Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!ATEX-räjähdyssuojausasiakirja kuntoon 30.6.2006 mennessä

Palava aine (kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa) voi muodostaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen. Uusi ATEX-työolosuhdedirektiivi tuo työnantajille velvoitteen tunnistaa räjähdysvaaralliseksi luokiteltavat tilat ja tämän perusteella ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla ehkäistään räjähdyksen syntyminen ja varmistetaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden säilyminen

 

Tunnista räjähdysvaaralliset tilaluokiteltavat tilat 

Palava aine (kaasun, höyryn sumun tai pölyn muodossa) voi muodostaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen. Aineen syttyminen on mahdollista, jos palavan aineen tai pölyn määrä on ilmatilassa sopiva ja läsnä on syttymislähde, kuten staattisesta sähköstä tai muusta syystä aiheutuva kipinöinti tai kuuma pinta. Uusi ATEX-työolosuhdedirektiivi tuo työnantajille velvoitteen tunnistaa räjähdysvaaralliseksi luokiteltavat tilat ja tämän perusteella ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla ehkäistään räjähdyksen syntyminen ja varmistetaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden säilyminen.

 

Palavia aineita ja pölyjä

Palavia aineita ovat esimerkiksi liuotinhöyryt, joita voi vapautua maaleista, muoveista ja puutuotteiden valmistuksessa, monet kemianteollisuuden raaka-aineet, polttonesteet, maakaasu ja nestekaasu sekä erilaiset mädätyskaasut, kuten metaani ja rikkivety. Palavia pölyjä ovat muun muassa puu-, jauho-, tärkkelys-, -rehu-, turve- ja jopa metallipöly.

 

Atex-työolosuhdedirektiivi (576/2003) koskee työnantajia niin teollisuudessa, julkisissa laitoksissa kuin yksityisiä palveluja tuottavissa yrityksissä ja jopa maatiloja.

 

Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia esiintyy:

 - Elintarviketeollisuudessa
- Puutavaran ja Puutuotteiden valmistuksessa
- Perusmetallien ja metallituotteiden valmistuksessa
- Kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa
- Koneiden ja laitteiden valmistuksessa
- Massan- ja paperin ja paperituotteiden valmistuksessa
- Kemianteollisuudessa
- Energiantuotannossa
- Jäte- ja jätevesihuollossa

 

Työnantajan velvollisuudet

Jos työpaikalla käytetään tai esiintyy palavia aineita tai pölyjä, tulee menetellä seuraavasti:

 

1. Tunnista räjähdysvaaran mahdollisuus, todennäköisyys ja kesto

2. Estä räjähdysvaara

3. Vähennä räjähdyksen seurausvaikutuksia ja etsi keinoja suojautumiseksi

4. Huolehdi tilaluokituksista

5. Valitse ja varmista laite ja sähköasennusten soveltuvuus tiloihin

6. Suojele työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työjärjestelyillä ja ohjeistuksella

7.  Laadi räjähdyssuojausasiakirja.

 

Valvonta

Tilaluokitukset ja räjähdyssuojausasiakirjan tulee olla valmiina 30.06.2006 mennessä. Työsuojeluviranomaiset valvovat näiden velvoitteiden täyttymistä yhdessä Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ja pelastusviranomaisen kanssa. Työnjako valvonnassa on seuraavanlainen: työsuojeluviranomaisen valvonnan piiriin kuuluvat kaikki työnantajat, TUKES valvoo laitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista ja pelastusviranomainen laitoksia, joissa käsitellään vähäisessä määrin palavia nesteitä ja kaasuja.

 

(Kaakkois-Suomen Työsuojelupiiri)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi