Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työuupumus altistaa vakaville tapaturmille

18.11.2013

Työuupumus lisää kuolemaan johtavan tai sairaalahoitoa vaativan tapaturman riskiä kaikentyyppisissä tapaturmissa sekä työssä että vapaa-ajalla. Työuupumusoireita viikoittain kokevan työntekijän tapaturmariski oli 19 prosenttia suurempi kuin harvoin oireilevan kollegan, ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta metsäteollisuuden työntekijöitä tarkastelleesta tutkimuksesta. Tutkimus ilmestyi lokakuun lopussa Journal of Occupational Health -lehdessä.

Työuupumuksen oireista erityisesti väsymys ja kyyninen asenne liittyivät kohonneeseen onnettomuusalttiuteen.

- Työuupumukseen liittyvät voimattomuus ja muuttuneet asenteet saattavat vähentää huolellista toimintaa ja ohjeiden noudattamista sekä lisätä epätarkkuutta ja välinpitämättömyyttä niin työpaikalla, työmatkoilla kuin vapaa-ajalla, pohtii tapaturmien syitä dosentti Kirsi Ahola Työterveyslaitoksesta.

Kaikenlaiset tapaturmat ovat vaarana työuupuneilla

Tutkimuksessa otettiin huomioon niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin tapahtuneet tapaturmat. Tapaturmia sattui eniten miehille ja ruumiillista työtä tekeville työntekijöille. Yleisin tapaturmatyyppi tutkitussa aineistossa oli kaatumiset ja putoamiset (59 %). Työuupumus nosti myös muiden tapaturmien riskiä.

Työkyvyn tuki auttaa havaitsemaan ongelmat ajoissa ja tarttumaan niihin

Tapaturmista johtuvat poissaolot ja toimintarajoitteet aiheuttavat haittaa myös työnantajille. Sen vuoksi työyhteisön työoloja kannattaa seurata ja kehittää, jotta työkuormitus ei muodostu työpaikalla liialliseksi.

- Lisäksi valppaus ongelmien havaitsemiseen yksilötasolla ja niiden varhainen puheeksi ottaminen tukevat työkykyä, Ahola toteaa.

Monilla työpaikoilla onkin koottu viime vuosina varomerkkejä ja sovittu toimintavoista, kun varomerkkejä huomataan. Siten mahdolliset ongelmat jaksamisessa ja työn sujumisessa saadaan ajoissa hallintaan. Varomerkkejä voivat olla esimerkiksi työn jatkuva takkuaminen, ärtyisyys, vuorovaikutuksesta vetäytyminen tai jollain muulla tavalla muuttunut käytös.

- Jos on huolestunut työtoveristaan, se kannattaa ottaa puheeksi, jotta voidaan selvittää, onko huoleen aihetta, kannustaa Ahola.

Työuupumus kehittyy pitkittyneen työstressin seurauksena

Työuupumus on prosessi, jossa työntekijän psyykkiset voimavarat ehtyvät, kun kuormittavaan työtilanteeseen ei löydy ratkaisua ja työkuormitus pitkittyy. Suomalaisen Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan vakavaa työuupumusta esiintyi 2 prosentilla miehistä ja 3 prosentilla naisista. Lievää työuupumusta esiintyi 22 prosentilla miehistä ja 23 prosentilla naisista. Aiemmin on tutkittu työuupumuksen yhteyttä sairastumiseen ja todettu, että vakava työuupumus liittyy sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin.

Tutkimus toteutettiin metsäteollisuudessa

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 10 062 metsäteollisuuden työntekijää, joita ei ollut hoidettu tapaturman vuoksi kahden työuupumuksen arviointia edeltäneen vuoden aikana. Tiedot työuupumuksesta kerättiin kyselylomakkeella kahdessa erässä, vuosina 1996 ja 2000. Tiedot vakavista tapaturmista, joita kertyi kahdeksan vuoden aikana 788 kappaletta, kerättiin Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä. Tapaturmista 15 johti kuolemaan ja 773 sairaalahoitoon. Analyyseissa otettiin huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, siviilisääty ja ammattiasema.

(Työterveyslaitos)

 

 

Työuupumukseen liittyvä voimattomuus saattaa vähentää huolellisuutta.


Tunnista stressi ja työuupumus

3T:n verkkokurssilla Työhyvinvoinnin johtaminen esimiestyönä yhtenä pääaiheena on stressin ja työuupumuksen tunnistaminen. Pidä huolta henkilöstöstä! Kurssi koostuu havainnollisista 3T Opetusmultimedioista ja tietotestistä. Opiskele, kun sinulle sopii!

» Tutustu kurssiin

» Koko verkkokurssi- ja koulutusvalikoima

Uupuneena työt eivät suju ja on altis tapaturmille.

(3T Ratkaisut Oy)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi