Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Metalliteollisuuden purku- ja asennustöissä altistutaan syöpävaarallisille kuiduille

Kuopio, 03.07.2006     TTL tiedote

 
Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että työntekijät altistuvat keraamisille kuiduille eristeiden purku- ja asennustöissä. Osa näistä lämpöeristeenä käytettävistä kuitumateriaaleista on Suomessa luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi, jotka tulee ensisijaisesti korvata turvallisemmilla tuotteilla. Lisäksi altistumista tulee vähentää asbestipurkutyöstä tutuilla menetelmillä ja tehokkaalla henkilönsuojainten käytöllä.

Altistuminen kuiduille oli odotetusti suurta eristeiden purku- ja asennustöissä, mutta kuitupölyn ei havaittu levinneen laajalle purkupaikan ympäristöön. Huolestuttavaa oli, että hengityksensuojainten käytöstä huolimatta työntekijöiden nenähuuhtelunäytteistä löytyi runsaasti kuituja. Lisäksi purkutyöntekijät kokivat iho- ja silmä-ärsytysoireita. Nämä havainnot osoittavat ongelmia suojainten käyttötavoissa ja säilytyksessä. Normaalin tuotannon aikana terästehtailta ja valimoista löytyi vain muutamia työtehtäviä, joissa työntekijän havaittiin altistuvan kuiduille merkittävästi.

 

Miten purkutyöstä saadaan turvallista?

Syöpävaaralliset keraamiset kuidut tulisi mahdollisuuksien mukaan korvata muilla kuitu-materiaaleilla. Pölyämistä tulee vähentää mm. ilmanvaihtoteknisin ratkaisuin. Sellaisissa työvaiheissa, joissa altistuminen on suurta, suositellaan käytettäväksi suojavaatetusta ja P3-luokan hengityksensuojainta koko altistumisjakson ajan. Purku- ja asennustöissä suositellaan sovellettavaksi asbestipurkutyön periaatteita, jotta myös suojautumattomien henkilöiden altistuminen voidaan estää.

 

Missä ja miten tutkittiin?

Työterveyslaitoksen toteuttamassa ja Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa arvi-oitiin työntekijöiden altistumista tulenkestäville keraamisille kuiduille kahdessa terästeh-taassa ja kolmessa valimossa. Tutkimuksessa kartoitettiin pölyävät työvaiheet, arvioitiin työntekijöiden altistumista ilma- ja nenähuuhtelunäyttein ja selvitettiin kuitujen leviämistä käyttökohteistaan muualle tehdastiloihin.

Mitä ovat tulenkestävät keraamiset kuitutuotteet?
Keraamisia kuitutuotteita käytetään yleisesti sulan metallin käsittelyssä, jossa tarvitaan korkeaa kuumuutta kestäviä eristemateriaaleja. Käyttökohteita ovat esimerkiksi sulattojen ja valssaamojen uunit. Aiemmin vastaavana eristeenä käytettiin yleisesti asbestia. Eristeet kuluvat vuosien mittaan, joten ne tulee aika ajoin korvata uudella eristekerroksella.

 

Raportti: Metsärinne Sirpa, Mäkinen Milja, Linnainmaa Markku, Piirainen Juhani, Kangas Juhani, Tossavainen Antti, Säntti Jaakko, Kalliokoski Pentti, Veteli Marika, Seuri Markku, Savolainen Heikki ja Pavela Markku: Tulenkestäville keraamisille kuiduille altistuminen ja sen hallinta metalliteollisuudessa. Työterveyslaitos, Kuopio, 2006.
 

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi