Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Samanaikainen kipu eri puolilla liikuntaelimistöä ennustaa vahvasti pitkiä sairauspoissaoloja

12.2.2013

Työterveyslaitoksella ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin työssä käyvien suomalaisten kipuja niska-hartiaseudussa, yläraajoissa, alaselässä ja alaraajoissa ja seurattiin heidän sairauspoissaolojensa kehitystä seitsemän vuoden ajan. Verrattaessa henkilöihin, joilla ei ollut kipuja, yksi tai kaksi kipualuetta kaksinkertaisti, kolme kipualuetta kolminkertaisti ja neljä kipualuetta nelinkertaisti riskin kuulua ryhmään, jolla oli runsaasti vähintään kymmenen arkipäivää kestäneitä sairauspoissaoloja seuranta-aikana.

Sairauspoissaoloja ennustivat myös lisääntyvä ikä, lääkärin toteamat liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat, fyysinen työkuormitus ja huonot vaikutusmahdollisuudet työhön sekä unihäiriöt ja lihavuus. Kipujen vaikutus työstä poissaoloihin säilyi kuitenkin vaikka muut tekijät otettiin huomioon. Monikipuisuus nosti sairauspoissaoloriskiä selvästi eniten.

Monikipuisuus on yleistä

Tuki- ja liikuntaelimistön kipu on yleisin syy poissaoloihin EU:ssa. Joka kolmas tutkimukseen osallistunut työssäkäyvä suomalainen raportoi kipua vähintään kahdella alueella edeltävän kuukauden aikana.

- Useissa Euroopan maissa tehdyissä väestötutkimuksissa on osoitettu monikipuisuuden olevan yleisempää kuin yksittäisten, esimerkiksi selkä- tai niskakipujen esiintyminen. Monikipuisuus on kuitenkin tutkimusalueena uusi, ja sen riskitekijät tunnetaan puutteellisesti. Monikipuisuudella näyttää olevan vahvoja kielteisiä vaikutuksia koettuun työkykyyn, kertoo dosentti Päivi Leino-Arjas Työterveyslaitoksesta.

- Tämä tutkimus on kansainvälisesti ensimmäinen, jossa selvitettiin rekisteritietoihin perustuen monikipuisuuden vaikutuksia sairauspoissaolojen kehitykseen. Monikipuisuuden arviointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota työkykyä tukevia interventioita suunniteltaessa, toteaa tutkija Eija Haukka Työterveyslaitoksesta.

Tutkimusotokseen kuului yhteensä 3 420 työssä käyvää 30-55-vuotiasta henkilöä, jotka osallistuivat Terveys 2000 -tutkimukseen vuosina 2000-2001. Heidän tietonsa yhdistettiin Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoihin vuosilta 2002-2008. Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

(Työterveyslaitos)


 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi