Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Rakentajat tyytyväisiä työsuojelutarkastuksiin

Rakennusalan työsuojeluvalvonnan vaikuttavuustutkimus osoitti alan petranneen huimasti - silti vakavia vammautumisia 1 000 vuosittain

26.8.2015

3T Ratkaisut tutki Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta rakennusalan työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta. Samalla saatiin kuva rakennusalan turvallisuuden kehittymisestä vuosikymmenen aikana. Hankkeen johtajana toimi dosentti Heikki Laitinen ja tutkijoina FT Marita Hyttinen ja TkT Antti Simola 3T:ltä.

Työolojen kehitystä mitattiin työsuojelutarkastajien tekemien TR-mittausten tuloksilla ja työtapaturmatilastoilla. Työmaiden vastuuhenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen mielipiteitä selvitettiin kyselyllä, johon vastasi 900 henkilöä.

TR-mittaustulokset osoittivat, että työtapaturmavaarojen hallinnan taso on parantunut oleellisesti sitten 1990-luvun alkupuoliskon. Putoamissuojaus, teline-, kone- ja sähköturvallisuus, valaistus sekä järjestys ja siisteys ovat kohentuneet 60-65 %:sta 90 %:iin. Eniten ongelmia on tällä hetkellä henkilönsuojainten käytössä ja pölyntorjunnassa.

Rakennusalalla tapaturmasuhde on alentunut 60 %:lla. Työmaiden TR-indeksi ja tapaturmasuhde korreloivat erittäin merkitsevästi. Yksinkertainen ja helppo standardoitu havainnointimenetelmä on siis pätevä työmaatason tapaturmariskin indikaattori!

Vakavia vammautumisia edelleen yli 1 000 vuosittain

Työtapaturmasuhteen kehityksessä on ollut kaksi trendiä: lievät tapaukset ovat lisääntyneet 40 %:lla; vakavat ovat vähentyneet lähes puoleen. Vakavia vammautumisia on edelleen yli 1 000 vuosittain. Niiden vähentämiseksi tarvitaan ongelma-analyysi ja torjuntastrategia koko Suomeen, mutta myös työpaikkakohtaisesti.

Tutkitut näkivät työsuojelutarkastukset hyödyllisiksi, mutta toivat esille myös kehittämisehdotuksia. Tarkastuksiin toivottiin lisättävän palautetilaisuus koko henkilöstölle. Tarkastuksia esitettiin suunnattaviksi ongelmatyömaille. Asiansa hyvin hoitaneiden yritysten valvonta voisi perustua omavalvontaan. Viranomaiselta toivottiin lisää yhteistyötä ja tiedotusta yritysten edustajille.

Turvallisuuskilpailukonseptissa uudistamistarvetta

Alalla toteutettu turvallisuuskilpailu näyttää vauhdittaneen positiivista kehitystä suurissa yrityksissä ja heijastuneen sitä kautta koko alalle. Kilpailu on tärkeä tekijä erityisesti yritysjohdon motivaation kannalta. Kilpailukonseptissa todettiin uudistamistarvetta: Lähestymisen tulisi olla yhtenäinen eri alueilla, sille olisi saatava lisää näkyvyyttä ja PK-sektorin osanottajia. Arviointien yhdenmukaisuuteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, ja tuloksia olisi voitava seurata mahdollisimman ajantasaisesti.

» Raportti: Rakennusalan työsuojeluvalvonnan vaikuttavuus (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2015. 141 sivua)

(3T Ratkaisut Oy)

Henkilönsuojainten käytössä on vielä petrattavaa.


3T Ratkaisut tarjoaa rakennusalalle mm.:

  • esimiesten turvallisuuskoulutukset ja valmennukset
  • inhimilliseen turvallisuustekijään (iTuun) liittyvät menettelyt, kuten turvallisuuskeskustelukoulutukset 
  • 3T Monitor -johtamisjärjestelmän, jossa nyt myös 3TMobi -älypuhelinsovellus esim. TR-mittausten toteutukseen
  • valmiit 3T Opetusmultimediat; oma kurssi rakennusalalle
  • auditit, turvallisuuskulttuurikyselyt ja nolla tapaturmaa -ohjelmat

Kysy lisää! Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta myynti@3tratkaisut.fi, puhelimitse 010 2310 341.» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi