Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Moni työnantaja ei hyödynnä riittävästi työterveyshuoltoa

7.5.2014

Valtaosa eteläsuomalaisista työnantajista on tehnyt työpaikalle sopimuksen työterveyshuollosta. Työsuojeluvalvonnassa tehdyt havainnot kuitenkin osoittavat, että moni työnantaja ei vielä hyödynnä työterveyshuollon palveluita ja asiantuntemusta riittävästi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat valvoivat työterveyshuollon toteutumista viime vuonna yhteensä noin 3 400 tarkastuksella. Tarkastuksia tehtiin Etelä-Suomessa laajasti eri aloille. Työterveyshuoltosopimus oli tehty 88 prosentilla tarkastetuista työpaikoista. Sopimus oli kunnossa lähes kaikilla suurilla ja kunnallisilla työpaikoilla, kun taas puutteita oli lähinnä pienillä työpaikoilla.

Työterveyshuollon järjestämistä ja toteutumista valvotaan myös tänä vuonna useilla eri toimialoilla.

Työterveyshuolto auttaa työnantajaa sisäilmaongelmissa ja kuormituksen vähentämisessä

Työterveyshuollon tehtävä on edistää työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi sen tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta.

Työsuojeluvalvonnassa on havaittu, että työterveyshuollon asiantuntemusta ei käytetä riittävästi esimerkiksi kuormituksen hallinnassa, sisäilmaongelmissa ja tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on heikentynyt.

Jos työntekijä kokee työmäärästä tai työoloista johtuvaa kuormitusta, tulee työnantajan yhdessä työterveyshuollon kanssa selvittää tilannetta ja etsiä asiaan ratkaisu, jolla terveyttä vaarantava kuormitus vähenee tai poistuu. Kuormittuminen voi johtua joko fyysisistä olosuhteista tai psykososiaalisista tekijöistä, kuten aikapaineesta tai liiallisesta sitoutumisesta työhön.

Sisäilmaongelmissa työterveyshuolto arvioi työtilojen vaikutuksen työntekijöiden terveydelle ja antaa työnantajalle suosituksia tilanteen parantamiseksi.

Työnantajan tulisi hyödyntää työterveyshuoltoa myös silloin, kun työntekijän työkyky on heikentynyt. Työterveyshuolto koordinoi työntekijän työkyvyn arviointia ja osallistuu sairauslomalta palaavan työntekijän työtehtävien ja työolosuhteiden muokkaamiseen yhdessä työnantajan kanssa.

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan päivitetty asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä, joka edellyttää työpaikkojen tekevän entistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

–Tiiviillä yhteistyöllä voidaan muun muassa vähentää sairauspoissaoloja ja edistää työurien pidentämistä, kertoo työsuojelutarkastaja Ulla Arvo Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työperäisten oireiden hoito tulee aina aloittaa työterveyshuollossa

Työterveyshuoltolain mukaan jokaisen työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. Laki ei edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.

Valvonnassa on huomattu, että työntekijät eivät välttämättä edes tiedä, että heillä on työterveyshuolto. Tällöin he eivät osaa hakeutua työterveyshuoltoon edes silloin, kun oireet ovat työperäisiä. Tietämättömyys on tavallisinta niillä työpaikoilla, joiden työterveyshuoltosopimus ei sisällä sairaanhoitoa.

–Työperäisten oireiden selvittely pitäisi aina aloittaa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon tavoitteena on tunnistaa, mitkä sairaudet ja oireet johtuvat työstä, ja auttaa työantajaa poistamaan työpaikan vaarat ja riskit, Arvo muistuttaa.

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue)

Tiiviillä yhteistyöllä työpaikkojen ja työterveyshuollon kesken voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja edistää pidempiä työuria. 


Hyvinvoivan työyhteisön apuna 3T Opetusmultimediat

Kasvava työhyvinvointi- ja työturvallisuusaiheisten multimedioiden valikoima helposti käyttöön 3T Kouluttajalisenssillä tai 3T eOpistossa

(3T Ratkaisut Oy)

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi