Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta

1.10.2013

Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että määräaikaistarkastus voidaan siirtää vain silloin, kun painelaite on todettu turvalliseksi ja tarkastuslaitos on hyväksynyt siirron. Tarkastuksen siirrosta ei saa aiheutua mitään turvallisuusriskejä.

Rekisteröidylle painelaitteille tulee tehdä lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Tarkastusten pisimmät sallitut välit on määritetty painelaiteturvallisuuspäätöksessä (953/1999), ja ne riippuvat painelaitteen ominaisuuksista. Päätöksessä annetaan kuitenkin myös mahdollisuus saada lisäaikaa määräaikaistarkastusten suorittamiseen. Lisäajan avulla tarkastukset voidaan ajoittaa tuotannon kannalta parempaan ja turvallisempaan ajankohtaan.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuksen siirtoa tarkastuslaitokselta, joka päättää siitä arvionsa ja tekemiensä tarkastusten perusteella. Määräaikaistarkastuksen siirron voi tehdä ainoastaan sellaiselle painelaitteelle, jonka on todettu olevan turvallisuuden kannalta vaatimustenmukainen. Tarkastusta voi siirtää korkeintaan 13 kuukaudella. Siirrosta täytyy ilmoittaa Tukesille.

Mahdollisuus määräaikaistarkastusten siirtoon koskee käyttötarkastusta, sisäpuolista tarkastusta ja painekoetta. Tarkastusten siirto ei vaikuta seuraavien tarkastusten ajankohtaan. Määräaikaistarkastuksia saa siirtää vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen sisäpuolinen tarkastus on tehty normaalin jaksotuksen mukaisesti.

Turvallisuusinsinööri Matti Nissilä muistuttaa, että painelaitteen omistaja tai haltija on aina vastuussa laitteensa turvallisuudesta, eikä turvallisuus saa vaarantua tarkastusvälien pidentymisen vuoksi.

Mikäli tarkastuksia ei tehdä tarkastuslaitoksen myöntämänä jatkoaikana, siirtyy asia painelaiteturvallisuuspäätöksen 39§ mukaisen poikkeuslupakäytännön piiriin. Tässä tapauksessa painelaitteen omistaja tai haltija on velvollinen hakemaan poikkeuslupaa Tukesilta ennen lisäajan päättymistä. Poikkeuslupa on harkinnanvarainen ja sille voidaan asettaa ehtoja. Mikäli poikkeuslupaa ei voida turvallisuussyistä myöntää, asetetaan painelaite käyttökieltoon odottamaan erääntyneiden tarkastusten tekoa.

 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi