Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Roadmap-yhteistyöhankkeessa mukana olleet iloitsevat tuloksista

5.6.2014

Seitsemän pienen ja keskisuuren yrityksen ja asiantuntijoiden kolmen vuoden Roadmap-yhteistyöhankkeen tavoitteina oli parantaa osallistujayritysten työturvallisuutta, vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä luoda polku pitkäjänteiselle turvallisuusjohtamiselle ja turvallisuuskulttuurin kehittämiselle.

Yritystavoitteiden lisäksi haluttiin luoda turvallisuuden kehittämiselle uudenlainen toimintamalli, jota voidaan käyttää apuna pk-yrityksissä muillakin teollisuudenaloilla.

Työsuojelurahaston tuella toteutetussa hankkeessa yrityksistä kuusi toimii kemianteollisuudessa ja yksi konepajateollisuudessa. Asiantuntijat ovat Ilkka Sorsa, Safety Consulting Ilkka Sorsa Oy:stä sekä Antti Simola ja Marko Vuorinen, 3T Ratkaisut Oy:stä.

Hankkeen yhteistyöyritysten kokemukset positiivisia

– Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi vuosittaisesta 30:sta 340:een. Läheltä piti -tilanteet raportoidaan nyt hyvin. Turvallisuuskulttuuri on parantunut, mutta asennemuutosta tarvitaan vielä, että saamme tapaturmat laskuun toivotusti, ViskoTeepak Oy:n Hangon tehtaan johtaja Joachim Lund kertoo Roadmap-hankkeen tuloksista.

Joachim Lund kokee, että hankkeessa olosta on yritykselle iso hyöty.

–Teimme tehtaalla palautekyselyn. Tulos kertoo, että turvatietoisuus on parantunut, turvallisuudesta ollaan kiinnostuneita ja sitä halutaan kehittää. Motivaatio kasvoi.

Yritysverkoston tapaamisissa on nähty, että ongelmat ovat olleet muissakin yrityksissä samanlaisia.

–Tämä luo perspektiiviä, voidaan oppia toisiltamme. Seminaarit olivat hyviä. Meiltäkin niissä kävi eri ihmisiä, ja useampi pääsi kuulemaan toisten kokemuksista. Ryhmätöissä tuuletettiin ajatuksia onnistuneesti.

Tapaturmien väheneminen hankkeen positiivisena vaikutuksena

–Työntekijä tunnistaa työpisteensä vaarat aiempaa paremmin. Työturvallisuushavainnot lisääntyivät. Tapaturmat vähenivät, luettelee Sulzer Pumps Finland Oy:n QEHS-päällikkö (Quality Environment Health and Safety) Matti Haarala Roadmap-hankkeen tuloksia. 

Eniten Roadmap-hankkeessa Sulzeria ilahduttaa tapaturmien väheneminen: Vuoden 2010 21 tapaturmasta 4 - 5:een vuodessa.

–Sairauspoissaolot ovat meillä vielä kehitysalue. Pientä kehitystä on, mutta työtä on jäljellä. Varhaisen tuen mallikin on, mutta siinäkin on tekemistä. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat pitkäkestoisia.

Haarala antaa kiitosta hankkeen asiantuntijoille. Hänen mielestään asiantuntijoiden merkitys oli huomattava.

–He olivat suorastaan resursseina toteuttamassa asioita, kuten henkilöstön koulutuksia. Tukihenkilöiden kokemus on ollut tärkeää, sillä he ovat osanneet ohjata toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.

Hankkeen avulla saatiin aktivoitua johtoa

–Työntekijää kohti lasketut tapaturmatunnit laskivat 5,8:sta 1,3:een ja sairauspoissaolotunnit 93:sta 64:ään. Tehtaan ja työpisteiden siisteys koheni selvästi, ja kaikki turvallisuuden osa-alueet paranivat, listaa puolestaan Ashland Finland Oy:n tehtaanjohtaja Mika Silventoinen Roadmap-hankkeen tuloksia. 

Turvallisuustyötä helpotti, että koko konserni lisäsi panostusta turvallisuustyöhön samaan aikaan. Yhtiö lähti Roadmap-hankkeeseen, koska halusi ulkopuolisen näkemyksen ja ehdotukset, joiden avulla saadaan parannettua Suomen tehtaan ja myös koko konsernin turvallisuuskäytäntöjä sekä nostettua turvallisuustasoa.

–Hankkeen avulla saimme aktivoitua johdon ja henkilöstön turvallisuusajattelua sekä laadittua yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman, mitä oli tavoiteltukin, Silventoinen sanoo.

–Kaikkeen on turvallisuuden parantamisessa puututtu eikä mikään ole enää ennallaan. Mutta turvallisuustyöhän ei koskaan lakkaa, vaan se on jatkuvaa kehittämistä, Silventoinen sanoo.  

Lue lisää Roadmap-hankkeessa mukana olleiden yritysten kokemuksia: 

» Kaikki turvallisuuden osa-alueet paranivat Ashlandilla

» Tapaturmien väheneminen ilahduttaa eniten Sulzerilla

» ViskoTeepak: Läheltä piti -tilanteiden raportointi yli kymmenkertaistui 

 

(Työsuojelurahaston tiedotteista koostanut: 3T Ratkaisut Oy)

Oletko kiinnostunut toteuttamaan Roadmapin työpaikallasi?

Ota yhteyttä: Marko Vuorinen, puh. 040-517 7675, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi


Työturvallisuus ja työhyvinvointi huipputasolle 3T:n palveluilla

3T Ratkaisut Oy toteuttaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen liittyviä auditointeja sekä kehittämis- ja valmennusohjelmia.

» Tutustu asiantuntijapalveluihimme

» Tutustu 3T Kulttuurimittariin


Tarjoamme myös lähes 90 työturvallisuusaiheista opetusmultimediaa: 

Katso koko valikoima
» 3T Multimediakirjasto

Tutustu nyt:
» Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä


Lisätietoja hankkeesta

» Katso video hankkeesta (Youtube.com)

Hankkeen toteuttajat:
3T Ratkaisut Oy ja Safety Consulting Ilkka Sorsa Oy Työsuojelurahaston tuella.

Yhteistyöhankkeen yritykset:
Ashland Finland Oy, Danisco Sweeteners Oy, Dynea Chemicals Oy, PCAS Finland Oy, Premix Oy, Sulzer Pumps Finland Oy, Oy ViskoTeepak Ab

Hankkeen taustaa ja eteneminen:

Miten kaiken muun muuttuessa on onnistuttu pitämään tapaturmien suuri määrä vakiintuneella tasolla? Millä tämä kestävä kehitys on murrettavissa?

Seitsemän yritystä päätti rakentaa kokeneiden asiantuntijoiden avulla roadmapin eli miten tilanne muutetaan tavoitteisesti johdetulla omalla toiminnalla.

Menetelmiä on tarjolla paljon, miten turvallisuusjohtaminen onnistuu ja integroituu tulokselliseksi toiminnaksi. Miten työturvallisuusjohtaminen saadaan vallitsevaksi toimintatavaksi, johon eivät kuulu tapaturmat?

Seitsemän yritystä, Ashland, Danisco, Dynea, PCAS, Premix, Sulzer ja Visko Teepak muodostivat hankekohtaisen yritysryppään. Kunkin työpaikan turvallisuuden nykytilanne on arvioitu ja luotu selkeä polku pitkäjänteiselle turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittämiselle. Yrityksiä on sparrattu siten, että kolmivuotisen hankkeen aikana ne kehittyivät omista lähtökohdistaan kohti tehokkaasti oppivaa turvallisuuskulttuuria.

Yritystavoitteiden lisäksi toisena tavoitteena oli luoda uudenlainen kehittämisen toimintamalli. Hankkeessa yhdistettiin molempien ulkopuolisten asiantuntijaosapuolten vahvuudet: SCIS:n käytännön kokemus turvallisuus-johtamisessa ja 3T Ratkaisujen turvallisuuskulttuurin ja työympäristön mittaamisen osaaminen.» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi