Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Tukes tehostaa viestintää prosessilaitoksille

30.9.2013

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat laitokset saavat Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) jatkossa entistä enemmän ajankohtaista tietoa uusiin säädöksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista. Uutena palveluna otetaan käyttöön uutiskirje kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille. Tukes on myös julkaissut uusia oppaita liittyen tuotantolaitosten sijoittamiseen, toiminnanharjoittajien velvoitteisiin sekä kemikaalien varastointiin.

Vuoden 2013 alussa voimaantulleissa kemikaalisäädöksissä kemikaaleja sekä nestekaasua koskevia turvallisuusvaatimuksia on täsmennetty ja ajantasaistettu. Kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille suunnatussa uutiskirjeessä Tukes tulee jakamaan tietoja mm. säädösten velvoitteista, uusituista standardeista sekä hyödyllisistä julkaisuista. Uutiskirjeessä on tarkoitus kertoa myös ajankohtaisista turvallisuusasioista, Tukesin valvontahavainnoista sekä onnettomuusseurannasta. Uutiskirje jaetaan sähköpostitse tilaajille noin neljä kertaa vuodessa. Voit ilmoittautua tilaajaksi oheisesta linkistä.

Tukes on julkaissut prosessilaitosten käyttöön uusia oppaita sekä päivittänyt vanhoja oppaita ajan tasalle uusien säädösten osalta. Uusia ja uusittuja oppaita ovat:
- Tuotantolaitoksen sijoittaminen (2013), verkkoversio ja painettu opas (47 s.)
- Vaarallisten kemikaalien varastointi (2013), verkkoversio ja painettu opas (71 s.)
- Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa (2013), vain verkkoversio. (PDF, 20 s.)

Uudet säädökset velvoittavat toisiaan lähellä olevia tuotantolaitoksia tekemään entistä enemmän yhteistyötä keskenään onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tukesin opas Tuotantolaitosten sijoittaminen  kertoo, miten kemikaaleista aiheutuva onnettomuusvaara on huomioitava jo laitoksen sijoittamista suunniteltaessa, millaisia suojaetäisyyksiä suositellaan ja miten onnettomuuksiin sekä niiden mahdollisiin seurauksiin varaudutaan.

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa -opas kertoo toiminnanharjoittajan velvoitteista, kuten toiminnan laajuuden määrittelystä, tarkastuksista, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä pelastussuunnitelmasta. Opas korvaa vuonna 2005 julkaistun samannimisen oppaan ja sen sisältö on uusittu ajan tasalle 2013.

Vaarallisten kemikaalien varastointi  -opas sisältää tietoa kemikaalien varasto- ja käsittelypaikkojen sijoittamisesta laitoksessa, säiliöistä ja niiden vallitiloista, putkistoista, kunnossapidosta sekä turvallisuusjärjestelyistä.  Oppaaseen on tehty säädöspäivityksiä 2013 ja se korvaa vuonna 2009 julkaistun samannimisen oppaan.

Oppaat ovat ilmaisia ja ne löytyvät Tukesin verkkosivuilta PDF-muodossa sekä selailtavana versiona. Painettuja oppaita voi myös tilata osoitteesta: http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Esitteet-ja-oppaat/Kemikaalit/

 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi