Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kuvakerronta johtaa kuormitusten lähteille

14.1.2013

Sähkö-Rantek Oy:n hankkeessa pyrittiin ehkäisemään käämintätyön yläraajasairaudet ja niistä johtuva työkyvyn alenema. Yläraajat kuormittuvat kaikissa käämintätyön vaiheissa. Työterveyslaitos hyödynsi videoita ja valokuvia, kun haettiin kuormittavimpia työvaiheita ja ratkaisuja kuormituksen vähentämiseksi. Työsuojelurahasto tuki työn kehittämishanketta.

Käämintä tehdään urakkatyönä käsin, joko yksin tai työparina. Työtä kuormittavat fyysisesti taakkojen käsittely, staattiset ja hankalat työasennot, käsien voimankäyttö ja toistotyö. Niinpä liikuntaelinten vaivat ja sairaudet ovat käämintätyössä yleisiä. Useimmiten vaivoiksi on diagnosoitu olkaluun sisäsivunastan tulehdukset ja selkäkipu.

Keskustelevassa työpaikassa työ kehittyy

Sähkö-Rantek Oy on oululainen sähkö- ja metallialan laitteita valmistava perheyritys. Se työllistää noin 65 työntekijää, joista noin 20 tekee käämintätyötä. Työterveyslaitoksen raportin mukaan yrityksessä on kehitetty työtä hyvin jo vuosikaudet.

Tässä hankkeessa pohjustettiin entistä avoimempaa ja keskustelevampaa työn kehittämistä. Avoin ilmapiiri mahdollistaa tiedon siirtymisen yrityksessä.

Kehittämispajoista kymmeniä hyviä ehdotuksia

Työterveyslaitos hyödynsi hankkeessa osallistuvan ergonomian menetelmiä. Videoleikkeet käämintätyön vaiheista olivat tärkeitä aineistolähteitä.

Käämintätyön neljää työvaihetta – ahtaminen, kytkentä, sidonta ja vyyhdin ajo – käsiteltiin kehittämispajoissa, joihin osallistuivat käämintätyöntekijät sekä työnjohdon ja työterveyshuollon edustajat. Pajoissa osallistujat tunnistivat videoleikkeistä työn kuormituksia.

Havaintoja haitallisista kuormituksista kertyi 60. Työterveyslaitoksen asiantuntijat jaottelivat havainnot 13 kehittämiskohteeseen.

Osallistujat ideoivat ja kehittivät 55 teknistä ratkaisuehdotusta ja 71 ehdotusta, joilla voi vähentää työntekijän omaa haitallista kuormitusta.

Hyvät käytännöt jakoon

Ratkaisuvaihtoehdoista ja toimenpiteistä valittiin sidosryhmien kanssa toteutettavat vaihtoehdot ja niille vastuuhenkilöt. Samalla laadittiin taulukko yrityksen sisäiseen käyttöön.

Ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia voi käyttää työtapojen ja -välineiden kehittämiseen. Ne käyvät myös uusien koneiden, työvälineiden ja materiaalien hankinta- ja suunnitteluprosesseihin sekä työtilojen ja menetelmien suunnitteluun. Lisäksi aineistoa voi hyödyntää koulutuksessa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Työvälineiden käytön ja säilyttämiskäytäntöjen kehittämiseksi yrityksessä perustettiin työkaluryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa.

Yksi muutos näkyy yleensä koko ketjussa

Tutkijat huomauttavat, että on tärkeää ottaa huomioon, kuinka yksittäisen työtehtävän kehittäminen vaatii usein koko tuotantoprosessin tarkastelua. Tähän osallistuvan ergonomian hyödyntäminen sopii hyvin.

Sähkö-Rantekin hankkeessa tuotetut ratkaisut ovat yleensä helposti ja edullisesti toteutettavissa. Esimerkiksi olemassa olevia työpistemattoja ja vyyhtitelineitä otetaan uudelleen käyttöön, ja niistä kerätään käyttäjäkokemuksia.

Teknisten ratkaisujen lisäksi tärkeää on se, että jokainen työntekijä huolehtii myös itse omasta työkyvystään ja ergonomisista työtavoistaan.

Vaikutuksia seurataan

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan puolen vuoden kuluttua hankkeen lopusta eli kesällä 2013. Silloin katsotaan, mitä toimenpiteitä on aloitettu tai otettu käyttöön. Yritys kutsuu arviointikokoukseen työnjohdon, työntekijöiden ja työterveyshuollon edustajat.

Työterveyshuollon edustajat osallistuivat aktiivisesti hankkeeseen. Työterveyshuolto on myös jatkossa kehittämässä muun muassa työpisteiden elpymisliikuntaohjeita.

Työterveyshuolto tarkastelee hankkeen vaikutuksia sairauspoissaoloihin noin vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

 

(Työsuojelurahasto)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi