Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa

26.1.2015

Turvattomuus ja väkivalta ovat lisääntyneet opetus- ja kasvatusalalla. Päivittäisestä väkivallasta kärsivät eniten erityisopettajat, kouluavustajat ja lastentarhaopettajat. Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa -hankkeessa kehitettiin opetus- ja kasvatusalan väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenettelyä, jotta esimiesten on helpompi tarttua tilanteisiin ja parantaa koulujen ja päiväkotien turvallisuutta.

- Halusimme opetus- ja kasvatusalalle yhteiset menettelytavat väkivaltatilanteisiin. Väkivalta ja väkivallan uhka tulee tunnistaa, tilanteisiin tulee reagoida ja turvallisuutta parantavat toimet on suunniteltava nykyistä paremmin, kertoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio.

OAJ:n työolobarometrin mukaan 10 prosenttia opettajista ja opetusalan esimiehistä oli kohdannut väkivallan uhkaa työssään viimeisen vuoden aikana. Seitsemälle prosentille väkivalta oli aiheuttanut sairautta tai työstä poissaoloa.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työpaikkoja ennaltaehkäisemään väkivaltaa ja sen uhkaa. OAJ arvioi, että puuttumattomuus väkivaltatilanteisiin aiheuttaa kunnille yli kahden miljoonan euron sairauspoissaolo- ja sijaiskustannukset.

Ilmoitus-, käsittely- ja seurantaohjeet käyttöön

Väkivallan hallintamenetelmää testattiin lähes 30 opetus- ja kasvatusalan työpaikassa. Työpaikoilla käytiin läpi, miten väkivaltatilanteissa toimitaan ja kerättiin kokemuksia opettajilta ja muilta työntekijöiltä väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenettelystä.

Työterveyslaitos ja Opetusalan Ammattijärjestö loivat opetus- ja kasvatusalalle yhteiset ohjeet ja lomakkeet väkivaltatilanteen ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Hankkeessa on kuvattu koko väkivallan hallinnan prosessi. Se ohjeistaa, miten väkivaltatilanteissa kouluissa ja päiväkodeissa pitää toimia, miten tilanteita tulee käsitellä ja millaisiin jatkotoimiin tulee ryhtyä. Lomakkeet ovat ladattavissa Työterveyslaitoksen ja OAJ:n verkkosivuilta. Jatkossa väkivallan hallintamenetelmää on tarkoitus kehittää myös sähköiseen muotoon.

- Menetelmässä on huomioitu opetus- ja kasvatusalan erityislainsäädäntö, jotta esimerkiksi yksilön tietoturva ei vaarannu. Yhteisten ohjeiden avulla työpaikat voivat ennakoivasti torjua väkivaltatilanteita ja reagoida tapahtuneisiin tilanteisiin asianmukaisesti huolehtimalla turvallisista työjärjestelyistä, kuten tarpeeksi pienistä opetusryhmistä ja riittävistä henkilöstömääristä, Länsikallio toteaa.

- On suositeltavaa, että ilmoitusmenettelyä, opettajien väkivaltatilanteiden torjuntakoulutusta ja kehityshankkeita, jotka kohdistuvat oppilaiden ja opettajien psyykkiseen hyvinvointiin järjestetään erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on paljon erityisoppilaita, ongelmakäyttäytymistä ja tyytymättömyyttä, sanoo erityisasiantuntija Virpi Fagerström Työterveyslaitoksesta.

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa - osallistui 9 työnantajaa ja 27 kasvatus- ja opetusalan työpaikkaa. Niissä työskenteli 793 opettajaa ja 584 muuta työntekijää. Hanke toteutettiin laajassa yhteistyössä kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi.

Raportti, ohjeet ja lomakkeet verkossa:

» Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa. Väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakkeiden kehittäminen. Loppuraportti. Virpi Fagerström, Riina Länsikallio ja Jouni Sipponen. Työterveyslaitos 2015.

 

(Työterveyslaitos ja OAJ)

 

 

 

» Lue lisää: Koulujen ja päiväkotien turvattomuuteen puututaan aiempaa herkemmin
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi