Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kaivosten turvallisuus parani yhteistyöllä

14.9.2015

Tekes rahoitti kaivosyhtiöiden projektia, jolla luotiin yhtenäiset toimintamallit kriisitilanteisiin ja vähennettiin työtapaturmia kaikissa mukana olevissa kaivoksissa.

Kaivoksissa tapahtuva työ ei ole vailla riskejä. Tulipalot ja sortumat voivat vaarantaa ihmishenkiä ja teollinen toiminta voi olla riski ympäristölle, jos prosessissa on puutteita. Toteutuneista riskeistä on esimerkkejä niin ulkomailta kuin Suomestakin.

Varsinaisen kaivoksissa tapahtuvan työn osalta suomalaisten kaivosten track record on hyvä. Todella vakavasta onnettomuudesta on aikaa jo 13 vuotta, ja kaivosalan työturvallisuustilanne on tilastojen valossa parempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

–Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilastojen mukaan teollisuuden keskiarvo työtapaturmataajuudessa on yli 30 onnettomuutta miljoonaa työtuntia kohden. Kaivosteollisuudessa taajuus on 13,9. Se on laskenut koko ajan, vaikka työntekijöiden määrä on kasvanut ja alalle on tullut uusia toimijoita, kertoo projektipäällikkö Pertti Kortejärvi.

Positiivisen kehityksen takana yhtenä tekijänä on kaivosalan toimijoiden yhdessä tekemä työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Konkreettinen osoitus siitä on keväällä päättynyt, Tekesin rahoittama projekti "Turvallisuudesta työhyvinvointia, laatua ja tuloksellisuutta", jonka projektipäällikkönä Kortejärvi toimi vuosina 2012-2015.

Parhaista käytännöistä toimintamalliksi

Tarve yhteiselle kehitystyölle tuli ilmeiseksi 2000-luvun alkupuolella, jolloin kaivosalalle tuli uusia toiminnanharjoittajia, myös ulkomailta, ja maahan avattiin uusia kaivoksia. Samaan aikaan lainsäädäntökin uudistui ja muutti pelikentän kaikille toimijoille.

Kaivosalan turvallisuutta lähdettiin kehittämään Työterveyslaitoksen koordinoimalla MainaRi-projektilla 2006 kuuden kaivoksen kesken. MainaRi-projektin päätyttyä ja yhteistyötarpeen noustua vahvasti esille vuonna 2011 työtä jatkamaan perustettiin Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta, jossa ovat mukana kaikki kaivosluvan haltijat sekä useita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

–Jo neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksessa päätettiin käynnistää toimenpiteet ja projekteja eri teemoista, jolla luodaan kaivoksiin entistä turvallisempi toimintakulttuuri. Saimme tehtäväksi etsiä kehittämiskohteet ja löytää parhaat käytännöt, sanoo Pertti Kortejärvi.

Tekesin rahoittamaan ja sen Green Mining -ohjelmaan liitettyyn projektiin lähti pilottikohteiksi neljä kaivosta: Pyhäsalmi, Kittilä, Talvivaara ja Laiva.

Projektiryhmä haki kehittämistarpeita ja parhaita käytäntöjä kaikista suomalaisista kaivoksista. Niitä pilotoitiin valituissa kaivoksissa ja kokemusten perusteella kehitettiin yleinen toimintamalli, jota tarjottiin käyttöön kaikille kaivoksille.

–Tekesin rahoitus mahdollisti sen, että saimme vietyä projektin näin laajasti läpi. Julkisen tuen avulla saimme mukaan parhaan asiantuntemuksen ja tulokset jakoon kaikille. Näin se vaikuttaa parhaiten.

Kriisivalmius auttaa välttämään kriisejä

"Turvallisuudesta työhyvinvointia, laatua ja tuloksellisuutta" -projektissa kehitettyjä toimintamalleja on jo hyödynnetty toimialalla käytettävissä opetusmateriaaleissa ja oppaissa.

Yksi projektin konkreettisimmista tuloksista on kaivosten kriisinhallintaohjeistus, jota pilotoitiin Pyhäsalmen kaivoksessa. Toimintamallissa on ensiksi tunnistettu mahdolliset riskit ja kaivos on tehnyt niihin liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Sen lisäksi mallissa on laadittu erilaisille onnettomuusskenaarioille omat reagointimallinsa.

–Näin onnettomuustilanteen alussa jää pois turha pohdinta ja hälytykset osataan tehdä oikeille tahoille oikeaan aikaan ja toiminta saadaan liikkeelle.

Kriisiohjeistusta ei - onneksi - ole jouduttu testaamaan käytännössä. Mutta jo sen olemassaolo ohjaa kaivosyrityksiä kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti, sanoo Pertti Kortejärvi. Osoituksena tästä kaikissa projektissa mukana olevissa kaivoksissa työtapaturmataajuus laski projektin aikana.

–Turvallisuus ei ole erillinen saareke irti tuotannosta. Kun toiminta on hyvin suunniteltua ja häiriötöntä, se on myös turvallista. Ja se näkyy myös viivan alla. Yhden työtapaturman kustannukset ovat keskimäärin 5 000-8 000 euroa.

(Tekes)

(Kuva: Tekes, kuvaaja Anton Kalland)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi