Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kemikaaliturvallisuutta parannetaan viestintää tehostamalla

30.12.2013

Suomen ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma on valmistunut. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koordinoiman, laajassa viranomaisyhteistyössä valmistellun suunnitelman päätavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Jokainen ihminen altistuu lukuisille kemikaaleille päivittäin arkisissa askareissaan ja jopa hengittäessään. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan yhteensä yli 31 000 vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia, jotka sisältävät yli 4 500 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Toisaalta iso osa kemikaaleista on hyödyllisiä ja välttämättömiäkin.

Kemikaaliviestintä on vaativa aihe, sillä kemikaalien aiheuttamat riskit ovat usein näkymättömiä ja kemikaaleista puhutaan liian usein tieteellisin ja vaikeaselkoisin termein. Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja muun muassa varoitusmerkkien tuntemista ja sitä, että käyttöohjeet luetaan ja niitä noudatetaan. Kaikki voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa myös omaan ja ympäristön kemikaalialtistumiseen.

Viranomaisten lähtökohtana on lisätä ja monipuolistaa kemikaaleja koskevaa viestintää niin, että kansalaisille olisi tarjolla riittävästi luotettavaa, selkeää ja helppotajuista tietoa kemikaaleista ja että tämä tieto olisi nopeasti ja avoimesti eri kohderyhmien saatavilla eri viestintäkanavissa. Kemikaalien aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista pyritään kertomaan ilman, että turhia pelkoja lietsotaan.

- Suomessa ja EU:ssa yleisestikin kemikaaliturvallisuus on kansainvälisesti verrattuna hyvällä tasolla, eikä syytä kemikaalihysteriaan ole. Viranomaiset keskittyvät viestinnässään erityisesti varmistamaan, että kemikaalien riskit tunnettaisiin nykyistä paremmin ja että niitä käytettäisiin turvallisesti, suunnitelmaa valmistelleen viranomaisverkoston puheenjohtaja, johtaja Esa Nikunen Tukesista sanoo.

Kansalaisten ja kuluttajien lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon ammatilliset kohderyhmät. Suurilla yrityksillä on muita paremmat resurssit ymmärtää ja toimia eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön mukaisesti, mutta erityisesti pienet yritykset kaipaavat viranomaisilta tukea ja neuvoja kemikaaliasioissa.

- Vaarallisten kemikaalien korvaaminen ja kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen voi olla yrityksille jopa menestystekijä, Nikunen sanoo.

Viestintäsuunnitelman tekoon osallistuivat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Aluehallintovirasto. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2020, mutta sen tavoitteita ja sisältöä päivitetään vuosittain.

» Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma 2014- 2020  

(Tukes)

Viestinnän tehostamisella pyritään siihen, että kemikaalien riskit tunnettaisiin nykyistä paremmin.


Edistä työhyvinvointia ja työterveyttä

  • Ota koulutus- ja itseopiskelukäyttöön havainnolliset 3T Opetusmultimediat

  • 3T Opetusmultimedioiden yhtenä aihepiirinä suojautuminen ja kemikaaliturvallisuus

  • Yli 80 työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheista multimediaa helposti käyttöön 3T Kouluttajalisenssillä tai 3T eOpistossa

 (3T Ratkaisut Oy)

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi