Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Osatyökykyiset mukaan työelämään - uusi toimintakonsepti käyttöön

20.2.2013

Osatyökykyiset työelämään -hankkeessa on luotu toimintakonsepti, joka auttaa osatyökykyisiä jatkamaan työssä tai työllistymään.

Työllistymisen esteet on poistettava

Osatyökykyisyydellä tarkoitetaan toimintakyvyn vajausta, joka haittaa työn tekemistä. Oikeilla toimilla tätä haittaa tai sen käytännön merkitystä voidaan lieventää tai poistaa kokonaan. Työkyvyttömyyseläkkeellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä.

Osatyökykyisten työllistymisen tiellä on kuitenkin esteitä, eivätkä vähäisimmät niistä ole ennakkoluulot. Näitä ennakkoluuloja on niin työnantajilla kuin työtovereilla. Usein joukkoon halutaan vain sadan prosentin työntekijöitä. Muutoksen läpivieminen edellyttää asenteiden uudistumista.

Ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin ei voida vastata toimintatavoilla, jossa pienikin työkyvyn alenema johtaa pois kokonaan työmarkkinoilta. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisina toimijoina.

Laaja keinovalikoima jo nyt käytössä

On olemassa monia keinoja, joilla työkyvyssä havaitut puutteet voidaan korjata tai kompensoida. Työpaikalla voidaan tehdä paljon asian hyväksi. Työskentelyoloja voidaan muuttaa, työtehtäviä voidaan muokata ja työaikaa voi säädellä. Työterveyshuolto, kuntoutus ja koulutus tarjoavat keinoja työkyvyn ja osaamisen edistämiseksi. Koulutus on keino osaamisen edistämiseksi, työterveyshuolto ja kuntoutus tukevat henkilön työkykyä.

Työ- ja elinkeinohallinto sekä sosiaalivakuutus voivat osallistua koulutuksesta, kuntoutuksesta ja työjärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin. Sosiaaliturva mahdollistaa myös osa-aikaisen työskentelyn ja kunta voi korvata vammaisten henkilöiden työmatkojen kustannuksia.

Uusi toimintakonsepti: räätälöityjä palveluja osatyökykyisille

Keinovalikoiman laajuus ja kirjavuus onkin yksi järjestelmän ongelmista. Tällä hetkellä nämä kokonaisuuden osat toimivat toisistaan erillisinä. Ei ole olemassa asiantuntevaa tahoa, joka loisi räätälöidyn, oikea-aikaisen ja saumattoman palveluketjun osatyökykyiselle. Keskeisenä konseptissa on vastuun määrittely: vastuutahot prosessin käytännön hoitamisesta ja onnistuneesta lopputuloksesta. Jos vastuut koetaan epäselviksi, niin hyvätkään keinot eivät johda toivottuun tulokseen.

Konsepti avaa mahdollisuudet myös osatyökykyiselle itselleen toimia itsenäisesti oman tilanteensa parantamiseksi niin työpaikalla kuin töihin pyrittäessä. Varhainen vaikuttaminen on tehokkainta. Prosessit ovat erilaisia työssä olevilla ja työhön hakeutuvilla, mutta tavoite on sama: tarjota mahdollisuus tehdä työtä.

Työnantaja tai TE-toimisto nimeää osatyökykyiselle henkilökohtaisen työkykykoordinaattorin. Työkykykoordinaattori räätälöi eri keinoista, palveluista, koulutuksesta ja etuuksista henkilökohtaisen ja toimivan kokonaisuuden yhdessä osatyökykyisen kanssa.

Toimintakonseptin ytimessä oleva työkykykoordinaattori tarvitsee vahvaa asiantuntijaverkostoa sekä ajantasaista tietopankkia osatyökykyisyyttä koskevista palveluista, etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta ja tutkimuksesta. Tätä varten luodaan sähköinen palveluportaali.

Hankkeen kehittämän toimintakonseptin soveltuvuutta ja toimivuutta käytännössä selvitetään pilotoinnilla.

Taustaa

Suomessa oli vuonna 2011 lähes 260 500 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. Heistä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli noin 10 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka vuosi noin 25 000 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti viime vuonna toimintaohjelman osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseksi.

Toimintaohjelmassa on mukana kaksi työryhmää: sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon vetämä toimintakonseptia valmisteleva työryhmä sekä ylijohtaja Outi Antilan vetämä työryhmä, joka on selvittänyt osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja etsinyt ratkaisuja näiden esteiden poistamiseen.

Outi Antilan työryhmän väliraportti ilmestyy viikolla 8, ja se on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla (www.stm.fi)

» Osatyökykyisten työnteon mahdollistaminen -hankkeen asiantuntijaryhmä

» Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelma

(STM)

 

 

» Lue lisää aiheesta: Osatyökykyiselle halutaan tukiviidakon tunteva luotsi

 

» Nyt katsottavissa 3T Opetusmultimedia Työkyvytön vai osatyökykyinen?

Kaikki työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheiset 3T Opetusmultimediat helposti käyttöön 3T Kouluttajalisenssillä tai 3T eOpistossa
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi