Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työelämän ulkopuolella oleva voi kohta itse arvioida työkykynsä Kykyviisarilla

Helsinki 11.2.2015

Työterveyslaitoksessa alkavassa SOLMU -koordinaatiohankkeessa (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos 2014–2017)  kehitetään työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn arviointiin verkossa toimivaa menetelmää, Kykyviisaria. Kykyviisarin avulla työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymistä edistämään pyrkivät rakennerahastohankkeet voivat arvioida onnistumistaan.

Työelämäosallisuudesta puhutaan usein ilman työelämän ulkopuolella olevien läsnäoloa. Kykyviisarin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettavien ESR-hankkeiden sekä työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa.

– Köyhyysriski ja työmarkkinoilta syrjäytyminen kasautuvat usein samoille väestöryhmille. Keskeisin keino köyhyyden vähentämiseksi on työelämäosallisuuden ja työllisyyden lisääminen. Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistot voisivat käyttää Kykyviisaria henkilöihin kohdistuvien työllistymistoimenpiteiden onnistumisen arvioinnissa, kertoo koordinaatiohanketta vetävä erikoistutkija Minna Savinainen Työterveyslaitoksesta.

– Kykyviisari on tarkoitettu ihmisten käyttöön, ei pelkkään hankkeiden onnistumisen arviointiin. Mittari tarjoaa luotettavan ja anonyymin tavan arvioida omaa työ- ja toimintakykyä. Viisarista saa tiedon lisäksi palautetta, tukea ja apua eli kyse ei ole perinteisestä mittaamisesta. Arviointimenetelmän luotettavuus ja ihmisten osallistaminen eivät sulje toisiaan pois, kertoo erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Miksi yksilön kannattaa viilata omaa työkykyään?

– Oman tilanteen ja voimavarojen näkyväksi tekeminen on muutoksen lähtökohta ja edellytys, korostaa tutkija Miia Wikström Työterveyslaitoksesta.

– Hanketoimintaan osallistuva saa tukea omalle jaksamiselleen ja uusia keinoja oman työkykynsä edistämiseen. Hyvä työ- ja toimintakyky lisää myös työllistymisen mahdollisuuksia, jatkaa Wikström.

SOLMUun osallistuvia hankkeita tuetaan monin tavoin

SOLMU-koordinaatiohankkeeseen osallistuvat projektit saavat koulutusta ja ohjausta työ- ja toimintakykyarvioinnin käyttöön sekä laaja-alaiseen työkyky-ajatteluun. Hankkeita myös autetaan verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Hankkeessa myös kehitetään ohjelmatason indeksi, jolla projektit voivat arvioida onnistumistaan.

– Autamme levittämään hankkeissa saatuja tuloksia ja käyttökelpoisia toimintamalleja. Kyseessä on win-win – tilanne, kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, iloitsee Minna Savinainen.


 

(Työterveyslaitos)

 

 

 

 

 

 

Lue lisää

Hankkeen verkkosivut: www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyoura/solmu

Kykyviisari: www.ttl.fi/kykyviisari

 

 

 

 

 

SOLMU (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos 2014–2017) on Euroopan rakennerahastokauden 2014–2020 toimintalinjaa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) toteuttavia kehittämishankkeita tukeva koordinaatiohanke. SOLMU-koordinaatiohanke tukee rakennerahastoprojektien tavoitetta työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi .

Koordinaatiohanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). SOLMU toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalisen osallisuuden edistäminen SOKRA -koordinaatiohankkeen kanssa. SOKRA kokoaa yhteen ja koordinoi kaikkia ESR:n sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan teeman hankkeita Suomessa.

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi