Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Pelivelka voi houkuttaa vippaamaan luvatta työnantajalta

Lähes puoli miljoonaa suomalaista kuuluu riskipelaajiin

Helsinki 22.4.2015

Työntekijän ongelmapelaaminen voi olla riski työnantajalle. Tämä ilmenee Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n selvityksestä, jossa ongelmapelaamiseen pureuduttiin työelämän väärinkäytöksien kautta.

Selvitys tehtiin yhteistyössä Sisäiset tarkastajat -yhdistyksen kanssa, jonka jäsenistä runsaat 50 vastasi kyselyyn. Vastaajat työskentelevät yritysten tai muiden organisaatioiden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan parissa. Heistä noin puolet kertoi havainneensa työpaikoilla rahapelaamiseen liittyviä väärinkäytöksiä, kuten varkauksia, kavalluksia tai petoksia.

Asiantuntija Salla Karjalainen Ehyt ry:stä kertoo, että kartoituksen perusteella kyse on yleensä yksittäisistä tapauksista. Ne tulevat ilmi työtovereiden tai työnantajan havaintojen perusteella tai sisäisessä tarkastuksessa.

Selvityksen mukaan väärinkäytöksistä koituu työnantajalle taloudellisia menetyksiä, jotka useimmiten mitataan tuhansissa euroissa. Rahat eivät läheskään aina palaudu työnantajalle. Osa tapauksista sovitellaan työpaikalla.
– Väärinkäytösten taustalla vaikuttaa usein todellinen ahdinko ja todellinen riippuvuus, ei niinkään pelaajan ahneus. Siellä aika usein otetaan rahaa lainaksi, jotta voitaisiin maksaa aikaisempia pelivelkoja pois, Karjalainen kuvailee.

Asiantuntija muistuttaa, ettei rikollisuus kuitenkaan ole peliriippuvuuden yleisimpiä oireita vaan marginaalinen ilmiö.

Riskipelaajia paljon, haitat vaihtelevat

Lähes puoli miljoonaa suomalaista arvioi pelaavansa niin paljon rahapelejä, että pelaamisesta aiheutuu jotain haittaa itselle tai lähipiirille. Luku perustuu vuonna 2011 tehtyyn väestökyselyyn.
Projektipäällikkö Tapio Jaakkola Ehyt ry:stä kertoo, että riskipelaamisen haitat voivat olla hyvin erilaisia.
– Ne voivat olla taloudellisista haitoista stressiin tai siihen, että läheinen moittii pelaamista. Se skaala on kovin iso ja mittarit ovat vaikeita.

Jaakkola kertoo, että riskipelaajia on eniten nuorimmissa ikäluokissa.

Riskipelaajien lisäksi varsinaisia ongelmapelaajia arvioidaan Suomessa olevan runsaat 100 000. Ongelmapelaamisen kriteerinä on se, että pelaamiseen kuluu liikaa aikaa tai rahaa ja siitä aiheutuu selvästi ongelmia.

 

(STT)

Esimerkiksi nettipelit saattavat joissain tapauksissa johtaa pelivelkoihin.


Peliongelma voi kiristää työpaikan ilmapiiriä

– Ongelmallinen pelaaminen voi vaikuttaa työntekijän työkykyyn ja työpaikan ilmapiiriin. Lisäksi siitä voi seurata poissaoloja, keskittymisvaikeuksia, töiden laiminlyöntiä sekä ärtyneisyyttä tai muuta käyttäytymisen muutosta.
– Peluri saattaa pyytää palkkaennakoita tai lainailla rahaa työtovereilta. Hän voi pelata työajalla tai työnantajan välineillä.
– Ongelmapelaamisen riskiä näyttävät kasvattavan vuorotyö, kuljetusala sekä vaaran elementtejä sisältävät ammatit, kuten poliisin, palomiehen tai sotilaan ammatit.
– Samoin riski on suurempi rahapelejä työympäristössään kohtaavilla työntekijöillä sekä niillä, jotka matkustavat paljon.

(STT)

Lähde: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

Arpa-projekti muistuttaa, että pelaaminen on viihdettä

Aikuisten rahapelihaittojen ehkäisy on tavoitteena Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n uudessa Arpa-projektissa. Järjestön mukaan riskipelaajiin kohdistuva hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Hankkeen projektipäällikkö Tapio Jaakkola korostaa, että projektissa ei tuomita pelaamista sinällään. Tarkoitus on puhua pelaamisesta viihteenä. Samalla ehkäistään haitallista pelaamista tai pelaamista vääristyneiden motiivien pohjalta. Viestinä on, että pelirahan pitäisi olla ylimääräistä.
– Täytyy muistaa, että rahapelit ovat erilaisia. Lotto ei aiheuta juurikaan ongelmia. Sitten meillä on nettirahapelit, jotka nopeina peleinä hyvin usein aiheuttavat ongelmia.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on, että myös työelämässä kiinnitettäisiin vastaisuudessa huomiota rahapelihaittojen ehkäisyyn. Tällä haavaa se on tiettävästi huomioitu ainakin yhden yrityksen työterveys- ja työsuojeluohjelmassa.

(STT)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi