Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työperäinen stressi ei vaikuta yleisimpien syöpien riskiin

11.2.2013, Tampere

Työterveyslaitoksen ja University College Londonin yhteinen eurooppalainen meta-analyysi osoittaa, että työperäinen stressi ei aiheuta yleisimpiä syöpiä. Aiempi tutkimus aiheesta on antanut vaihtelevia tuloksia. Tuoreet tulokset on julkaistu British Medical Journalissa helmikuun alussa.

Tutkimuksessa seurattiin 116 000 henkilöä keskimäärin 12 vuoden ajan. Seurannan aikana viisi prosenttia heistä sai jonkin syövän. Työstressin ja yleisimpien syöpien riskin välillä ei havaittu yhteyttä. Yleisimmät syövät ovat paksunsuolen, keuhko-, rinta- ja eturauhassyöpä.

– Työstressi ei ole todennäköisesti merkittävä syövän riskitekijä. Vaikka sen vähentäminen parantaisi varmasti työväestön hyvinvointia, sillä ei olisi todennäköisesti vaikutusta syövän ilmaantuvuuteen väestötasolla, toteaa erikoistutkija Katriina Heikkilä Työterveyslaitoksesta.

Työstressin ja syövän välillä saattaa olla epäsuora yhteys

Ympäristöön liittyvät riskitekijät ovat osatekijänä arviolta 90 prosentissa uusista syöpäsairauksista. Monen ympäristö- ja elintapatekijän, kuten ultraviolettisäteilyn ja tupakoinnin, karsinogeeniset vaikutukset tunnetaan hyvin. Myös työssä tapahtuva altistuminen kemikaaleille tai säteilylle voi aiheuttaa syöpään johtavia solumuutoksia. Sen sijaan esimerkiksi psykososiaalisten tekijöiden rooli syövän kehityksessä on epäselvä.

Psykososiaalinen stressi saattaa laukaista fysiologisen stressireaktion tai johtaa krooniseen tulehdusprosessiin, joka on puolestaan yhteydessä syöpäriskiin.

– Psykososiaalisen stressin ja syöpäriskin välillä saattaa olla myös elintapatekijöihin liittyvä epäsuora yhteys. Monien syöpäsairauksien riskitekijät, muun muassa tupakointi, ylenmääräinen alkoholinkäyttö ja lihavuus, ovat nimittäin yleisempiä stressistä kärsivillä henkilöillä kuin niillä, joilla ei ole stressiä, kertoo Heikkilä.

Työn syöpää mahdollisesti aiheuttavia riskitekijöitä tutkitaan

Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, etteivät muut työhön liittyvät riskitekijät kuin työstressi voisi aiheuttaa syöpää. Esimerkiksi vuorotyön yhteyttä rintasyöpään tutkitaan aktiivisesti.

Psykososiaalisen työstressin ja syöpäriskin yhteyttä on tutkittu aiemminkin, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia. Monet tähänastiset tutkimukset ovat pohjautuneet suhteellisen pieniin osallistu-jamääriin ja usein tietyn ammattiryhmän edustajiin.

(Työterveyslaitos)

 

 

 

 

Tietoja tutkimuksesta

Työterveyslaitoksen ja University College Londonin tutkimusryhmä selvitti työperäisen stressin ja syöpäriskin yhteyksiä osana eurooppalaista kokoomatutkimusta IPD Work -konsortiota. Tutkimus tehtiin meta-analyysin keinoin. Aineisto sisälsi seurannan alkaessa 116 056 terveen henkilön rekisteritiedot Suomesta, Ruotsista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Tanskasta ja Alankomaista. Seurannan aikana heistä 5 765 sairastui syöpään.

Psykososiaalista työstressiä mitattiin kaikissa tutkimuksissa seurannan alussa toteutetulla kyselyllä käyttäen validoitua ja harmonisoitua job strain -mittaria. Iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman, painoindeksin, tupakoinnin ja alkoholinkäytön mahdollinen sekoittava vaikutus tuloksiin suljettiin pois.

 

 » Lue lisää  (ttl.fi)

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi