Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työelämä 2020 -hanke: Suomen työelämästä Euroopan parasta

15.4.2013

– Työpaikkojen ja työelämää kehittävien viranomaisten, yritysten ja järjestöjen on aika vahvistaa yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiriä työelämässä. Tuloksiin päästään vain toimimalla samaan suuntaan Laajassa yhteistyössä toteutettavan Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa seitsemässä vuodessa, korostaa työministeri Lauri Ihalainen.

Työelämä 2020 -hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Sen käynnistystilaisuus Helsingissä 15.4.2013 keräsi paikalle kaikki hankkeen toimijat. Hankkeeseen osallistuvia organisaatioita on lähes 20.

Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteiden tukemiseen ovat jo tässä vaiheessa sitoutuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, Kirkon työmarkkinalaitos, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiovarainministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Taustalla työelämästrategia

Hankkeen taustalla on hallituksen viime vuonna kolmikantaisesti valmistelema työelämästrategia. Sen perusajatus on, että hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmiset haluavat ja kykenevät jatkamaan työntekoa entistä pidempään.

Työelämän kehittäminen edellyttää, että luottamus ja yhteistyö sekä innovointi ja tuloksellisuus vahvistuvat työpaikoilla. Myös osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava.

Lisätietoja Työelämä 2020 -hankkeesta ja työelämästrategiasta on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla:

» www.tem.fi/tyoelama2020

(TEM)

Työhyvinvointi ja terveys ovat tärkeässä osassa työelämän kehittämisessä.


3T:n työhyvinvointi- ja työturvallisuusaiheiset julkiset verkkokurssit - lisää työhyvinvointitietoutta työpaikallasi!

Aiheina mm. toimisto- ja asiantuntijatyön työhyvinvointi ja -turvallisuus, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen esimiestyönä sekä elintapojen vaikutus työhön. Alkaen 59 € + alv.

Tutustu ja ilmoittaudu!

Kursseilla aiheena mm. stressin ja työuupumuksen tunnistaminen.

(3T Ratkaisut Oy)


17.4.2013

Työelämä 2020 -hanke käynnistyi erinomaisessa yhteistyössä

Työelämä 2020 -hankkeella on kunnianhimoinen ja innostava tavoite, "Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020". Hankkeen voima on lukuisten eri toimijoiden yhteistyössä. Seuraava askel on tavoittaa työpaikat.

Näistä asioista kaikki Työelämä 2020 -hankkeen toimijat olivat yhtä mieltä hankkeen käynnistystilaisuudessa Helsingissä 15.4.2013. Paikalla oli noin 80 henkilöä hankkeeseen osallistuvista lähes 20 organisaatiosta.

Tilaisuudessa Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Tekes, VATES-säätiö ja Työsuojelurahasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö esittelivät lupauksensa, joilla ne ovat mukana hankkeessa. Yhteistyölupauksissa luvataan muun muassa kehittää johtamista, edistää erityisryhmien työllisyyttä, rahoittaa työelämätutkimusta, edistää työkykyä ja työssä jaksamista sekä yhdistää työelämä ja liiketoiminta paremmin toisiinsa.

–Itse lupaan, että hanke on yksi ministerikauteni tärkeimpiä. Haluan ottaa sille aikaa ja luoda julkista keskustelua työelämän mielekkyydestä. Luottamus, arvostus ja kyky tasa-arvoiseen yhteistyöhön ovat hyvän työelämän kulmakivet, sanoi työministeri Lauri Ihalainen omassa puheenvuorossaan.

Lisää yhteistyökumppaneita ja tiiviimpiä alueellisia verkostoja

Miten työpaikat sitten käytännössä tavoitetaan ja miten muutosta saadaan aikaan?

–Yhteistyölupaukset ovat erinomainen alku. Tulevaisuudessa lupauksia tehdään lisää ja hankkeeseen liittyy lisää toimijoita. Lupausten toteutumista seurataan säännöllisesti, hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriöstä linjasi.

Keskeisessä roolissa työpaikkojen kannalta ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Ne antavat työpaikoille ohjausta ja neuvontaa työelämän kehittämisessä. Alueellisia verkostoja on tarkoitus tiivistää jatkossa.

Kaikki toimijat keskittyvät viemään työpaikoille yhteistä ja samanlaista viestiä työelämän kehittämisestä. Viestien ydin on neljässä hankkeen painopisteessä: innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Tulevaisuuden hyvinvoivat ja tulokselliset työpaikat rakentuvat näille asioille.

(TEM)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi