Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Nojatikkailla ei saa työskennellä

8.10.2013

TOT 6/11: Nojatikkailla ei saa työskennellä!

Työntekijä kiipesi harjakatolle asetetuille A-tikkaille ja alkoi sahata moottorisahalla rakennuksen vieressä ollutta puun oksaa. Moottorisaha jäi jumiin oksaan ja työntekijä nykäisi oksaa irrottaakseen moottorisahan oksasta. Nykäisyn seurauksena oksa irtosi puusta ja työntekijä horjahti tikkailta katolle ja siitä edelleen maahan. Työntekijä menehtyi tapaturmissa saamiinsa vammoihin.

Tapaturmaa tutkimaan asetettu työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki toukokuussa Pohjanmaalla ja syyskuussa Uudellamaalla vuonna 2011 sattuneet tikasturmat. Lisäksi tutkintaryhmä tutki 15 muuta vuosina 1992-2011 siirreltävien tikkaiden käytössä sattunutta työntekijän kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Tikkaita käytettiin väliaikaisena kulkutienä ilman riittävää kiinnittämistä ja tukemista 12 tutkitussa tapauksessa. Kuudessa tapauksessa työntekijällä oli ollut toisessa kädessään jotakin kannettavaa. Kolmessa tapauksessa kannettavaa oli ollut molemmissa käsissä, jolloin tikkaiden käyttämiseen on käytetty käsien sijaan lähinnä vain jalkoja ja muuta kehoa.

Tikkaita käytettiin kuudessa tapauksessa työtasona säädösten vastaisesti. Kypärä ei ollut ollut käytössä yhdessäkään tutkitusta tapauksesta, vaikka kahdeksassa tapauksessa tapaturma sattui rakentamisen toimialalla, jossa suojakypärän käyttö on pakollista. Yhdessäkään tapauksessa ei ollut putoamissuojausta, kuten esimerkiksi valjaita käytössä.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissa (TOT 6/11) suosituksia korkealla tehtävien töiden turvallisesta suorittamisesta.

  • Nojatikkailla työskentely on kiellettyä. Korkealla tehtävät työt on suunniteltava siten, ettei työskentely tapahdu nojatikkailta. Vakailta, metrin korkuisilta A-tikkailta voi tehdä väliaikaisia, kevyitä töitä. Pidempiaikaista ja jatkuvaa työtehtävää varten tulee rakentaa työtaso tai teline tai käyttää henkilönostinta.
  • Siirrettävien tikkaiden käyttäminen kulkutienä on kiellettyä. Pidempiaikaista ja jatkuvaa kulkemiskäyttöä varten on rakennettava kiinteä kulkutie, jossa on suojakaiteet.
  • Jos nojatikkaita joudutaan tilapäisesti käyttämään, ne on kiinnitettävä luotettavasti yläpäästä ja tuettava alapäästä. Kiinnittämiseen ja tukemiseen löytyy apuvälineitä ja lisävarusteita. Vanhat, kuluneet ja vaaralliset tikkaiden liukuesteet tulee korvata uusilla asianmukaisilla esteillä.
  • Korkealla tehtävissä töissä kuten myös tikastöissä tulisi olla kypäräpakko. Leukahihnalla varustettu kypärä suojaa päätä, jos työntekijä varotoimista huolimatta putoaa.
  • Tikkaita käytettäessä kädet on pidettävä vapaina. Esineiden käsittely tikkailla liikuttaessa tai oltaessa lisää huomattavasti putoamisriskiä.
  • Jos putoamisriskiä ei voi muilla keinoin poistaa, tulee työskentelyssä käyttää putoamissuojaimia kuten esimerkiksi asianmukaisia ja oikein kiinnitettyjä valjaita.

» Tapaturmantutkintaraportti TOT 6/11

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi