmuuttajan ja koko yhteiskunnan etu. Esimiehellä on keskeinen rooli maahanmuuttajan sopeuttamisessa suomalaiseen työelämään. Tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista palkansaajista valtaosa (63 %) arvioi saavansa hyvin tukea esimieheltään. Ja jopa 78 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, Tilastokeskuksen ja THL:n UTH-tutkimuksesta.

─ Maahanmuuttajien kotouttamista ajatellen on rohkaisevaa, että he kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin ja tasapuolisesti suomalaisilla työpaikoilla, kertoo vanhempi tutkija Ari Väänänen Työterveyslaitoksesta.
─ Työkavereilta saadun tuen ulkomaalaistaustaiset arvioivat tosin vähäisemmäksi kuin suomenkieliset, sanoo Väänänen. Ulkomaalaistaustaisista palkansaajista 66 prosenttia koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea työtovereilta, kun suomenkielisillä palkansaajilla vastaava osuus oli 82 prosenttia.

Eniten työtoveritukea raportoivat EU-ja EFTA-maista sekä Pohjois-Amerikasta lähtöisin olevat palkansaajat: heistä valtaosa koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea ja apua työtovereilta (73 %). Sen sijaan Lähi-idän maista tai Afrikasta lähtöisin olevat arvioivat saamansa tuen vähäisemmäksi.

Vaikka ryhmien välillä voi esiintyä suuriakin eroja esimerkiksi kohtelussa, osa eroista voi selittyä sillä, että eri kulttuureissa omaa tilannetta hahmotetaan ja ilmaistaan eri tavoin ja erilaisin kriteerein, toteaa tutkija Minna Toivanen.

Monikulttuurisilla työpaikoilla toimitaan usein kaksisuuntaisen kotoutumisen rajalla: maahanmuuttajat ovat omaksumassa suomalaista työelämää ja työyhteisön tapoja, mutta samaan aikaan muut työntekijät ja koko työyhteisö totuttelevat toimimaan uudenlaisessa, monikulttuurisessa työpaikkatodellisuudessa.

Joka toisella ulkomaalaistaustaisella on myös ulkomaalaistaustainen työkaveri

Tutkimukseen osallistuneista ulkomaalaistaustaisista palkansaajista yli puolet työskenteli työpaikoilla, joissa oli vähintään neljännes maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Suomen työpaikoilla työskentelee vajaat 150 000 15-64-vuotiaita ulkomaalaistaustaisia työntekijää, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa on tuhansia työpaikkoja, joissa merkittävä osuus työntekijöistä on ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia.

─ Tilanne on täysin toinen kuin vielä 2000-luvun taitteessa, jolloin laajasti monikulttuuriset työpaikat ja -yhteisöt olivat vielä harvinaisia, kertoo Väänänen.
─ On kuitenkin syytä muistaa, että edelleen moni ulkomaalaistaustainen työntekijä työskentelee työpaikalla, jossa ei ole muita maahanmuuttajia.

Suomessa ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muutamaan suurempaan kaupunkiin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen toteuttamaan Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimukseen (UTH). Tulokset kuvaavat vuonna 2014 Suomessa vakinaisesti asunutta 15-64 vuotiasta ulkomaalaistaustaista väestöä eli henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Tutkimusta rahoittivat myös EU:n kotouttamisrahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi