Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kiire lisää työtapaturmia

3.12.2013

Tuoreen selvityksen mukaan lähes puolet työntekijöistä kokee joutuvansa kiirehtimään saadakseen työnsä tehtyä. Kiireen kokeminen lisää tapaturmariskiä, sillä se nostaa stressiä.

Kiire, kireä työtahti ja suuri työmäärä ovat yleisiä stressiä lisääviä tekijöitä työssä. Kiire voi johtua ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi asiakkaiden asettamista tiukoista aikatauluista. Se voi johtua myös työpaikan sisäisistä tekijöistä, muun muassa sairaaloissa alhaisesta henkilöstömäärästä suhteessa potilaiden määrään.

- Tapaturmaan joutuneen kollegat joutuvat usein tekemään poissa olevan työt, jolloin heidänkin stressinsä ja sitä kautta työtapaturmariskinsä kasvaa, toteaa vanhempi tutkija Simo Salminen Työterveyslaitoksesta.

Suomessa sattuu vuosittain noin 130 000 työtapaturmaa. Noin kuudesosa niistä sattuu työmatkalla. Puolet työtapaturmista aiheuttaa alle neljän päivän sairauspoissaolon, ja joka kymmenes yli kuukauden mittaisen työkyvyttömyyden.

Keskeytykset ja jatkuvat muutokset lisäävät kiirettä eniten

Kiireen ja työtapaturmien välistä yhteyttä on tutkittu aiemmin erittäin vähän. Selvityksen mukaan kiireen tunnetta lisäävät erityisesti tiheät keskeytykset työssä. Myös jatkuvat muutokset lisäävät työntekijän kokemaa kiirettä ja sitä kautta työtapaturmariskiä.

- Muina kiirettä kasvattavina asioina nousivat esiin heikko esimiestyö ja johtaminen, joka ilmenee esimerkiksi päällekkäisinä töinä, huonot vaikutusmahdollisuudet työhön, työmäärään ja -aikaan sekä vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin päätöksiin, luettelee johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta.

- Niinkin pieneltä vaikuttava asia kuin mahdollisuus tehdä jokin työtehtävä keskeytyksettä voi ehkäistä tapaturman. Kiireen tunteen vähentäminen esimerkiksi töiden hyvällä organisoinnilla tai mahdollistamalla häiriötön työ onkin tapa ehkäistä tapaturmia työpaikoilla, muistuttaa Salminen.

Selvityksen perusteella tuotettiin työpaikkojen käyttöön tietokortti kiireen hallinnasta:

» Kiireen hallinta parantaa työturvallisuutta (pdf, TTL)

Työterveyslaitos selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kiireen, työhyvinvointitekijöiden ja työtapaturmien välisiä yhteyksiä Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -väestöaineistojen pohjalta. Tuloksia peilattiin European Working Conditions Survey -aineistoihin sekä tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakkiin.

(STM ja Työterveyslaitos)

 

Kiire lisää stressiä ja nostaa tapaturmariskiä.


Tunnista stressi ja työuupumus

3T:n verkkokurssilla Työhyvinvoinnin johtaminen esimiestyönä yhtenä pääaiheena on stressin ja työuupumuksen tunnistaminen. Pidä huolta henkilöstöstä! Kurssi koostuu havainnollisista 3T Opetusmultimedioista ja tietotestistä. Opiskele, kun sinulle sopii!

» Tutustu kurssiin

» Koko verkkokurssi- ja koulutusvalikoima

Kiire on yleinen stressiä lisäävä tekijä.

(3T Ratkaisut Oy)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi