Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Uusi TOP 10 -lista tukee nuoren maahanmuuttajan perehdyttämistä

11.3.2013

Ensimmäisessä työpaikassa työtehtävien lisäksi uusia asioita ovat työpaikan pelisäännöt sekä koko työkulttuuri. Maahanmuuttajataustaisille myös koko suomalainen työelämä saattaa olla vieras. Työterveyslaitos on tuottanut yrityksille tarkistuslistan siitä, mitä kannattaa käsitellä nuoren maahanmuuttajan työhön perehdyttämisessä.

–Hyvä perehdytys luo perustan työnteon sujumiselle. On tärkeää, että nuori oppii heti työsuhteen alussa oikeat työkykyä ja terveyttä edistävät toimintamallit. Näin työ tuottaa hyvinvointia myöhemmälläkin iällä, kertoo asiantuntija Marika Nevala Työterveyslaitoksesta.

Nuorelle työntekijälle on tärkeää kertoa myös työsuhteeseen liittyvistä asioista, kuten työsopimuksen sisällöstä sekä oikeuksista, eduista ja velvollisuuksista. On hyvä tuoda esille työnantajia ja työntekijöitä koskevat lait ja vakuutukset sekä työpaikan toimintatavat. Kun nuori tietää oikeutensa ja velvollisuutensa työssä ja työpaikalla, hän osaa toimia erilaisissa tilanteissa ja pitää paremmin huolta itsestään. Ei ole selviö, että nuori tietää oikeudestaan esimerkiksi ruokataukoon, joka hyvin tärkeää jaksamisen kannalta.

–Neuvotaanko teillä turvalliset ja ergonomisesti oikeat työtavat? Kannustetaanko ruoka- ja kahvitaukojen pitämiseen? Kerrotaanko, miten työpaikka ja työterveyshuolto edistävät työhyvinvointia, luettelee Työterveyslaitoksen erikoistutkija Merja Turpeinen huomioon otettavia asioita.

Kaikki mukaan kahvipöytäporukoihin

–Esimies on vastuussa perehdytyksestä. Perehdyttämiseen voi kuitenkin osallistua koko työyhteisö: esimies, työkaverit, työterveyshuolto sekä luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Näin uusi työntekijä saa kokonaiskuvan työpaikasta. Kun myös työyhteisö tutustuu tulijaan, hyvän yhteistyön pohja on luotu alusta alkaen, toteaa Nevala.

Esimiehen rooli nuoren tukijana on tärkeä. Esimiehen kannattaa antaa palautetta ja ennen kaikkea kiitosta. Onnistumisen kokemukset työpaikalla ovat tärkeitä, jotta ammatillinen osaaminen ja itsetunto kehittyvät. Tärkeää on myös, että nuorta maahanmuuttajaa ei jätetä kahvipöytäporukoiden ulkopuolelle. Hyvän perehdyttämisen tuloksena syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mitä ja miten työtä tehdään ja miten työpaikalla toimitaan.

–Jokainen työyhteisön jäsen voi omalta osaltaan tukea nuoren maahanmuuttajan sopeutumista työyhteisöön. Hyvä käytäntö on esimerkiksi esitellä uusi työntekijä koko työyhteisölle, ottaa hänet mukaan keskusteluihin ja kutsua yhteisille ruoka- ja kahvitauoille, kannustaa Turpeinen.

Työterveyslaitoksen Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hanke on julkaissut TOP 10 -tarkistuslistan, jonka avulla jokainen voi tarkistaa, toteutuvatko hyvät ja työkykyä edistävät perehdyttämistavat omalla työpaikalla. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

» Perehdyttämisen TOP 10 -tarkastuslista (pdf)

(Työterveyslaitos)

 

Ota 3T Opetusmultimediat nuorten työntekijöiden perehdytyksen työkaluiksi - kaikki työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheiset multimediat helposti käyttöön 3T Kouluttajalisenssillä tai 3T eOpistossa
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi