Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kemikaalilaitosten tehtävä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä

Vaarallisia kemikaaleja käsitteleville laitoksille tuli uusia turvallisuusvelvoitteita ns. kemikaaliturvallisuusasetuksen myötä. Velvoitteet koskevat takautuvasti myös sellaisia laitoksia, jotka ovat saaneet perustamisluvan ennen asetuksen voimaantuloa.  Näiden laitosten tulee tehdä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä vuoden 2015 aikana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt kemikaalilaitosten käyttöön taulukkomuotoisen ohjeistuksen, joka sisältää kemikaaliturvallisuusasetuksen tulkintoja. Taulukkoa voi käyttää apuna laadittaessa selvitystä turvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

Vanhojen kemikaalilaitosten tulee tehdä 1.1.2016 mennessä selvitys kemikaaliturvallisuusasetuksen vaatimusten täyttymisestä laitoksella, tai esittää suunnitelma aikatauluineen siitä, miten turvallisuusvaatimukset tullaan täyttämään.  Selvityksessä tulee arvioida mm. laitoksen sijaintia, onnettomuuksiin varautumista, vuotojen hallintaa ja yksityiskohtaisempia teknisiä ratkaisuja.

Selvityksiä ei lähetetä viranomaisille tarkastettavaksi, vaan niitä käydään läpi tarkastuskäynneillä. Selvityksen riittävyyden arvioi valvontaviranomainen, joka voi olla joko Tukes tai pelastusviranomainen. Laajamittaisten vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten valvonnasta vastaa Tukes ja vähäisten kohteiden valvonnasta vastaa pelastuslaitos.

Toiminnanharjoittavat voivat käyttää selvityksen laadinnassa apuna Tukesin tekemää Excel-taulukkoa, joka sisältää kemikaaliturvallisuusasetuksen pykälien tulkintoja.  Tukes on siinä linjannut, miten asetuksen turvallisuusvelvoitteet täyttyvät ja mitä säädöksen pykälät vähintään edellyttävät.  

 

 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes))

 

 

 

Linkit (Tukes.fi):

Tukesin tulkintoja kemikaaliturvallisuusasetuksesta (856/2012), Excel-taulukko

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

 

Eo. taulukon laadinnassa apuna käytetyt oppaat (Tukes.fi):

Tuotantolaitosten sijoittaminen

Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset

Vaarallisten kemikaalien varastointi

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi