Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Sammutuslaitteistoja ja paloilmoittimia asennetaan yhä enemmän

TUKES-tiedote, 22.6.2006.          

 

Pelastustoimen laitteita, sammutuslaitteistoja ja paloilmoittimia saatetaan markkinoille saatujen tietojen perusteella saman verran kuin aiemminkin. Asennettujen laitteistojen määrä on kasvanut koko ajan. Paloilmoittimissa on otettu yhä enemmän käyttöön aktiivisia, älykkäitä keskuslaitteita ja ilmaisimia. Myös toimitettujen laitteistojen kokonaismäärä on lisääntynyt. Sammutuslaitteistosektorilla erityisesti toimitettujen vesisumulaitteistojen määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana.

 

Laitteistojen luotettavuus

Asennettujen laitteistojen luotettavuudessa on edelleen toivomisen varaa. Erheellisiä paloilmoituksia välittyy hätäkeskukseen aivan liikaa. Hälytysten määrä on yli 18000 kpl vuodessa. Erheellisillä paloilmoituksilla tarkoitetaan sellaista paloilmoitusta, joka on aiheutunut muusta syystä kuin tulipalosta tai sen alusta. Valtaosa erheellisistä paloilmoituksista tulee paloilmoittimista unohtamatta kuitenkaan sammutuslaitteistojen aiheuttamaa yli 800 erheellistä paloilmoitusta. Tilanne on muodostumassa kestämättömäksi huolimatta kaikista luotettavuuden parantamiseksi tehdyistä toimista.

Syitä erheellisten paloilmoitusten suureen ja yhä kasvavaan määrään on useita. Suurimpana yksittäisenä ryhmänä on kiinteistön käyttö- ja ylläpitotoimet, lähinnä kiinteistön remontti- tai kunnossapitotyöt sekä niistä aiheutuneet erheelliset paloilmoitukset.

 

Suunnittelu, asennus ja laitevalinta

Uusien toteutettavien laitteistojen häiriöttömään toimintaan sekä laitevalintaan tulisi suunnittelussa ja asennustoiminnassa kiinnittää enemmän huomiota. Uusi laitetekniikka mahdollistaa laitteistojen häiriöttömän toiminnan, jos laitevalintaan ja niiden ominaisuuksien sovittamiseen kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti kiinnitettäisiin riittävästi huomiota. Tämä edellyttää toimia jo rakennushankkeeseen ryhtyvältä sekä tämän edustajalta, suunnittelijalta. Toteutusvaiheessa asennusliike on sidottu tehtyyn sopimukseen ja laskentaan. Asiattomia suunnitelmia voidaan kuitenkin toteutusvaiheessa vielä muuttaa, kun havaituista virheistä informoidaan rakennuttajatahoa jo työn aloitusvaiheessa. Ulkotilaan laitteistoja asennettaessa on varmistettava laitteen markkinoille saattajalta niiden soveltuvuus kylmiin olosuhteisiin.

 

Laitteistojen käyttöönottomenettely

Rakennusvalvontaa harjoittavilta viranomaisilta sekä tarkastuslaitoksilta on tullut TUKESin tietoon lukuisia tapauksia, joissa kiinteistöjen käyttöönottomenettelyt eivät ole vastanneet tarkoitustaan. Liian kireiksi laaditut aikataulut ovat johtaneet siihen, että asennettuja laitteistoja pyritään ottamaan käyttöön keskeneräisenä.

Säädösten edellyttämät, tehdyn työn vaatimustenmukaisuuden sekä toimintakuntoisuuden varmistamiseksi tähtäävät omat tarkastukset ja varmistustoimenpiteet on tehty vielä keskeneräisiin asennuksiin. Seurauksena on usein ollut, että niiden perusteella laaditut asennustodistukset ja paloilmoittimien käyttöönottotarkastuspöytäkirjat laaditaan kohteista, jotka eivät vielä täytä niille rakentamisessa asetettuja vaatimuksia. Myös tarkastuslaitosten suorittamia tarkastuksia on pyritty teettämään ja on tehtykin keskeneräisiin asennuksiin. Väliaikaiset, tarkastusta varten tehdyt asennukset on jopa purettu tarkastuksen jälkeen. Näin ei voi enää jatkua.

Jatkossa asennusliikkeiden tulee huolehtia, että tarkastuslaitoksen suorittamia tarkastuksia tehdään vain asennusteknisesti valmiisiin laitteistokokonaisuuksiin. Tarvittaessa tehdään täydentäviä tarkastuksia. 

 

Vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten voimassaolo päättynyt

Paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja asentavien liikkeiden vastuuhenkilöiksi nimettyjen henkilöiden pätevyystodistukset ovat useiden henkilöiden kohdalta vanhenemassa tai niiden voimassaolo on jopa päättynyt. Vastuuhenkilöiden tulee huolehtia pätevyystodistustensa voimassaolosta itse. Kannattaa huomioida, että liikkeen oikeutus toimia säädösten tarkoittamana asennus- ja huoltoliikkeenä on sidoksissa vastuuhenkilön pätevyystodistuksen voimassaoloon. Todistusten viimeinen voimassaolopäivämäärä on merkitty henkilökohtaiseen pätevyystodistukseen, josta todistuksen voimassaolo on todettavissa. Myös TUKESn ylläpitämästä liikerekisteristä ilmenee vastuuhenkilön pätevyystodistuksen viimeinen voimassaolopäivämäärä.

Paloilmoittimia koskevat pätevyystodistukset ovat voimassa kolme vuotta, kun taas sammutuslaitteistoja koskevien pätevyystodistuksien voimassaoloaika on 5 vuotta. Paloilmoittimia koskevan pätevyystodistuksen jatkamisen perusteet on kuvattu määräyksessä A:60.

Sammutuslaitteistoja koskevan pätevyystodistuksen voimassaolon jatkaminen ilman uutta sammutuslaitteistokuulustelua on mahdollista osoittamalla pätevyytensä säilyminen. Tämä onnistuu osoittamalla toimineensa eri toteutuskohteissa vastuuhenkilönä. Toteutuskohteista voi laatia luettelon, josta käy ilmi työn laajuus ja toteutusajankohta varustettuna esimerkiksi tarkastustodistuksella. Myös muu sertifiointielimen antama todistus voi olla riittävä osoitus. Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä Hannu Nuolivirtaan, yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Pätevyystodistusten uudistamisessa voi hyödyntää TUKES:n kotisivulta saatavia lomakkeita (http://www.tukes.fi/lomakkeet/pelastustoimi/pelastustoimi_lomake.html) ja toimia niihin merkityillä tavoilla. Pätevyystodistuksen voi uudistaa jo hyvissä ajoin ennen pätevyystodistuksen voimassaolon päättymistä.

TUKES on päättänyt poistaa ilman erillistä ilmoitusta 30.8.2006 liikerekistereistään kaikki ne liikkeet sekä niiden vastuuhenkilöt, jotka eivät enää täytä säädöksissä asetettuja vaatimuksia. Siksi on tärkeää, että tarkistat omat sekä edustamasi yrityksen rekisteritiedot ja ilmoitat mahdollisista virheistä. Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä Hannu Nuolivirtaan, yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Pelastustoimen laitelaki sekä alempiasteiset paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja säätelevät säädökset ovat uudistumassa loppuvuodesta. Säädöstilanteen kehittymistä voi seurata sisäasiainministeriön tai TUKESin kotisivuilta.

 
>> Paloilmoitinliikeluettelo (MS Excel, tukes.fi)

>>Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikeluettelo (MS Excel, tukes.fi)

 

Lisätietoja:

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
puh. 010 6052 000
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi