Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kouluilma haitallista niissä kouluissa, joista väki on valittanut

14.1.2013

Helsingin koulujen sisätilojen terveyshaittamittaukset vahvistavat, että monessa koulussa on paljon terveyshaittaoireita. Ne koulut, joiden henkilöstö on valittanut terveysoireista, ja mittaustulokset vahvistavat asian, ovat kiireellisimpiä korjauskohteita. Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen johdolla. Työsuojelurahasto oli mukana rahoittamassa tutkimusta, jonka tilasi Helsingin kaupunki.

Yksi tutkimuksessa kehitetyistä sisäilman mittausmenetelmistä todettiin jatkokehityksen arvoiseksi. Vertailun parhaaksi noussut tutkimusmenetelmä ei silti vielä ole vielä valmis työkalu. Luotettavalla mittausmenetelmällä pystyttäisiin pienentämään käyttäjien riskiä sairastua uudelleen.

Tutkimus oli laaja, sillä näytteitä kerättiin tuhatkunta ja lomakkeista luettiin yli 70 000 vastausta. Laajuus varmentaa tulosten luotettavuutta.
 
Kallista ja epävarmaa on ollut
 
Helsingin kaupungissa oli havaittu, että kaupungin käytössä olevien tilojen sisäilman tutkimukset ja korjaukset maksavat kaupungille paljon. Silti korjausten onnistumista ei aina pystytä varmistamaan, eikä terveyshaittoja poistamaan tai edes vähentämään. Kelvollisia rakennuksia on jouduttu purkamaan opettajien ja oppilaiden terveyshaittaoireilujen takia.

Tarvitaan siis tehokkaampia menetelmiä terveydelle haitallisten tilojen tunnistamiseen, jotta rajalliset varat kyettäisiin kohdentamaan oikein.

Menetelmät kiinteistönpidon hyödyksi

Hankkeessa etsittiin työkaluja terveydelle haitallisten sisäilmaongelmien tunnistamiseen. Tutkijat selvittivät, onko koetun oireilun tai sairastelun ja sisäilman toksisuus- eli haittamittausten välillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Vastaavaa yhteyttä selvitettiin tilasta löytyneistä toksiinintuottokykyisistä mikrobeista.

Niin ikään tutkijat paneutuivat siiten, kyetäänkö uusia solutoksikologisia mittausmenetelmiä käyttämään kiinteistönpidon apuna. Tarkasteltavina olivat rakennusten sisäilmaperäisen haitan arviointi ja korjaustarpeiden järjestykseen asettaminen sekä korjausten kohdentaminen.

Tutkittavina 15 tyyppikoulua

Tutkimukseen valittiin 15 helsinkiläiskoulua, ala-asteelta lukioon. Niiden piti heijastaa mahdollisimman hyvin Helsingin koulurakennuksista niin ikää, kokoa, sijaintia, käyttäjien ikäryhmää kuin ilmanvaihtojärjestelmää. Kouluista tutkittiin 403 luokkaa tai työtilaa.

Terveyshaittojen tutkimiseen tutkijat kehittivät suomalaisiin kouluoloihin soveltuvan kyselylomakkeen, joka koostui 282 kysymyksestä.

Kysely kohdistettiin tutkittavien koulujen opettajille ja muille päätoimisille ammattilaisille, ei lapsille. Lomakkeella selvitettiin henkilöstön oireet, sairaudet, väestötiedot, elintavat ja ura-asiat. Lisäksi hyödynnettiin kyseisten työterveyshuollon toimipaikkojen sairauspoissaolotilastoja.

Toinen ryhmä kyseli, toinen otti näytteet

Tutkijat tapasivat koulujen henkilökuntaa ja lapsia, kun näytteitä kerättiin. Sisäilmaa mitattiin monilla näytteenottomenetelmillä. Näytteitä otettiin koulujen ilmatilan laskeuma- ja ilmapölystä, ja näytteiden toksisuus mitattiin solutestillä. Tällöin ei mitata yksittäisiä homeita ja kemikaaleja, vaan sisäilmanäytteen soluille aiheuttamaa haittaa yhteisvaikutuksineen.

Tutkimus tehtiin kaksoissokkona, jolloin toinen tutkimusryhmä teki terveyskyselyn ja toinen keräsi näytteet. Koodit avattiin ja kohdetiedot paljastettiin vasta, kun tulokset oli viety erillisiin tietokantoihin.

Tutkimus tuki terveyshaittahavaintoja

Tutkimukseen sisältyi kouluja, joissa haitoista on valitettu ja kouluja, joista ei ole valituksia.

Kerätyistä 919 näytteestä osa oli toksisia. Koulukohtaiset yläpölynäytteet ja maljoille kerätyt näytteet korreloivat keskenään toksisuuden suhteen: Jos siis yläpölynäytteissä havaittiin toksisuutta, sitä löytyi myös saman koulun maljanäytteistä. Eräät terveyshaittaoireet olivat jopa selvästi yleisimpiä niissä kouluissa, joista löytyi paljon toksisia näytteitä.

Toksisten pölynäytteiden voitiin havaita keskittyvän kouluihin, joissa terveyshaittaoireita oli kyselyn perusteella eniten.

Mittaustyöväline kehitettiin

Tulosten perusteella kyettiin sokkotunnistamaan ne koulut, joissa oli eniten terveyshaittaoireita. Ne koulut siis kaipaavat kiireellisimmin korjauksia.

Tutkijat päättelevät, että toksisuusmittaus näyttää toimivan korjausjärjestystarpeen työkaluna, sillä mittaukset ovat toistettavissa. Menetelmästä voi olla hyötyä myös, kun arvioidaan korjausten riittävyyttä terveyshaittojen kannalta.

Tuloksista on tiedotettu rehtoreille, henkilökunnalle ja lasten perheille. Helsingin kaupungista hankkeeseen osallistui kiinteistöviraston tilakeskuksen edustajia. Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijoiden lisäksi hankkeeseen osallistui asiantuntijoita oululaisesta Inspector Sec Oy -laboratoriosta sekä Oulun yliopistollisen sairaalan korva-, nenä-, ja kurkkutautien klinikalta.

 

(Työsuojelurahasto)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi