Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työhyvinvointi ja talous työpaikkojen keskustelujen ykkösaiheina tällä hetkellä

25.1.2013

Jaksamiseen, kiireeseen ja työilmapiiriin liittyvät asiat sekä taloudellinen tilanne puhuttavat työpaikoilla juuri nyt. Kiristyvä kilpailu ja talouden kehitys nähdään laajalti keskeisinä tulevaisuuden haasteina. Työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö näyttää sujuvan varsin hyvin. Nämä seikat ilmenivät Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäälliköille suunnatussa ensimmäisessä Työsuojelupaneelissa (TS-paneeli). TS-paneelissa kerätään tietoja suomalaisilla työpaikoilla näkyvistä työsuojelun ajankohtaisista ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista työn tekemisen arkeen työpaikoilla.

Työhyvinvoinnin lisäksi terveyteen liittyvät asiat puhuttavat työpaikoilla paljon. Toimintaympäristön ja talouden muutosten ohella tulevaisuuden uhkatekijöiksi koetaan työvoiman riittävyys, osaavan työvoiman saanti sekä töiden epätasainen jakautuminen.

- Työsuojelupaneeliin vastanneet kokivat, että lähitulevaisuudessa uusia haasteita työhön tuovat työntekijöiden ja asiakaskunnan monimuotoistuminen ja kansainvälistyminen, kertoo erikoistutkija Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta.

Työterveyshuollolla keskeinen rooli

Suurin osa vastanneista pitää työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sujuvana. Työterveyshuollolla on tämän kyselyn tulosten mukaan hyvät mahdollisuudet edistää työntekijöiden työkyvyn säilymistä, työssä jaksamista ja ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Hyvin toimiva työterveyshuolto osoittautui myös tärkeimmäksi työhyvinvoinnin tueksi. Noin puolella työpaikoista oli keskusteltu mahdollisuuksista ja keinoista tukea työuria ja työssä jaksamista.

Ikä ja osatyökykyisyys tulisi huomioida työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnassa

Noin kaksi kolmesta paneeliin osallistuneesta työsuojelupäälliköstä ja -valtuutetusta oli sitä mieltä, että iän ja osatyökykyisyyden huomioiminen on tarpeellista työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnassa. Työhyvinvoinnin kehittäminen koettiin ennen muuta työilmapiiritekijänä sekä henkilöstön jaksamiseen vaikuttavana tekijänä. Vastaajat kokivat, että työsuojelutoiminnan ohjauksessa lainsäädäntö ohittaa työpaikan omat tarpeet.

Työsuojeluhenkilöstö nähtiin keskeisenä toimijana paitsi työsuojelutoiminnassa, myös työpaikkojen työterveyshuolto- ja työhyvinvointitoiminnassa. Kuitenkin vajaa neljännes vastanneista työsuojeluhenkilöistä ei kokenut saavansa riittävästi ulkopuolista apua ja tukea työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseen.

Työsuojelupaneeli

Työsuojelupaneelikysely toteutettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2012. Seuraavan kerran paneeli toteutetaan 2013 keväällä. Kysely tarjoaa tietoa ajankohtaisista työelämään liittyvistä kysymyksistä suomalaisilla työpaikoilla. Työsuojeluhenkilöstölle kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Tuloksia voidaan käyttää toiminnan suuntaamiseen laajemminkin.

Joulukuun kysely lähetettiin 3 511 Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle. Vastauksia saatiin 796 henkilöltä, joista 58 % oli miehiä ja 43 % naisia. Vastaajista 48 % oli 30-50 -vuotiaita, yli 50-vuotiaita vastaajista oli samoin 48 %. Noin 3 % vastanneista oli alle 30-vuotiaista.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 2-3 kertaa vuodessa toteuttama paneelimuotoinen kyselytutkimus. 

(Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos)

 

 

Lue lisää:

» Lisätietoa TS-paneelista

» Paneelin I tulokset

» Työturvallisuuskeskus

» Työterveyslaitos:  työturvallisuus ja riskien hallinta –verkkosivut


Kaikki työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheiset 3T Opetusmultimediat helposti käyttöön 3T Kouluttajalisenssillä tai 3T eOpistossa
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi