Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Inhimillinen tekijä haltuun! -hanke valmistui

16.10.2014

3T Ratkaisut Oy:ssä on valmistunut inhimilliseen turvallisuustekijään liittyvä hanke: "Inhimillinen tekijä haltuun!". Koulutus- ja tiedotushanketta rahoitti Työsuojelurahasto (Hankenumero 113285.)

Kun työpaikalla tähdätään nolla tapaturmaa -tasoon tai pidetään sitä yllä, on ymmärrettävä inhimillisen turvallisuustekijän merkitys ja pystyttävä vaikuttamaan siihen. Hankkeessa konseptoitiin Suomeen soveltuva inhimillisen turvallisuustekijän koulutus- ja valmennusmalli, iTu. Malli perustuu tieteelliseen tietoon ihmisen psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta. Hankkeessa tuotettiin käytännönläheistä materiaalia ihmisestä turvallisuustekijänä.

-Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ihmiseen liittyvistä turvallisuuden kannalta olennaisista tekijöistä ja kehittää osallistavia tapoja edistää turvallisuutta, kertoo hankkeen vastuuhenkilö, 3T:n johtava asiantuntija Marita Hyttinen.

Tuotettujen menettelyjen tavoitteena on aktivoida ihmisen omaa ajattelua ja muutoksenhallintakeinoja sekä antaa esimiehille valmiuksia johtaa turvallisuutta inhimillisen turvallisuustekijän näkökulmasta. Menettelyillä voimistetaan yksilön riski- ja tilannetietoisuutta sekä turvallisuuden itsearviointikykyä, saadaan ryhmän työtavat tarkastelun piiriin, monipuolistetaan turvallisuusviestintää ja lisätään myönteistä turvallisuuden huomaamista ja arvostamista. Menettelyt vahvistavat yhteiselle arvopohjalle nojaavan turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja ylläpitoa työpaikalla.

Hankkeen tuotokset ovat esitysten, multimedioiden, videoiden ja työkirjojen muodossa. Ne on tarkoitettu käytettäviksi työpaikoilla turvallisuusvalmentamisen ja -johtamisen tukena.

Hankkeen tuotokset: 

1. iTu-valmennus- ja -koulutusmalli

iTu-valmennus- ja koulutusmalli tukeutuu riittävään diagnoosi- ja suunnitteluvaiheeseen. Se kattaa johdon ja esimiesten sekä koko henkilöstön monimuotovalmennuksen. Konsepti on esitetty "Tässä on iTua " -esitteessä.

» Esite (pdf)

2. iTu-työkirjat (A ja B)

Työkirjat ovat edellytys valmennuksen tehokkuudelle. Ne sisältävät kymmeniä tehtäviä, joiden avulla teoria muuttuu pohdinnoiksi ja uusiksi käytännöiksi.
A. Tehtäviä koko työyhteisölle valmentajan johdolla suoritettaviksi (37 sivua)
B. Tehtäviä turvallisuusvalmentajille ja esimiehille sekä heidän tiimeilleen valmentajan johdolla suoritettaviksi (35 sivua)

3. iTu - Inhimillinen turvallisuustekijä -multimedia

Multimedia antaa perustiedot inhimillisestä turvallisuustekijästä ja siitä, miten ihminen voi omalla toiminnallaan ja työyhteisönsä tuella vaikuttaa turvallisuuteen. Multimedia sisältää ryhmäpohdinta-tehtäviä. Multimedia sopii turvallisuuskoulutuksiin ja esimiehen vetämiin turvatuokioihin (14 minuuttia).

4. Tapaturman uhrit kertovat -videosarja

Videoissa tapaturman uhrit kertovat, mitkä tekijät tapaturmaan johtivat ja miten he ovat selvinneet tapahtumasta. Video tuo esiin asioita, jotka herkästi unohtuvat arjessa.
1. Putoaminen huoltotasolta (8:24 min)
2. Epäonnistunut nosto (7:54 min)
3. Vaunun alle jääminen (17:20 min)

Hankkeen tuotokset (näyteaineisto) on esitelty yhteenvedonomaisesti "Inhimillinen tekijä haltuun -hankkeen tuotokset" - iTu-videossa 

» Video

» Hankesivut Työsuojelurahaston sivuilla

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija, FT, psykologi Marita Hyttinen, puh. 050 401 0653, marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

3T Ratkaisut Oy on johtava suomalainen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntijayritys.

» Tutustu palveluihimme!

(3T Ratkaisut Oy)

iTu-hankkeen tuotoksena myös Turva-Hemmo seikkailee jatkossa 3T:n matkassa!

3T eOpiston uusi verkkokurssi: Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun!

Kaikkia riskitekijöitä ei voida poistaa hienoimmillakaan tekniikoilla ja järjestelmillä. Turvallisuuden ratkaisee usein valpas ja turvallisuustietoinen ihminen, joka huomaa vaaraa ennakoivat signaalit eikä joudu onnettomuuksiin. iTu-Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun -verkkokurssi on nopea ja mielenkiintoinen tapa oppia ymmärtämään ihmiseen liittyviä psykologisia lainalaisuuksia ja ottamaan ne paremmin huomioon turvallisuuden johtamisessa.

Saat myös menettelyjä, joita voit käyttää työpaikallasi työturvallisuuden kehittämisessä ja ylläpidossa. Kurssimaksuun sisältyy painettu iTu-työkirja, jonka tehtävien avulla voit parantaa myös omaa turvallisuuttasi. Koulutus sopii esimerkiksi työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiantuntijoille, -valmentajille ja esimiehille. Kurssi perustuu 3T:n palkittuihin opetusmultimedioihin, joiden visuaalinen ja interaktiivinen sisältö luo viihtyisän ja tehokkaan oppimiskokemuksen.

3T eOpistossa opiskelu on mutkatonta ja joustavaa. Voit suorittaa kurssin sinulle sopivana ajankohtana, yhdellä kertaa tai useammassa osassa. Kun olet läpäissyt kurssiin sisältyvän tietotestin, saat tallennettua ja tulostettua itsellesi kurssitodistuksen. Kurssilinkki lähetetään sähköpostiisi; suoritusaikaa on yksi kuukausi siitä, kun vastaanotamme ilmoittautumisen.

Kesto: noin 1 h 10 min

Hinta: 99 euroa + työkirjan postituskulut 7,90 € + alv

Tervetuloa!

»Ilmoittaudu kurssille!

Kurssi sisältää seuraavat 3T Opetusmultimediat, tietotestin sekä postitse toimitettavan iTu-työkirjan:

  • Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä
  • Nolla tapaturmaa
  • iTu - Inhimillinen turvallisuustekijä
  • Tapaturmien uhrit kertovat, 3 osaa
  • Tietotesti: Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun!» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi