Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Avotyötoiminnasta palkkatyöhön hyviä, mutta harvoja kokemuksia

23.1.2013

Vates-säätiö on tuottanut Avotyötoiminnasta palkkatyöhön -oppaan ja -esitteen. Opas sisältää esimerkkejä vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä. Kokemuksistaan kertovat niin työnantajat kuin työllistyneet työntekijät ja heidän työhönvalmentajansa. Työsuojelurahasto rahoitti tiedotushanketta.

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön siirtymisiä on hyvin vähän. Kuitenkin käytännön esimerkit osoittavat, että siirtymät ovat olleet onnistuneita.

Tietoa työpaikoille ja järjestöille

Vates-säätiön oppaassa tarjotaan ensimmäistä kertaa suomalaisille työnantajille, työyhteisöille ja työmarkkinatoimijoille tietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä. Vates-säätiö edistää vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä.

Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakeskuksissa työskentelevien vammaisten henkilöiden työhön sijoittamista avoimille työmarkkinoille.

Avotyötoiminta on taitojen oppimista ja tutustumista työelämään. Avotyötoiminnassa vammainen tekee työtä tavallisella työpaikalla työyhteisön jäsenten kanssa. Vammaisen työtehtävä voi olla räätälöity hänen osaamistaan vastaavaksi, ja avotyönohjaaja tai työhönvalmentaja voi tukea hänen työtään. Tavoite on, että avotyötoiminta johtaa palkkatyösuhteeseen.

Toimenpiteitä, joilla on saatu työsuhde
 
Oppaaseen on koottu keskeiset erityispiirteet, kun siirrytään avotyötoiminnasta palkkatyöhön. Opas esittelee toimenpiteitä, joilla on onnistuttu solmimaan työsuhde avotyötoiminnan jatkoksi.

Opas auttaa nykyisiä avotyötoiminnan tarjoajia arvioimaan, voiko heidän vammaista työntekijäänsä palkata työsuhteiseksi työntekijäksi. Oppaassa selvitetään muun muassa käytettävissä olevia työmarkkinoiden tukia ja joustoja.

Oppaaseen on sisällytetty yleissitovien työehtosopimusten toteamukset työehtojen soveltamisesta vajaakuntoisiin työntekijöihin, tukitoimet, työtehtävien räätälöinti, työvalmentajan tuki työpaikoilla ja vammaisjärjestöjen tietopalvelu työnantajille. Tämänkaltaisilla toimenpiteillä avotyötoiminnassa oleva vammainen tai pitkäaikaissairas on saatu rekrytoitua työsuhteiseen työhön.

Tuetulla työllä yli 300 työsuhdetta

Avotyötoiminnassa on noin 2 300 kehitysvammaista ja muutama sata mielenterveyskuntoutujaa. Monet vammaiset ovat tehneet avotyötoimintaa jo yli kymmenen vuotta.

Avotyötoiminta tavoittelee kehittymisjatkumoa, jossa vammainen henkilö kehittää työtaitojaan ja etenee työsuhteiseksi työntekijäksi. Koska tällainen on vielä harvinaista, käytännön esimerkkejä on saatava työyhteisöjen tietoon.

Keskeisinä muutoskeinoina ovat työhönvalmentajan tuki ja räätälöidyt työtehtävät. Tuetun työn rekrytoinneilla jo yli 300 kehitysvammaista henkilöä on työllistynyt työsuhteeseen.

Työhönvalmentaja linkkinä

Työhönvalmentaja etsii työnantajan kanssa työntekijälle sopivia työtehtäviä ja räätälöi niitä tarpeen mukaan. Valmentaja ehdottaa tehtävään soveltuvia työntekijöitä, perehdyttää työntekijän työyhteisöön ja opettaa työtehtävät työpaikalla.

Valmentaja myös perehdyttää työyhteisöä vammaisen tai osatyökykyisen työyhteisöön tuloon. Valmentaja avustaa työntekijää tukien hakemisessa, muun muassa palkan ja sosiaaliturvaetuuksien nivomisessa. Valmentaja tukee työllistynyttä ja työnantajaa myös työsuhteen solmimisen jälkeen. Seurantakäynnit varmistavat työtehtävien sujuvuuden.

Avotyötoiminta toimii määräaikaisena työelämään tutustumisena kunnan sosiaalitoimen tai toimintayksikön kautta. Työharjoittelu, työkokeilu ja työelämävalmennus järjestetään TE-keskuksen, Kelan tai Työeläkevakuutuksen kuntoutuksen kautta.

Työsuhteen syntymistä edistävät työhönvalmentajan ja palkkatuen lisäksi suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuluokka, oppisopimuksen koulutuskorvaus, työolosuhteiden järjestelytuki ja Kelan apuvälinetuki vaikeavammaisille.

Työn voi räätälöidä

Työ räätälöidään tai mukautetaan yksilöllisiin edellytyksiin. Keinoja ovat osa-aikatyö, osapäiväinen tai -viikkoinen työ ja yleensäkin yksilölliset työaikajärjestelyt.

Työnkuvia voi tehdä myös uudenlaisesti: Erilaisia osatehtäviä voi koota uudeksi työnkuvaksi ja samanlaisia osatehtäviä voi toisaalta niputtaa uudeksi työnkuvaksi.

Työtä voi helpottaa apuvälineillä. Esteettömyys viestii hyvästä työpaikasta. Työhön perehdytyksen ja opastuksen pitää olla yksilöllistä. Selkokieltä on aina syytä suosia.

Esimerkillistä työhön sitoutumista


Esitteessä ja oppaassa lainataan konsernijohtajaa, joka luonnehtii avotyötoiminnasta saatuja työntekijöitä varsin koulutetuiksi, sillä monella on ammatillisia tutkintoja. Heidän työhön sitoutumisensa on ollut esimerkkinä koko työyhteisölle.

Henkilöstöjohtaja puolestaan kertoo, kuinka hankkeessa opittiin työn räätälöintiä. Tarkoitus on mukauttaa työtä siten, että työntekijä jaksaa työssään eläkeikään asti. Työn mukauttamisesta onkin tullut jo yrityksessä arkipäivää.

Toimistoapulainen taas tuntee olevansa kuin muutkin työntekijät. Hän kuuluu henkilöstöön ja saa työstään palkkaa.

Opas Vates-verkkosivuilla

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön -opas on ladattavissa Vates-säätiön verkkosivuilta sekä Material-välilehdeltä.

Oppaan ilmestyminen viivästyi paljolti siksi, että esimerkkitarinoita oli vaikea löytää. Etsintä toisaalta osoitti, että opasta tarvitaan. Vates-säätiössä päätellään, että oppaan sisällön yhteiskunnallinen tilaus on vahvistunut.

Opasta on esitelty syyskuussa 2012 Kehitysvammaliiton valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa työhönvalmentajille, jotka edistävät vammaisten sijoittumista avotyötoimintaan ja tuettuun työhön avoimilla työmarkkinoilla.

Opas jaetaan suunnitelman mukaan kattavasti keskeisille työmarkkinajärjestöille.

 

(Työsuojelurahasto)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi