Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Hyvinvointiasioiden käsittely vaatii osaamista esimiehiltä

21.5.2014

Useimmilla työpaikoilla alkaa olla varhaisen tuen mallit määritelty. Joillakin työpaikoilla on jo tietoteknisiäkin järjestelmiä viritetty käsittelemään tapauksia, joista voi muutoin koitua sairauslomia, työkyvyttömyyksiä ja jopa varhaisia eläköitymisiä. On tullut aika ottaa mallit ja järjestelmät käyttöön!

Käyttöönotto vaatii koko organisaatiolta osaamista, tahtoa ja kypsyyttä vaikeidenkin asioiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. Lähijohtajilta se edellyttää johtamiseen uudenlaista näkökulmaa, jota ei välttämättä ole perinteisissä esimiesvalmennuksissa osattu ottaa riittävästi huomioon.

Esimiesten on kyettävä luomaan työyhteisöönsä niin avoin ja välittävä kulttuuri, että hankaliakin asioita voidaan tuoda pelkäämättä esille ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi. Lisäksi esimiesten on itse kyettävä tunnistamaan työyhteisön jäsenissä merkkejä, jotka edellyttävät kahdenkeskistä keskustelua.

Esimiesten tehtävä työhyvinvoinnin johtajina on havaita poikkeamat normaalista työnteosta ja käsitellä niitä keskustelu- ja muilla menettelyillä niin, etteivät ne johda vakaviin terveydellisiin eivätkä työyhteisöongelmiin. Pitkittyessään ongelmat mutkistuvat ja paisuvat ja voivat koitua myös kalliiksi yritykselle.

Yksin ei tarvitse asioita hoitaa. Esimiehet voivat tukeutua useissa tapauksissa lähellä oleviin asiantuntijoihin, kuten työterveyshuoltoon, työsuojeluun ja henkilöstöhallintoon. Joskus tarvitaan ulkopuolistakin tukea.

Signaaleja, jotka edellyttävät puheeksiottoa, ovat esimerkiksi pitkät sairauspoissaolot, paljon lyhyitä poissaoloja, usein sattuvat tapaturmat, riskinotto, epäasiallinen käytös tai kiusaaminen, työtä haittaava ja terveyttä vaarantava päihteiden käyttö, fyysinen kuormittuminen ja uupumus.

3T Ratkaisut Oy:llä aiheeseen on tarjolla valmennuksia, koulutuksia ja sähköisiä multimedioita. Asiantuntijoihin kuuluu laillistettu terveydenhuollon ammattilainen sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osaajia.

Biliassa valmentauduttiin puheeksiottoon

Biliassa toteutettiin syksyllä 2013 onnistunut ja tehokas puheeksiottovalmennus monimuotoisesti. Valmennukseen osallistui noin 20 esimiestä kahdessa ryhmässä. Valmennusta olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa Biliasta talouspäällikkö Jarmo Luoma, HR-koordinaattori Mirva Pirkkalainen, työsuojelupäällikkö Jarmo Vainio ja työterveyshoitaja Tuija Jantunen. 3T:stä valmentajana toimi johtava asiantuntija Marita Hyttinen.

Suunnitteluvaiheessa käytiin yhdessä läpi Bilian varhaisen tuen malli ja siihen liittyvät ohjeet, joihin valmennus pitkälti pohjattiin. Osallistujille tehtiin kysely heidän kokemistaan kriittisistä tilanteista esimiestyössä ja erityisesti työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisessa. Samalla kyseltiin heidän osaamisen vahvistamistarpeistaan. Kyselyn tulokset otettiin huomioon valmennuksen aiheita valittaessa.  

Esimiehille laadittiin 3T eOpistoa apuna käyttäen verkkokurssi, johon sisältyi myös lopputentti. Näin suuri osa teoriaosuudesta pystyttiin hoitamaan ennakkoon ja valmennuksessa voitiin syventyä yrityksen asioihin ja harjoittelemaan itse puheeksiottokeskusteluja. Keskustelut käytiin kuviteltujen tapausten avulla.

Bilia Oy Ab toimii Volvo-henkilöautojen jälleenmyyjänä. Automyynnin lisäksi Bilia huoltaa ja korjaa Volvo-, Renault- ja Dacia -henkilöautoja ja Renault -tavara-autoja sekä tuottaa autoihin liittyviä korkealuokkaisia palveluita. Biliassa halutaan panostaa hyvään asiakaspalveluun. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä asiakaspalvelukaan ei sujuisi.

–Vaikka aihe oli vakava, valmennuksessa oli myös hauskaa, totesi Bilian toimitusjohtaja Karri Koskinen.

–Valmennuksia jatketaan tämän vuoden puolella ja kohdejoukkoa laajennetaan. Aihe on tärkeä ja toteutustapa hyvä meidän tyyppiselle tehokkuutta ja joustavuutta kaipaavalle työyhteisölle, toteaa hankkeesta Biliassa vastannut Mirva Pirkkalainen.

(Turvallisuusuutiset.fi ja 3T Ratkaisut Oy)

 

Työyhteisössä on oltava avoin ja välittävä kulttuuri, jotta hankalatkin asiat voidaan tuoda esiin. 

» 3T Ratkaisuiden työhyvinvointiin liittyviä palveluja

(3T Ratkaisut Oy)


Kaivokselan Bilian uusitun korjaamon omamekaanikko Ossi Kousa työnsä äärellä. Omamekaanikko tietää autostasi kaiken oleellisen ja pystyy tarjoamaan henkilökohtaista palvelua. Mekaanikolle työskentelytapa tuo työhön monipuolisuutta ja mielekkyyttä.

Volvo vaatii veroisensa myyjän ja huoltajan. Siksikin Bilia panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin.

 

(Kuvat: Bilia Oy Ab)

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi